Ăn thạch đậu là gì?

ăn đậu thạch có nghĩa là

Ăn đậu thạch là một cách nói uyển ngữ được thanh thiếu niên sử dụng để chỉ ăn môngCụm từ bắt nguồn từ Vùng Vịnh và thường được sử dụng ở đó và ở các phần khác của Bắc California.

Quảng cáo

Thí dụ

Anh ta say và bắt đầu lan man về tình yêu của anh ấy ăn thạch đậu

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>