Bằng B1 bao nhiêu tuổi học được

 • Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 48/2014 / TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012 / TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải quy chế đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định: Giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe có thời hạn đến đủ 55 tuổi. đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp nữ trên 45 tuổi, nam trên 50 tuổi thì giấy phép lái xe đã cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

  Quảng cáo

  Theo quy định trên, giấy phép lái xe (GPLX) hạng B1 không giới hạn độ tuổi của người điều khiển (tức là nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi vẫn được cấp GPLX hạng B1) mà chỉ xác định thời hạn cấp lại GPLX phù hợp với độ tuổi của người điều khiển phương tiện.

  Ví dụ:

  Khi chị A đủ 18 tuổi được cấp giấy phép lái xe lần đầu thì thời hạn của giấy phép lái xe đến đủ 55 tuổi; Sau 55 tuổi, nếu chị A muốn tiếp tục lái xe thì phải đổi giấy phép lái xe, thời hạn của giấy phép cho những lần đổi tiếp theo là 10 năm.

  Ông B đã 59 tuổi khi học lái xe, thời hạn cấp giấy phép lái xe cho ông B là 10 năm; Sau 69 tuổi, nếu ông B muốn tiếp tục lái xe thì phải đổi giấy phép lái xe, thời hạn của các lần đổi tiếp theo là 10 năm.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>