Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Các giải pháp sách giáo khoa được đề xuất
Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Hành vi của người tiêu dùng: Mua, Sở hữu, Trở thành

Phiên bản thứ 13Michael R Sa-lô-môn

Quảng cáo


449 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Tâm lý xã hội

Phiên bản thứ 10Elliot Aronson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers, Timothy D. Wilson

525 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Tâm lý học của Myers cho AP

Ấn bản lần 2David G Myers

900 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Myers’ Tâm lý học cho khóa học AP

Phiên bản thứ 3C. Nathan DeWall, David G Myers

955 giải pháp

Thuật ngữ trong bộ này (10)

Các bộ được tìm thấy trong cùng một thư mục

Hình ảnh Flickr Creative Commons

Một số hình ảnh được sử dụng trong bộ này được cấp phép theo Creative Commons thông qua Flickr.com.
Nhấp để xem các tác phẩm gốc với giấy phép đầy đủ của họ.

Các giải pháp sách giáo khoa được đề xuất
Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Tâm lý học của Myers cho AP

Ấn bản lần 2David G Myers

900 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Myers’ Tâm lý học cho khóa học AP

Phiên bản thứ 3C. Nathan DeWall, David G Myers

955 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Giới thiệu ngắn gọn về logic

Phiên bản thứ 13Lori Watson, Patrick J. Hurley

1.967 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Tâm lý xã hội

Phiên bản thứ 10Elliot Aronson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers, Timothy D. Wilson

525 giải pháp

Các giải pháp sách giáo khoa được đề xuất
Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Hole’s Human Anatomy và Sinh lý học

Phiên bản thứ 13David N. Shier, Jackie L. Butler, Ricki Lewis

1.402 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Các trường hợp lý luận lâm sàng trong điều dưỡng

Phiên bản thứ 7Julie S Snyder, Mariann M Harding

2.512 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Quản trị nhân sự

Phiên bản thứ 15Diễn viên:John David JacksonPatricia MeglichRobert MathisSean Valentine

249 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Quản trị nhân sự

Phiên bản thứ 15Diễn viên:John David JacksonPatricia MeglichRobert MathisSean Valentine

249 giải pháp

Các giải pháp sách giáo khoa được đề xuất
Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

HDEV5

Phiên bản thứ 6Spencer A. Rathus

380 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Myers’ Tâm lý học cho khóa học AP

Phiên bản thứ 3C. Nathan DeWall, David G Myers

955 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Hành vi của người tiêu dùng: Mua, Sở hữu, Trở thành

Phiên bản thứ 13Michael R Sa-lô-môn

449 giải pháp

Biến phụ thuộc trong một thí nghiệm là nhân tố Quizlet

Tâm lý xã hội

Phiên bản thứ 10Elliot Aronson, Robin M. Akert, Timothy D. Wilson

525 giải pháp

Yếu tố nào là biến phụ thuộc trong thí nghiệm này?

Biến phụ thuộc là biến đang được đo lường hoặc thử nghiệm trong một thí nghiệm. 1 Ví dụ, trong một nghiên cứu xem việc học thêm ảnh hưởng như thế nào đến điểm kiểm tra, biến phụ thuộc sẽ là điểm kiểm tra của người tham gia vì đó là thứ được đo lường.

quizlet tâm lý biến phụ thuộc là gì?

biến phụ thuộc. Sự định nghĩa: Biến nghiên cứu thay đổi hoặc khác nhau do biến độc lập.

Biến phụ thuộc trong quizlet sinh học là gì?

Biến phụ thuộc. (Các) yếu tố thay đổi để đáp ứng với các yếu tố khác. Đó là những gì bạn đo lường trong thử nghiệm của mình để xem liệu biến độc lập có tác động hay không. Đây là những gì các nhà khoa học tập trung quan sát của họ.

Biến phụ thuộc được gọi là gì?

Biến phụ thuộc là biến có giá trị phụ thuộc vào biến độc lập s. Biến phụ thuộc là những gì đang được đo lường trong một thử nghiệm hoặc được đánh giá trong một phương trình toán học. Biến phụ thuộc đôi khi được gọi là “biến kết quả.”

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>