Bản đăng ký học cách làm việc

Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho giáo viên năm 2021 gồm 3 mẫu, giúp các thầy cô giáo tham khảo, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây cũng là mục tiêu để các thầy cô giáo thực hiện và phấn đấu trong năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây. MobitoolXin vui lòng.

Quảng cáo

== >> Tải toàn bộ phiếu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022- Mẫu 1

ĐĂNG KÝ HỌC VÀ LÀM THEO Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Liên hiệp:…………………………………………………………………………….

Cơ sở: …………………………………………………………………………….

Tôi xin phấn đấu học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2021 như sau:

1 / Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm: Chống thói thiếu trung thực, vô cảm. Sống trung thực và có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Dung dịch:………………………………………………………………………….

2 / Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân: nêu cao tư tưởng “lấy dân làm gốc”, gần dân, kính trọng nhân dân, học tập nhân dân, đề chính sách từ lợi ích của người dân.

Nội dung:…………………………………………………………………………..

Dung dịch:………………………………………………………………………….

3 / Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn ý thức công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Dung dịch:………………………………………………………………………….

Bản đăng ký học cách làm việc

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách năm 2022- Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

ĐĂNG KÝ HỌC VÀ LÀM THEO VÍ DỤ
Y HỌC HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Liên hiệp:……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ nội dung …………………… .., kế hoạch thực hiện, tiêu chí “xây” và “chống” của đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ và cương vị của Người. trách nhiệm được giao,

Tôi xin phấn đấu rèn luyện, học tập và làm theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2021 như sau:

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm:Thực sự trung thực và có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và người thân, với bạn bè, đồng chí, với đất nước của nhân dân. Yêu cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, lẽ phải; (Chống gian dối, dối mình, dối dân, dối Đảng, dối nhân dân, vô cảm)

a) Nội dung:

 • Luôn trung thực với bản thân, chịu trách nhiệm về kết quả bài thi mà mình thực hiện.
 • Luôn nghiêm túc với bản thân, công bằng với người khác.
 • Luôn tuân thủ các quy định của địa phương và đơn vị.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.

b) Giải pháp:

 • Hoàn thành công việc cấp trên giao
 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến ​​thức, kỹ năng, học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn bó với nhân dân: Thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”; thực hiện phương châm gần dân, tôn trọng nhân dân, học tập nhân dân, phát huy truyền thống làm quan của nhân dân; khi xây dựng chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; (Chống mọi biểu hiện sách nhiễu, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhân dân).

a) Nội dung:

 • Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.
 • Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.
 • Luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
 • Không có thái độ quan liêu hống hách đối với nhân dân.

b) Giải pháp:

 • Tiếp thu có chọn lọc ý kiến ​​đóng góp của quần chúng nhân dân
 • Phải sâu sát, gần dân.

3- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn quán triệt nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, cơ quan; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

a) Nội dung:

 • Đoàn kết trong công việc trên mọi lĩnh vực
 • Tự phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến bộ.
 • Luôn đề cao tính tự tôn, trung thực, thẳng thắn trong công việc.
 • Nói, viết và hành động theo Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Ví dụ về thực hành tiết kiệm.
 • Xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất vững mạnh.

b) Giải pháp:

 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng và chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Thực hiện đúng sự phân công của tổ chức.
 • Trung thực, khiêm tốn, giản dị.

4- Thường xuyên vận động gia đình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Xác nhận của chi nhánh Người đăng ký

Bản đăng ký học tập và làm theo gương Bác năm 2022 – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

MẪU ĐĂNG KÝ
Tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
—————

Thân mến: – Hiệu trưởng ………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… .tháng ………… năm ………….

Là (lãnh đạo, giáo viên hoặc nhân viên) …………………… thuộc tổ: ………… trường …………… ..;

Căn cứ kế hoạch số ………… ngày ……. / ……. / ……. của trường …………………… về việc đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Trên cơ sở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cá nhân tôi lựa chọn những chuẩn mực đạo đức cần rèn luyện và thời gian thực hiện như sau:

I / Các tiêu chuẩn cần thực hiện (ghi rõ tên tiêu chuẩn)

 1. ………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………

II / Biện pháp tiến hành:

 1. ……………………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………………………………….

III / Thời gian thực hiện:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………, ngày tháng năm….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mình là Tran Ris, mình viết blog để chia sẻ những kiến ​​thức hay với các bạn. Hy vọng bạn tìm thấy thông tin bạn cần! Cảm ơn bạn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>