0 35 km bằng bao nhiêu Mét

12,5dm = …… m 0,35km = …… m 376ha = ……… km vuông 250000m vuoobg = ………. km vuông

Quảng cáo

Cập nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020 lúc 17:36

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

376 ha = 3,76 km2

250000 m2= 0,25 km2

không cô đơn

Mong bạn học tốt

tôi cảm ơn bạn rất nhiều

12,5dm = 1,25m 0,35 km = 350m 376ha = 3,76 km vuông 250000m vuông = 0,25 km vuông

1,25

350

3,76

0,25

*** mk

12,5dm = …. m 0,35km = …… m

376ha = …. km2 250000m2 = …… km2

Cập nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016 lúc 11:26

12,5 dm = 1,25 m 0,35 km = 350 m

376 ha = 3,76 km2 250000m2= 0,25 km2

không cô đơn

Mong bạn học tốt

tôi cảm ơn bạn rất nhiều

12,5 = 1,25

376 = 3,76

0,35 = 350

250000 = 0,25

chúc ngủ ngon

12,5dm = 1,25m

376ha = 3,76km2

0,35km = 350m

250000m2 = 0,25km2

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo đơn vị mét:

12,5dm = m

0,35km = m

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo ki-lô-mét vuông:

376ha = km2

250000m2 = km2

Cập nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016 lúc 18:41

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo đơn vị mét:

12,5dm = 1,25m

0,35km = 350m

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo ki-lô-mét vuông:

376ha = 3,76km2

250000m2= 0,25 km2

a) 12,5dm = 125m

0,35 km = 3500

b) 376ha = 37,6km

250000m2 = 0,025

Tích lũy đi mk

a) 12,5dm = 1,25m

0,35km = 350m

b) 376ha = 3,76km2

250000m2= 0,25 km2

12,5dm = m 0,35km = m

Cập nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016 lúc 20:43

12,5dm = 125m

0,35km = 350km

OK cảm ơn bạn rất nhiều

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

chúc may mắn

12,5dm = 1,25m

0,35km = 350m

a, viết các số đo sau dưới dạng số đo mét:

12,5dm = …….. 0,35km = ……….

b, viết các số đo sau dưới dạng ki-lô-mét vuông:

376ha = ……… 250 000 mét vuông = ……….

Ai là người nhanh nhất mà tôi đánh dấu cho 1000 tick

Cập nhật ngày 25/11/2017 lúc 17:30

một . 1,25

350

b. 0, 367

0,00025

Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo đơn vị mét:

12,5dm = ,,,,,,,,,,,,,,, 0,35km = ……..

Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo ki-lô-mét:

376ha = …………. 250 000 mét vuông = …………

Cập nhật ngày 24 tháng 11 năm 2017 lúc 20:43

Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo đơn vị mét:

12,5dm = 1,25m 0,35km = 350

Viết các số đo sau dưới dạng số đo theo ki-lô-mét:

376ha = 37,6km 250 000 mét vuông = 0,25 km2

Này, chờ đã, câu cuối cùng là: 250000 mét vuông = 25 km vuông

12,5 dm = 1,25m 0,35 km = 350 m 376ha = 3,76 kmvuong 250 000m vuong = 0,25 h mk

Bài 1: (Toán)

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng Mét:

12,5dm = ……….. 0,35km = ……..

b) Viết các số đo sau dưới dạng ki-lô-mét vuông:

376ha = …………. 250 000m2 = ………….

GIÚP MK VỚI! >

Cập nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016 lúc 20:36

a) 12,5dm = 125m; 0,35 km = 350m

b) 376ha = 3,76 km vuông: 250 000m2 = 0,25 km2 XIN K CHO TÔI DỄ THƯƠNG

12,5 dm = …………….. m

0,35km ………… .m

Cập nhật ngày 27 tháng 11 năm 2017 lúc 23:29

12,5dm = 1,25m

0,35km = 350m

k cho mình biết bn

CHỈ CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

tk tôi

12,5 dm = 1,25 m

0,35 km = 350 m

0,35km = ………………………..m250 000 m2= ……………………… km2

Cập nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 lúc 19:51

0,35km = 3500m.

250 000 mét vuông = 0,0000025 km vuông.

Đầu tiên, chúng ta cần một vài con số: km; hm; cái đập. Có 3 số nên ta cần nhân 0,35 với 100 để được 350

0,35km = 350 m

Đầu tiên chúng ta cần đếm km2 cách xa hàng mét2 số lượng: km2 ; hm2 ; cái đập2. Có 3 số nên ta nhân 250 000 với 0,0000001 thì được 0,025 nên 250 000 m2= 0,025 km2

Tìm diện tích của hình tam giác có chiều dài đáy là 3,5m và chiều cao là 12,5 dm

có độ tinh xảo cao. cho tôi biết

chiều cao là

3,5 * 2 / 12,5 = 0,56

ds: 0,56

tích trữ

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>