Bối Cảnh Là Gì – Nghĩa Của Từ Bối Cảnh Trong Tiếng Việt

Điều khoản・Quyền riêng tư・Trang tổng quan về quyền riêng tư・RSS・Trợ giúpGiới thiệu về Hỏi & Đáp・Nguyên tắc cộng đồng・Bảng xếp hạng・Đối tác Tri thức・Điểm số & Cấp bậcGửi phản hồi・Trang quốc tế
0?”,”answerCount”:7,”lang”:”vi-webgiaidap.com”}>,”category”:{“L1”:<{“id”:”396545401″,”name”:”Doanh nghiệp địa phương”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545469″,”name”:”Du lịch”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545433″,”name”:”Gia đình & Quan hệ xã hội”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545015″,”name”:”Giáo dục & Tham khảo”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545016″,”name”:”Giải trí & Âm nhạc”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545122″,”name”:”Khoa học Tự nhiên”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545301″,”name”:”Khoa học Xã hội”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545013″,”name”:”Kinh doanh & Tài chính”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545660″,”name”:”Máy tính & Internet”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545451″,”name”:”Môi trường”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545394″,”name”:”Nhà & Vườn”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545327″,”name”:”Nơi ăn uống”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396546089″,”name”:”Sản phẩm của Yahoo”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545018″,”name”:”Sức khỏe”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396546046″,”name”:”Thai nghén & Nuôi dạy con”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545213″,”name”:”Thể thao”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545444″,”name”:”Thủ tục hành chính”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545439″,”name”:”Tin tức & Sự kiện”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545019″,”name”:”Trò chơi & Giải trí”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545454″,”name”:”Văn hóa & Xã hội”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545012″,”name”:”Văn học & Nhân văn”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545443″,”name”:”Vật nuôi”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545144″,”name”:”Vẻ đẹp & Phong cách”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545311″,”name”:”Ô-tô & Vận tải”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545014″,”name”:”Điện tử tiêu dùng”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true},{“id”:”396545367″,”name”:”Ẩm thực”,”parentId”:”0″,”lang”:”vi-webgiaidap.com”,”hasChildren”:true}>,”full”:{},”currentCategory”:{}},”user”:{“pinnedCategories”:<>,”euid”:null,”kid”:null,”nickname”:null,”imageUrl”:null,”level”:0,”points”:0,”bestAnswerPercentage”:0,”totalAnswerCount”:0,”badges”:<>,”isActive”:false,”isAnswersUser”:false,”created”:””,”lang”:””,”userUserAssoc”:{“isContact”:false,”isBlocked”:false,”canAddContact”:false},”allowance”:{},”preferences”:{},”isFetching”:false,”isFetchError”:false,”isFetchingPinnedCategories”:false},”queriedUsers”:{},”answerQuestions”:<>,”ntk”:<>,”abuEditorial”:{“shoppingAD”:<>}}”>

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *