Các công thức tín dụng ngân hàng

Chuong 4  Nghiep Vu Tin Dung

Quảng cáo
Các công thức tín dụng ngân hàng

Nguyễn Thu Thảo                                                                                                                                                                                    6 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

Ngọc Huỳnh                                                                                                                                                        at student                                                            7 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

Nhi Nguyen Thi                                                                                                                                                        at CLB Sức Trẻ Kinh Tế                                                            7 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

No Escape                                                                                          , Nhân viên KCS                                                                                             at Sika Limited (Vietnam)                                                            8 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

Ông Giáo Cao                                                                                                                                                        at Finance and Banking                                                            8 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

sangphuong2011                                                                                                                                                                                    9 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

tthxthv                                                                                                                                                                                    9 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

tinhvang_mai                                                                                                                                                                                    9 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

Ruby Hoang                                                                                                                                                        at Esprinta                                                            9 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

tienheo71                                                                                                                                                                                    9 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

adf ádf                                                                                                                                                        at adf ádf                                                            9 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

dothimyhang91                                                                                                                                                                                    9 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

mimitintin                                                                                                                                                                                    10 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

manh999                                                                                                                                                                                    10 years ago

Các công thức tín dụng ngân hàng

Nguyễn Thu Thảo 6 years ago Nguyễn Thu Thảo

Các công thức tín dụng ngân hàng

Ngọc Huỳnh                                                                                                                            at student                                                           7 years ago Ngọc Huỳnh                                 at student

Các công thức tín dụng ngân hàng

Nhi Nguyen Thi                                                                                                                            at CLB Sức Trẻ Kinh Tế                                                           7 years ago Nhi Nguyen Thi                                 at CLB Sức Trẻ Kinh Tế

Các công thức tín dụng ngân hàng

No Escape                                                              , Nhân viên KCS                                                                                             at Sika Limited (Vietnam)                                                           8 years ago No Escape                                , Nhân viên KCS                                                               at Sika Limited (Vietnam)

Các công thức tín dụng ngân hàng

Ông Giáo Cao                                                                                                                            at Finance and Banking                                                           8 years ago Ông Giáo Cao                                 at Finance and Banking

Các công thức tín dụng ngân hàng

sangphuong2011 9 years ago sangphuong2011

Các công thức tín dụng ngân hàng

tthxthv 9 years ago tthxthv

Các công thức tín dụng ngân hàng

tinhvang_mai 9 years ago tinhvang_mai

Các công thức tín dụng ngân hàng

Ruby Hoang                                                                                                                            at Esprinta                                                           9 years ago Ruby Hoang                                 at Esprinta

Các công thức tín dụng ngân hàng

tienheo71 9 years ago tienheo71

Các công thức tín dụng ngân hàng

adf ádf                                                                                                                            at adf ádf                                                           9 years ago adf ádf                                 at adf ádf

Các công thức tín dụng ngân hàng

dothimyhang91 9 years ago dothimyhang91

Các công thức tín dụng ngân hàng

mimitintin 10 years ago mimitintin

Các công thức tín dụng ngân hàng

manh999 10 years ago manh999

Chuong 4  Nghiep Vu Tin Dung

 1. 1. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP Nguyễn Thị Thùy Linh
 2. 2. Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng 1. Khái niệm về tín dụng 2. Vai trò của tín dụng 3. Chức năng của tín dụng 4. Nguyên tắc tín dụng 5. Lãi suất tín dụng 6. Các loại tín dụng ngân hàng 7. Quy trình tín dụng 8. Bảo đảm tín dụng 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh     2
 3. 3. Khái niệm về tín dụng Là quan hệ chuyển giao quyền sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay trên nguyên tắc có hoàn trả. Quan hệ tín dụng dựa trên nền tảng của sự tin tưởng nhau giữa các chủ thể 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                3
 4. 4. Tín dụng thương mại Quan             Là quan hệ tín dụng giữa các nhà sản xuất kinh doanh được hệ TD             thực hiện dưới hình thức mua bán chịu các khoản vật liệu trong             hay nguyên vật liệu hàng hóa, công cụ lưu thông của tín nền              dụng thương mại thường là các thương phiếu kinh tế 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                4
 5. 5. Tín dụng nhà nước Quan             Là mối quan hệ tín dụng giữa nhà nước và các tầng lớp dân hệ TD cư hoặc với các tổ chức được thực hiện dưới hình thức trong nền              chính phủ phát hành các công trái để huy động vốn của kinh tế           nhân dân và tổ chức trong xã hội. Loại hình tín dụng này giúp ngân sách nhà nước kích thích kinh tế phát triển và giải quyết một phần thất nghiệp nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng. 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                     5
 6. 6. Tín dụng ngân hàng Quan             Là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn hệ TD trong             giữa ngân hàng và khách hàng trong một thời hạn nền nhất định với một khoản chi phí nhất định. kinh tế 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh          6
 7. 7. Tín dụng tiêu dùng Quan             Là loại tín dụng đáp ứng nhu cầu của tầng lớp dân hệ TD trong             cư trong xã hội để mua sắm phương tiện sinh hoạt nền và nhà ở. kinh tế Có thể coi là tín dụng tiêu thụ do ngành thương mại và dịch vụ thực hiện qua việc bán hàng trả góp để kích thích tiêu dùng bằng thu nhập trong tương lai, trong dân chúng 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh             7
 8. 8. Tín dụng quốc tế Quan             Là mối quan hệ cho vay và sử dụng vốn lẫn nhau hệ TD trong             giữa các nước, các tổ chức của nhà nước, các tổ nền chức quốc tế, các DN xuất nhập khẩu Loại hình kinh tế tín dụng này thường là dài hạn và nhằm mục đích trợ giúp những nước đang phát triển. 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh              8
 9. 9. Vai trò của tín dụng Tín dụng góp phần phát triển kinh tế Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ & ổn định giá cả Mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh            9
 10. 10. Chức năng của tín dụng Chức năng tập trung và phân phối lại tài nguyên theo nguyên tắc có hoàn trả Chức năng tiết kiệm tiềm mặt và chi phí lưu thông Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh              10
 11. 11. Nguyên tắc tín dụng Vốn vay phải hoàn trả đúng hạn cả vốn lẫn lãi Vốn vay phải sử dụng đúng mục đích có hiệu quả Vốn vay phải đảm bảo bằng giá trị vật tư hàng hóa tương đương 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh            11
 12. 12. Khái niệm & ý nghĩa Lãi suất         Lãi suất chính là biểu hiện của giá cả khoản tiền mà người tín cho vay đòi hỏi khi tạm thời trao quyền sử dụng khoản tiền dụng của mình cho người khác. Người đi vay coi lãi suất như là khoản chi phí phải trả cho nhu cầu sử dụng tạm thời tiền của người khác LSTD được đo lường bằng tỉ lệ % trên số tiền vay mà người đi vay phãi trả cho người cho vay trong một khoảng thời gian nhất định 9/10/2006                           Nguyễn Thị Thùy Linh               12
 13. 13. Khái niệm & ý nghĩa (tt) Lãi suất                        Lợi tức TD tín LSTD =  x 100(%) dụng Σ Tiền vay (Vốn TD) Đứng về phía NH LSTG là giá mua LS cho vay là giá bán 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh     13
 14. 14. Giải thích LS bằng lý thuyết vốn có thể cho vay Lãi suất         Lý thuyết vốn có thể cho vay cho rằng, lãi suất tín dụng             được xác định bởi hoạt động của cơ chế cung và cầu. Cung vốn có được chủ yết từ các khoản tiết kiệm của dân chúng và lượng vốn được cung ứng phụ thuộc nhiều vào giá cả (lãi suất) 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh             14
 15. 15. Lý thuyết vốn có thể cho vay Lãi suất tín Cung vốn dụng Lãi suất %                             LS cân bằng Cầu vốn Lượng vốn 9/10/2006                   Nguyễn Thị Thùy Linh                 15
 16. 16. Căn cứ vào kỹ thuật tính toán Lãi suất         Lãi suất đơn tín dụng                 Vn = Vo ( 1 + n Li ) Vốn và lãi vay              Vốn vay Số chu kỳ vay vốn    Lãi suất Lãi vay = Vi       Vn = Vo + Vi Vi = Vo x n.Li 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh              16
 17. 17. Căn cứ vào kỹ thuật tính toán Lãi suất         Lãi suất kép tín dụng Vn = Vo x ( 1 + Li)        (n) 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh         17
 18. 18. Căn cứ vào hoạt động kinh doanh Lãi suất           Lãi suất huy động TGCN, TGDN tín dụng              Lãi suất cho vay khách hàng LSCVCN, LSCVDN LS cho vay ngắn hạn LS cho vay trung hạn Ls cho vay dài hạn Lãi suất chiết khấu, lãi suất tái chiết khấu 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh          18
 19. 19. Căn cứ vào loại tiền Lãi suất         Lãi suất đồng nội tê tín dụng            Lãi suất đồng ngoại tệ 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh    19
 20. 20. Lãi suất         Lãi suất cơ bản tín dụng Lãi suất cơ bản của một ngân hàng là LS mà ngân hàng cần phải tính cho người đi vay để trang trải phần lớn chi phí hoạt động của ngân hàng trong khi vẫn đảm bảo thu hút nguồn tiền gửi một cách có hiệu quả. LS cơ bản sẽ rất sát với LS ngắn hạn trên thị trường tiền tệ và vì vậy rất dễ thay đổi. Lãi suất cho vay liên ngân hàng (IBOR Interbank Offered Rate) 9/10/2006                       Nguyễn Thị Thùy Linh                  20
 21. 21. Nguyên tắc xây dựng lãi suất Lãi suất         Trên cơ sở cung cầu TD tín dụng Được điều chỉnh theo tỉ lệ lạm phát LSHĐ  Tỉ lệ LP + Lãi suất thực LSCV = LS huy động + CP + Thuế + LN LSCV > LS huy động > Tỉ lệ lạm phát Đựơc điều chỉnh tùy theo mức độ rủi ro của khách hàng vay vốn. Rủi Ro càng cao    LSTD càng cao LS cho vay ngắn hạn < LSCV trung và dài hạn 9/10/2006                          Nguyễn Thị Thùy Linh               21
 22. 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến LS Lãi suất         Cung & cầu vốn vay: sự tăng hay giảm của mức tín dụng             cung hoặc cầu vốn sẽ làm thay đổi LS Mức độ rủi ro Số lượng và thời hạn vốn vay Yếu tố lạm phát 9/10/2006                       Nguyễn Thị Thùy Linh         22
 23. 23. Vai trò của LS tín dụng Lãi suất         Là công cụ để kích thích tiết kiệm tín dụng            Là công cụ để tiến hành nền kinh tế vĩ mô, là công cụ điều hành chính sách tiền tệ, là công cụ kiềm chế lạm phát. Là công cụ để thúc đẩy các đơn vị SXKD có hiệu quả hơn, sử dụng vốn thận trọng hơn. Là phương tiện để các NH cạnh tranh lẫn nhau là phương tiện giúp NHTM tạo ra LN cho chính mình 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh           23
 24. 24. Căn cứ mục đích cho vay Các loại           Cho vay bất động sản: là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm, tín               xây dựng bất động sản, nhà ở, đất đai, bất động sản trong lĩnh vực công dụng               nghiệp, thương mại và dịch vụ. ngân              Cho vay công nghiệp và thương mại: là loại cho vay ngắn hạn để bổ hàng               sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ Cho vay nông nghiệp: là loại cho vay để trang trải các chi phí như phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, nhiên liệu, lao động Cho vay du học, cho vay mua xe: là loại cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng như mua sắm các vật dụng đắt tiền (xe, du học) 9/10/2006                               Nguyễn Thị Thùy Linh                             24
 25. 25. Căn cứ thời hạn cho vay Các loại           Cho vay ngắn hạn: loại cho vay này có thời hạn đến 12 tháng và được tín               sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và dụng các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân ngân              Cho vay trung dài hạn: Theo quy định hiện nay của NHNN VN, cho hàng               vay trung hạn có thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm Tín dụng trung hạn chủ yếu được sử dụng để đầu tư mua sắm TSCĐ, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng SXKD, XD các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đa có thể lên đến 20  30 năm. Tín dụng dài hạn là loai tín dụng được cung cấp để đáp ứng cá nhu cầu dài hạn như xây dựng nhà ở, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới. 9/10/2006                              Nguyễn Thị Thùy Linh                        25
 26. 26. Căn cứ mức độ tín nhiệm đối với khách hàng Các loại         Cho vay không đảm bảo: là loại cho vay không tín dụng             có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của ngân người thứ ba, việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của hàng bản thân khách hàng. Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay dựa trên cơ sở các đảm bảo như thế chấp, cầm cố hoặc phải có sự bảo lãnh của người thứ ba 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh               26
 27. 27. Căn cứ xuất xứ tín dụng Các loại         Cho vay trực tiếp: NH cấp vốn trực tiếp cho tín dụng             người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp ngân hoàn trả nợ vay cho NH hàng Cho vay gián tiếp: là khoản cho vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước hoặc chứng từ nợ đã phát sinh và còn trong thời hạn thanh toán 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh             27
 28. 28. Cho vay trực tiếp Các loại Cấp vốn tín dụng ngân hàng           Ngân hàng                          Khách hàng Thanh toán nợ 9/10/2006               Nguyễn Thị Thùy Linh                28
 29. 29. Cho vay gián tiếp Các loại tín                                              Khách hàng dụng                                               nhận vốn Cấp tín            vay ngân Ngân hàng           dụng hàng Khách hàng hoàn trả vốn vay Thanh toán nợ 9/10/2006               Nguyễn Thị Thùy Linh                  29
 30. 30. Quy             Qui trình tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, qui định của trình tín ngân hàng trong việc cấp tín dụng. Trong đó xây dựng các dụng bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định kể từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp tín dụng cho đến khi chấm dứt quan hệ tín dụng. Đây là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn, theo một trật tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau. 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                  30
 31. 31. Bảng tóm tắt qui trình tín dụng Các giai        Nguồn và nơi cung cấp         Nhiệm vụ của ngân hàng ở mỗi             Kết quả của mỗi giai đoạn Quy             đoạn của             thông tin                          giai đoạn qui trình trình tín        Hướng dẫn      Khách hàng đi vay cung cấp     Tiếp xúc, phổ biến và hướng dẫn       Hoàn thành bộ hồ sơ để chuyển sang & tiếp nhận    thông tin                      khách hàng lập hồ sơ vay vốn          giai đoạn sau dụng            hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Phân tích      Hồ sơ đề nghị vay từ giai      Tổ chức thẩm định về các mặt tài      Báo cáo kết quả thẩm định để chuyển tín dụng       đoạn trước chuyển sang         chính và phi tài chính do các cá      sang bộ phận có thẩm quyền để quyết Các thông tin bổ sung từ       nhân hoặc bộ phận thẩm định thực      định cho vay phỏng vấn, hồ sơ lưu trữ,     hiện Quyết định     Các tài liệu và thông tin từ   Quyết định cho vay hoặc từ chối cho   Quyết định cho vay hoặc từ chối tùy tín dụng       giai đoạn trước chuyển sang    vay dựa vào kết quả phân tích         theo kết quả thẩm định Ký HĐTD        và báo cáo kết quả thẩm                                              Tiến hành các thủ tục pháp lý như ký & đăng ký      định                                                                 hợp đồng tín dụng, hợp đồng công TSĐB           Các thông tin bổ sung                                                chứng, và các loại hợp đồng khác Giải ngân      Quyết định cho vay và các      Thẩm định các chứng từ theo các       Chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi hợp đồng liên quann            điều kiện của hợp đồng tín dụng       của khách hàng hoặc chuyển trả cho Các chứng từ làm cơ sở giải    trước khi phát tiền vay               nhà cung cấp theo yêu cầu của khách ngân                                                                 hàng Giám sát và    Các thông tin từ nội bộ ngân Phân tích hoạt động tài khoản, báo      Báo cáo kết quả giám sát và đưa ra thanh lý tín   hàng                         cáo tài chính, kiểm tra mục đính sử     các giải pháp xử lý dụng           Các báo cáo tài chính theo dụng vốn vay                              Lập các thủ tục để thanh lý tín dụng 9/10/2006                  định kỳ của khách hàng       Nguyễn Thị Thùy Linh tín dụng Tái xét và xếp hạng                                                     31 Các thông tin khác           Thanh lý hợp đồng tín dụng
 32. 32. Ý nghĩa của việc xây dựng qui trình tín dụng Quy             Làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm và trình tín dụng              quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng. Làm cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ tục vay vốn về mặt hành chính. Chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh               32
 33. 33. Hướng dẫn lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Quy               Một bộ hồ sơ đề nghị cấp TD cần thu thập từ KH những thông tin sau: trình tín              Thông tin về năng lực pháp lý và năng lực hành vi của khách hàng dụng                  Thông tin về khả năng sử dụng và hoàn trả vốn của khách hàng Thông tin về bảo đảm tín dụng. Khách hàng phải lập và nộp cho ngân hàng các loại giấy tờ sau: Giấy đề nghị vay vốn Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của KH, VD như giấy phép thành lập, quyết định bổ nhiệm giám đốc, điều lệ hoạt động Phương án SXKD và kế hoạch trả nợ, hoặc dự án đầu tư Báo cáo tài chính của thời kỳ gần nhất Các giấy tờ liên quan đến TS thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh Các giấy tờ liên quan khác nếu cần thiết. 9/10/2006                              Nguyễn Thị Thùy Linh                       33
 34. 34. Phân tích tín dụng Quy             Là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của trình tín dụng              khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, khả năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi. Mục tiêu của phân tích tín dụng là tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả năng kiểm soát những loại rủi ro đó và dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. 9/10/2006                       Nguyễn Thị Thùy Linh            34
 35. 35. Quyết định và ký hợp đồng tín dụng, đăng ký TS đảm bảo Quy             Có hai loại sai lầm cơ bản thường xảy ra trong khâu này: trình tín Quyết định chấp thuận cho vay đối với một khách hàng không tốt dụng Từ chối cho vay đối với một khách hàng tốt. Cả hai loại sai lầm này đều dẫn đến thiệt hại đáng kể cho ngân hàng. Loại sai lầm thứ nhất dễ dẫn đến thiệt hại do nợ quá hạn hoặc nợ không thể thu hồi, tức là thiệt hại về tài chính. Loại sai lầm thứ hai dễ dẫn đến thiệt hại về uy tín và mất cơ hội cho vay. 9/10/2006                           Nguyễn Thị Thùy Linh                      35
 36. 36. Giải ngân Quy             Nguyên tắc giải ngân là luôn luôn gắn liền vận trình tín dụng              động tiền tệ với vận động hàng hoá hoặc dịch vụ đối ứng nhằm đảm bảo khả năng thu hồi nợ sau này. 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh              36
 37. 37. Giám sát tín dụng Quy               Nhằm mục tiêu bảo đảm cho tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã trình tín            cam kết, kiểm soát rủi ro tín dụng, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời dụng những sai phạm có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ sau này. Các phương pháp giám sát tín dụng có thể áp dụng bao gồm: Giám sát hoạt động tài khoản của khách hàng tại ngân hàng Phân tích các báo cáo tài chính của khách hàng theo định kỳ Giám sát khách hàng thông qua việc trả lãi định kỳ Viếng thăm và kiểm soát địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nơi cư ngụ của khách hàng đứng tên vay vốn Kiểm tra các hình thức bảo đảm tiền vay Giám sát hoạt động khách hàng thông qua mối quan hệ với khách hàng khác Giám sát khách hàng thông qua những thông tin thu thập khác 9/10/2006                                Nguyễn Thị Thùy Linh                           37
 38. 38. Thanh lý hợp đồng tín dụng Quy             Đây là khâu kết thúc của qui trình tín dụng. Khâu trình tín dụng              này gồm có các việc quan trọng cần xử lý thu nợ cả gốc và lãi, tái xét hợp đồng tín dụng, thanh lý hợp đồng tín dụng. 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh        38
 39. 39. Những vấn đề chung Bảo             Đảm bảo tín dụng là phương tiện tạo cho NH có thêm đảm tín           nguồn vốn khác để thu hồi nợ nếu như mục đích xin vay dụng             của khách hàng bị phá sản Có nhiều loại bảo đảm cho một khoản vay ngân hàng và các loại bảo đảm này phải thỏa mãn ít nhất là 3 yêu cầu sau đây để được ngân hàng chấp nhận: Dễ được định giá Dễ cho ngân hàng được quyền sở hữu hợp pháp Dễ tiêu thụ hay thuận tiện Ngoài ra, nếu giá trị của vật bảo đảm có thể tăng lên cùng với thời gian thì càng tốt (đây là yêu cầu thứ yếu) 9/10/2006                            Nguyễn Thị Thùy Linh                         39
 40. 40. Các loại bảo đảm tín dụng Bảo             Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp đảm tín dụng            Bảo đảm tín dụng bằng tài sản cầm cố Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay Bảo đảm tín dụng bằng hình thức bảo lãnh 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh         40
 41. 41. Giải thích từ ngữ 1627/2001       1. Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín /QĐ-             dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử NHNN              dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 2. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                 41
 42. 42. Giải thích từ ngữ 1627/2001       3. Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho /QĐ- vay đã được thoả thuận giữa tổ chức tín dụng và khách NHNN hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng. 4. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc thay đổi các kỳ hạn trả nợ đã thoả thuận trước đo trong hợp đồng tín dụng. 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                  42
 43. 43. Giải thích từ ngữ 1627/2001       5. Gia hạn nợ vay là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài /QĐ- thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thoả NHNN thuận trong hợp đồng tín dụng. 6. Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống là một tập hợp những đề xuất về nhu cầu vốn, cách thức sử dụng vốn, kết quả tương ứng thu được trong một khoảng thời gian xác định đối với hoạt động cụ thể để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển hoặc phục vụ đời sống. 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                   43
 44. 44. Giải thích từ ngữ 1627/2001       7. Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được /QĐ- NHNN             duy trì trong một thời hạn nhất định mà tổ chức tín dụng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 8. Khả năng tài chính của khách hàng vay là khả năng về vốn, tài sản của khách hàng vay để bảo đảm hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh             44
 45. 45. Điều kiện vay vốn 1627/2001 1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách /QĐ-             nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật NHNN           2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. 3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. 5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                        45
 46. 46. Thể loại cho vay 1627/2001       1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn /QĐ- NHNN             cho vay đến 12 tháng; 2. Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng; 3. Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên. 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh             46
 47. 47. Những nhu cầu vốn không được cho vay 1627/2001 1. Tổ chức tín dụng không được cho vay các nhu cầu vốn sau đây: /QĐ-             a) Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà NHNN              pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi; b) Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm; c) Để đáp ứng các nhu cầu chính của các giao dịch mà pháp luật cấm. 2. Việc đảo nợ, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                           47
 48. 48. Lãi suất cho vay 1627/2001       1- Mức lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng /QĐ- thoả thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước NHNN Việt Nam. 2- Mức lãi suất áp dụng đối với khoản nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng ấn định vầ thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay áp dụng trong thời hạn cho vay đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                    48
 49. 49. Giới hạn cho vay 1627/2001       1- Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng /QĐ- NHNN             không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn uỷ thác của Chính phủ, của các tổ chức và cá nhân. 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh            49
 50. 50. Những trường hợp không được cho vay 1627/2001       a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, /QĐ- NHNN Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc) (phó Giám đốc) của tổ chức tín dụng; b) Cán bộ, nhân viên của chính tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm vụ thẩm định, quyết định cho vay; c) Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc). 9/10/2006                   Nguyễn Thị Thùy Linh              50
 51. 51. Hạn chế cho vay 1627/2001 TCTD không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với những điều /QĐ-             kiện ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay đối với những đôi tượng sau NHNN              đây: 1. Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng cho vay; 2. Các cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; 3. Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điểu 77 của Luật Các tổ chức tín dụng sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                           51
 52. 52. Phương thức cho vay 1627/2001 1- Cho vay từng lần /QĐ-          Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn NHNN             cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. 2- Cho vay theo hạn mức tín dụng Tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. 8- Cho vay theo hạn mức thấu chi Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                        52
 53. 53. Phương thức cho vay 1627/2001 3- Cho vay theo dự án đầu tư /QĐ-    Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống NHNN 4- Cho vay hợp vốn Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Việc cho vay hợp vốn thực hiện theo quy định của Quy chế này và Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. 5- Cho vay trả góp Khi vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. 9/10/2006                                Nguyễn Thị Thùy Linh                              53
 54. 54. Phương thức cho vay 6- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: 1627/2001 Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn /QĐ-              mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực NHNN               của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 7- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. Khi cho vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 9- Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm, Phù hợp với quy định tại Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khách hàng vay. 9/10/2006                                    Nguyễn Thị Thùy Linh                                    54
 55. 55. Tài sản cầm cố THÔNG            Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên nhiên vật TƯ liệu, hàng tiêu dùng, kim khí quí, đá quý & các vật có giá 07/2003 trị khác TT-NHNN Ngoại tệ mặt, số dư trên tài khoản tiền gửi tại TCTD Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, CDs, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá khác Tàu biển, tàu bay được cầm cố Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền được nhận tiền bảo hiểm Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                  55
 56. 56. Tài sản thế chấp THÔNG TƯ Nhà ở, công trình xây dựng gắn với đất, kể cả tài 07/2003          sản gắn liền với nhà ở TT-NHNN Giá trị quyền sử dụng đất được phép thế chấp Tàu biển, tàu bay được thế chấp 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh               56
 57. 57. Điều 181: Bất động sản & Động sản Bộ           1.   Bất động sản là các tài sản không di, dời được bao gồm luật                  Đất đai Dân                   Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả TS gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó sự Các tài sản khác gắn liền với đất Các tài sản khác do pháp luật quy định 2.   Động sản là những tài sản không phải là bất động sản 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                        57
 58. 58. Điều 329 Cầm cố tài sản Bộ            Là việc bên có nghĩa vụ giao TS là động sản thuộc luật            sở hữu của mình cho bên có quyền để đảm bảo Dân thực hiện nghĩa vụ dân sự; nếu TS cầm cố có đăng sự ký quyền sở hữu thì các bên có thể thỏa thuận bên cầm cố vẫn giữ TS hoặc giao cho người thứ ba giữ 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh           58
 59. 59. Điều 346 Thế chấp tài sản Bộ            Là việc bên có nghĩa vụ dùng TS là bất động sản luật            thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa Dân vụ đối với bên có quyền sự 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh              59
 60. 60. Cho vay ngắn hạn đối với DN Nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ Phương thức cho vay Cho vay từng lần theo món Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay luân chuyển Cho vay theo hạn mức thấu chi 9/10/2006                       Nguyễn Thị Thùy Linh    60
 61. 61. Cho vay từng lần theo món Cho vay Đặc điểm ngắn hạn đối với DN Phát tiền vay Thu nợ và lãi Lãi tiền vay = Số tiền vay x Thời hạn vay x Lãi suất vay 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh          61
 62. 62. Phạm vi áp dụng Cho vay Khách hàng vay không thường xuyên ngắn hạn đối với DN Khách hàng vay thường xuyên nhưng chưa được ngân hàng tín nhiệm cho áp dụng hạn mức tín dụng Cho vay từng lần        Thường áp dụng cho các khoản vay dài hạn hoặc theo món cho vay các dự án Thường yêu cầu khách hàng phải có đảm bảo 9/10/2006                    Nguyễn Thị Thùy Linh             62
 63. 63. Ưu nhược điểm Cho vay Ưu điểm: NH chủ động sử dụng vốn, thu lãi cao. ngắn hạn đối với DN Nhược điểm: Thủ tục phức tạp, tốn chi phí, thời gian, khách hàng không chủ động được nguồn vốn, Cho vay theo món          hiệu quả sử dụng vốn vay không cao do vào một thời điểm khách hàng vừa có số nợ trên tài khoản cho vay vừa có số dư có trên tài khoản tiền gửi 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh              63
 64. 64. Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay          Đặc điểm: một hồ sơ xin vay dùng để xin vay cho nhiều ngắn hạn đối với món vay DN             Hạn mức tín dụng : là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Phát tiền vay: căn cứ vào bảng kê chứng từ xin vay của KH Thu nợ: thu nợ theo từng khoản vay hoặc khi khách hàng có thu nhập Thu lãi: theo phương pháp tích số 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                 64
 65. 65. Phạm vi áp dụng Cho vay Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn đối với          thường xuyên và được ngân hàng tín nhiệm. DN Cho vay theo HMTD 9/10/2006                    Nguyễn Thị Thùy Linh         65
 66. 66. Ưu nhược điểm Cho vay Ưu điểm: ngắn hạn đối với           Thủ tục đơn giản DN Khách hàng chủ động được nguồn vốn vay Cho vay theo              Lãi vay trả cho ngân hàng thấp HMTD Nhược điểm Ngân hàng dễ bị đọng vốn kinh doanh Thu nhập lãi cho vay thấp 9/10/2006                       Nguyễn Thị Thùy Linh     66
 67. 67. Xác định hạn mức tín dụng Cho vay          Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là kế hoạch tài chính ngắn hạn đối với          của doanh nghiệp, trong đó dự báo chi tiết về tài sản và DN              nguồn vốn Cho vay          Dựa vào kế hoạch tài chính này nhân viên tín dụng sẽ tiến theo hành xác định hạn mức tín dụng theo từng bước như sau: HMTD Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn Xác định hạn mức tín dụng theo công thức 9/10/2006                            Nguyễn Thị Thùy Linh                  67
 68. 68. Xác định hạn mức tín dụng Cho vay ngắn hạn Haïn möùc tín duïng = Nhu caàu voán löu ñoäng – Voán chuû sôû höõu tham gia đối với DN            Nhu caàu voán löu ñoäng= Giaùtrò taøi saûn löu ñoäng- Nôï ngaén haïn phi ngaân haøng – Nôï daøi haïn coùtheå söû duïng Cho vay theo HMTD 9/10/2006                                 Nguyễn Thị Thùy Linh                                       68
 69. 69. Xác định hạn mức tín dụng Tài sản             Số tiền          Nợ và vốn chủ sở hữu   Số tiền Tài sản lưu động                     4150 Nợ phải trả                     5450 Tiền mặt & tiền gửi ngân hàng          500 Nợ ngắn hạn                    4250 Chứng khoán ngắn hạn                             Phải trả người bán         910 Khoản phải thu                         750 Phải trả công nhân viên          750 Hàng tồn kho                         2500 Phải trả khác                     150 Tài sản lưu động khác                  400 Vay ngắn hạn ngân hàng         2440 Tài sản cố định ròng                 3000 Nợ dài hạn                      1200 Đầu tư tài chính dài hạn               500 Vốn chủ sở hữu                 2200 Tổng cộng tài sản                    7650 Tổng cộng nợ và VCSH            7650 9/10/2006                       Nguyễn Thị Thùy Linh                          69
 70. 70. Xác định hạn mức tín dụng Cho vay           Cách 1: Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu (giả sử ngắn hạn           trong ví dụ này là 30%) tính trên chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ đối với            ngắn hạn phi ngân hàng. DN Cách 2: Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu (giả sử Cho vay            trong ví dụ này là 30%) tính trên tổng tài sản lưu động theo             Cách 3: Ngân hàng có cho vay dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn lưu HMTD               động thường xuyên (giả sử trong ví dụ này là 300) và vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu (giả sử trong ví dụ này là 30%) tính trên tổng tài sản lưu động. 9/10/2006                               Nguyễn Thị Thùy Linh                         70
 71. 71. Phương pháp tính HMTD Cho vay vốn lưu động theo HMTD thực chất là nguồn tài trợ bổ sung cho DN, vì vậy, khi xác định HMTD phải dựa trên cơ sở khai thác triệt để các nguồn tài trợ khác, trong đó nguồn tài trợ của chính người đi vay phải ở mức hợp lý, nếu không sẽ gia tăng rủi ro tín dụng cho ngân hàng -Nợ ngắn hạn phi NH Nguồn dài hạn và                         -Vốn chủ sở hữu nguồn ngắn hạn phi                        -Nguồn dài hạn tài trợ Tài sản lưu động và        NH đầu tư ngắn hạn Nguồn cho vay    -Hạn mức tín dụng ngắn hạn của NH 9/10/2006                               Nguyễn Thị Thùy Linh                            71
 72. 72. Phương pháp 1 Vốn chủ sở hữu phải tham gia theo một tỷ lệ tối thiểu tính trên phần chênh lệch giữa TSLĐ và nợ ngắn hạn phi ngân hàng Xác 1. Tổng tài sản lưu động định 2. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng HMTD          3. Mức chênh lệch (1)  (2) 4. Vốn chủ sở hữu tham gia [Tỷ lệ tham gia x (3)] 5. Hạn mức tín dụng NH cấp cho KH [(3)  (4)] 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                  72
 73. 73. Phương pháp 2 Vốn chủ sở hữu phải tham gia một tỷ lệ tối thiểu so với tổng TSLĐ 1. Tổng tài sản lưu động Xác          2. Vốn chủ sở hữu tham gia [Tỷ lệ tham gia x (1)] định         3. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng HMTD          4. Hạn mức tín dụng NH cấp cho KH [(1)  (2)  (3) 9/10/2006                       Nguyễn Thị Thùy Linh             73
 74. 74. Phương pháp 3 Xác             Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ tối thiểu so với tổng định                       TSLĐ chưa có nguồn dài hạn tài trợ HMTD 1. Tổng tài sản lưu động 2. Nguồn dài hạn tài trợ cho TSLĐ 3. TSLĐ chưa có nguồn dài hạn tài trợ [(1)  (2)] 4. Vốn chủ sở hữu tham gia [Tỷ lệ tham gia x (3)] 5. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng 6. Hạn mức tín dụng NH cấp cho KH [(3)  (4)  (5)] 9/10/2006                          Nguyễn Thị Thùy Linh                   74
 75. 75. Kế hoạch tài chính năm 2006 của DN ABC như sau Tài sản      Số tiền            Nợ và vốn chủ sở hữu        Số tiền A. TSLĐ & ĐTTC ngắn hạn      10,800 A. Nợ phải trả                           8,600 1. Tiền                       2,200 1. Nợ ngắn hạn                           6,200 2. ĐTTC ngắn hạn              1,400    – Vay ngắn hạn ngân hàng              1,800 3. Khoản phải thu             3,000    – Phải trả người bán                  2,000 4. Hàng tồn kho               3,200    – Thuế & khoản phải nộp NSNN            800 5. TSLĐ khác                  1,000    – Phải trả CNV                         1000 – Phải trả, phải nộp khác               600 2. Nợ dài hạn                            2,400 – Phải trả dài hạn khác                1,000 – Vay dài hạn ngân hàng               1,400 B. TSCĐ & ĐTTC dài hạn        9,000    B. Nguồn vốn CSH                     11,200 1. TSCĐ                       5,000    1. Nguồn vốn kinh doanh               7,200 2. Bất động sản đầu tư        1,500    2. Quỹ đầu tư phát triển              1,000 3. ĐTTC dài hạn753/25/2006    2,500    3. Quỹ dự phòng tài chính             1,000 4. Lợi nhuận chưa phân phối           1,200 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản      800 9/10/2006 Tổng cộng tài sản     19,800 Thị Thùy Linh Nguyễn Tổng cộng nợ & VCSH                75 19,800
 76. 76. Phương pháp 1 Vốn chủ sở hữu phải tham gia theo tỷ lệ tối thiểu 30% tính trên phần chênh lệch giữa TSLĐ và nợ ngắn hạn phi ngân hàng Xác 1. Tổng tài sản lưu động                            10,800 định 2. Nợ ngắn hạn phi NH (2000 + 800 + 1000 + 600)      4,400 HMTD          3. Mức chênh lệch (1)  (2)                          6,400 4. Vốn chủ sở hữu tham gia [30% x 6,400]             1,920 5. Hạn mức tín dụng NH cấp cho KH [(3)  (4)]        4,480 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                76
 77. 77. Phương pháp 2 Vốn chủ sở hữu phải tham gia tối thiểu 30% so với tổng TSLĐ 1. Tổng tài sản lưu động                       10,800 Xác 2. Vốn chủ sở hữu tham gia [30% x 10,800]       3,240 định         3. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng                    4,400 HMTD          4. HMTD NH cấp cho KH [10,800  3,240  4,200] 3,160 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh             77
 78. 78. Phương pháp 3 Xác            Nguồn dài hạn tài trợ 1,000 cho TSLĐ, vốn chủ sở hữu tham gia theo định             tỷ lệ tối thiểu 30% so với tổng TSLĐ chưa có nguồn dài hạn tài trợ HMTD 1. Tổng tài sản lưu động                                        10,800 2. Nguồn dài hạn tài trợ cho TSLĐ                                1,000 3. TSLĐ chưa có nguồn dài hạn tài trợ [(1)  (2)]                9,800 4. Vốn chủ sở hữu tham gia [30% x 9,800]                         2,940 5. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng                                     4,400 6. Hạn mức tín dụng NH cấp cho KH [(3)  (4)  (5)]              2,460 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                           78
 79. 79. Bài tập áp dụng Sử dụng thông tin về kế hoạch tài chính của một công ty mà bạn biết, xác định HMTD ngân hàng cấp cho công ty theo 3 cách. (Biết: Tỷ lệ tối thiểu VCSH tham gia là 25%, nguồn dài hạn có thể tài trợ 20% trên tổng giá trị TSLĐ) 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh            79
 80. 80. Cho vay luân chuyển Cho vay            Đặc điểm ngắn hạn           Phát tiền vay: ghi nợ vào tài khoản cho vay luân chuyển và ghi có vào đối với tài khoản tiền gửi hoặc chuyển trả thẳng cho nhà cung cấp DN Thu nợ : theo tài khoản cho vay luân chuyển, nghĩa là toàn bộ tiền thu bán hàng, tiền thu dịch vụ của khách hàng được dùng ưu tiên để trả nợ vay Thu lãi: cuối mỗi tháng ngân hàng sẽ tính lãi theo phương pháp tích số Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên và được ngân hàng tín nhiệm. Thường khi cho vay loại này, ngân hàng không yêu cầu đảm bảo tín dụng 9/10/2006                              Nguyễn Thị Thùy Linh                         80
 81. 81. Cho vay theo hạn mức thấu chi Khái niệm : Thấu chi là sự dàn xếp nhờ vào đó KH được NH cho phép Cho vay chi tiền vượt quá số dự thực có trên TKTG trong một giới hạn thỏa ngắn hạn thuận (ghi trên Hợp đồng tín dụng) đối với DN               Tài khoản được sử dụng để giải ngân là tài khoản vãng lai, là TK tiền gửi được phép dư nợ và mức dư nợ tối đa bằng với HMTD đã cam kết Vào một thời điểm nào đó trên TKVL phản ánh hoặc dư nợ hoặc dư có. Nếu chi > Thu      TK Dư nợ : KH phải trả lãi Nếu Thu > Chi      Dư có : KH được hưởng lãi TG Trong trường hợp Dư nợ > Hạn mức tín dụng : NH phạt khách hàng NH sẽ quản lý TK này thông qua hạn mức tín dụng đã xác định cho khách hàng vào đầu quý. HMTD áp dụng trong trường hợp này là HMTD với điều kiện nới lỏng, nghĩa là không có ràng buộc cụ thể liên quan đến thủ tục, chứng từ cho việc giải ngân 9/10/2006                              Nguyễn Thị Thùy Linh                        81
 82. 82. Hoạt động của TKVL theo HMTD 10,000 trđ, có thời hạn cho vay từ 1/1/2006 đến 30/6/2006 Ngày        Nội dung                                 Nợ      Có 1/1/2006    Số dư tiền gửi năm trước chuyển sang             500 5/1/2006    Trả tiền mua nguyên liệu                 400 20/1/2006 Thanh toán khoản phải trả người bán        5,500 2/2/2006    Thu tiền bán hàng                                600 15/2/2006 Trả tiền mua nguyên vật liệu               5,200 25/2/2006 Thu tiền bán hàng                                  1,200 9/10/2006 Linh Nguyễn Thị Thùy                                    82
 83. 83. Điều kiện sử dụng TKVL Những khách hàng được xếp hạng tín nhiệm cao TKVL phải thường xuyên hoạt động Xác định doanh số trả nợ theo định kỳ 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh           83
 84. 84. Những điểm khác nhau giữa cho vay từng lần và cho vay theo HMTD Cho vay từng lần                         Cho vay theo HMTD Đối tượng cho     Cụ thể. VD: nguyên liệu, bán thành phẩm, Đối tượng tổng hợp, toàn bộ nhu cầu vay               thành phẩm                                   VLĐ thiếu hụt của DN Số tiền cho vay Xác định trên cơ sở chứng từ mua hàng          Xác định HMTD trên cơ sở phân tích (hợp đồng kinh tế, hóa đơn, bản kê thành     toàn diện hoạt động DN, DN sử dụng chủ phẩm tồn kho                                 động tiền vay trong HMTD Kỳ hạn            Định kỳ hạn nợ cho từng khoản vay cụ         Thông thường định kỳ hạn nợ cuối cùng thể                                          cho toàn bộ các khoản vay, không định kỳ hạn nợ cho từng lần giải ngân Phát tiền vay     Theo mỗi hợp đồng tín dụng                   Theo mỗi chứng từ mua hàng & HMTD Thu nợ & lãi      Lãi tính & thu theo từng món, thu nợ 1       Lãi tính theo pp tích số, thu hàng tháng, lần vào cuối kỳ hạn                          nợ vay thu nhiều lần Đối tượng DN      Trình độ quản trị yếu, nhiều rủi ro, không   Quan hệ TD thường xuyên, xếp hạng TD 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                                           84 quan hệ TD thường xuyên, mới thành lập cao, trình độ quản trị tốt
 85. 85. Chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá Khái niệm chiết khấu Chiết khấu thương phiếu Chiết khấu chứng từ có giá khác 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh     85
 86. 86. Giải thích từ ngữ Quy chế         1.   Chiết khấu là việc tổ chức tín dụng mua giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh CK, tái              toán của khách hàng CK             2.   Tái chiết khấu là việc tổ chức tín dụng mua lại giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán và đã được chiết khấu theo phương thức mua hẳn. 1325/2004 3.         Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là khoảng thời gian tính từ ngày giấy tờ /QĐ- có giá được tổ chức tín dụng nhận chiết khấu, tái chiết khấu đến ngày đến hạn NHNN                thanh toán của giấy tờ có giá đó. 4.   Thời hạn chiết khấu, tái chiết khấu là khoảng thời gian tính từ ngày giấy tờ có giá được tổ chức tín dụng nhận chiết khấu, tái chiết khấu đến ngày khách hàng có nghĩa vụ thực hiện cam kết mua lại giấy tờ có giá đó. 5.   Giá chiết khấu, tái chiết khấu là số tiền mà tổ chức tín dụng chi trả cho khách hàng khi thực hiện chiết khấu, tái chiết khấu. 9/10/2006                                Nguyễn Thị Thùy Linh                                86
 87. 87. Loại giấy tờ có giá được CK Quy chế         1. Các giấy tờ có giá của TCTD phát hành CK, tái         2. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành CK 3. Các loại trái phiếu được phát hành theo quy định của Chính phủ và 1325/2004     hướng dẫn của Bộ Tài chính, /QĐ- NHNN (Tín phiếu kho bạc; Trái phiếu kho bạc; Trái phiếu công trình trung ương; Trái phiếu đầu tư; Trái phiếu ngoại tệ; Công trái xây dựng Tổ quốc; Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu Chính quyền địa phương.) 4. Các tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành và được chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định của pháp luật. 9/10/2006                              Nguyễn Thị Thùy Linh                        87
 88. 88. Chiết           Trong tài chính, chiết khấu là quy trình xác định giá trị khấu trong tài hiện tại của một lượng tiền tệ tại một thời điểm trong tương chính           lai và việc thanh toán tiền dựa trên cơ sở các tính toán giá trị thời gian của tiền tệ. Giá trị chiết khấu của một vòng quay tiền tệ được xác định bằng cách khấu trừ giá trị của nó đi một tỷ lệ chiết khấu thích hợp đối với từng đơn vị thời gian giữa thời điểm mà vòng quay tiền tệ được lượng giá với thời gian bắt đầu của vòng quay tiền tệ. Thông thường phần lớn các tỷ lệ chiết khấu được biểu diễn như là tỷ lệ phần trăm theo năm. 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                 88
 89. 89. Tỷ lệ chiết khấu Chiết khấu Tỷ lệ chiết khấu sử dụng trong các tính toán tài trong tài         chính thông thường được chọn tương đương với chính chi phí vốn. Một số điều chỉnh có thể được thực hiện với tỷ lệ chiết khấu với sự tính toán đến các rủi ro liên quan đến sự không chắc chắn của các vòng quay tiền tệ với những diễn biến khác. 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh                89
 90. 90. Chiết           Trong việc định giá bán hàng cho từng phương thức thanh khấu trong tài         toán (trả ngay, thanh toán trước hạn khi mua hàng trả chậm chính           X ngày, mua hàng với số lượng lớn hoặc ổn định v.v), người ta cũng áp dụng việc giảm giá, gọi là chiết khấu Khi các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác khi mua lại thương phiếu, hối phiếu hoặc các giấy tờ có giá với thời hạn thanh toán xác định của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán với một giá trị nhỏ hơn một tỷ lệ nhất định cũng được gọi chung là chiết khấu. 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                    90
 91. 91. Chiết khấu thương phiếu Chiết   Khái niệm thương phiếu khấu Thương phiếu hay còn gọi là kỳ phiếu thương mại là giấy nợ phát thương phiếu và sinh trong quan hệ mua bán chịu hàng hóa và người cầm nó được chứng từ   hưởng 1 trái quyền (quyền đòi nợ) khi nó đến hạn. có giá  Khái niệm chiết khấu thương phiếu CKTP là hình thức tín dụng ngắn hạn của NHTM được thực hiện dưới hình thức khách hàng sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu thương phiếu chưa đến hạn thanh toán cho NH để nhận một khoản tiền thấp hơn mệnh giá của thương phiếu. 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                    91
 92. 92. Sơ đồ quy trình Hàng hóa – dịch vụ Chiết Người trả tiền                                                    Người thụ khấu                                                       (TP)                  hưởng thương phiếu (3) Đòi tiền                    Xin CK (1) (2) Số tiền chuyển (4) Thanh toán              Ngân hàng                người xin thương mại                  CK 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                                    92
 93. 93. Chiết khấu thương phiếu Chiết          Bản chất của CKTP khấu thương         Chiết khấu thương phiếu là hình thức tín dụng ngắn hạn & là phiếu và          hình thức tín dụng gián tiếp chứng từ có giá 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                 93
 94. 94. Phương thức CKTP Mệnh giá thương phiếu Giá CK =                                    – Hoa hồng phí (1 + r)n Chiết khấu thương         Trong đó: phiếu          r là suất chiết khấu, thông thường là lãi suất chiết khấu NH áp dụng đối với khách hàng (% ngày) n là thời hạn chiết khấu (ngày) Hoa hồng phí = Mệnh giá Thương phiếu x % hoa hồng 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh                     94
 95. 95. Phương thức CKTP Giá CK = Mệnh giá TP – Lãi CK – Hoa hồng phí Chiết         Lãi CK = Mệnh giá TP x Lãi suất CK x Số ngày xin CK khấu (% ngày) thương phiếu Trong đó: Số ngày xin CK tính từ ngày xin CK đến ngày đáo hạn (không tính ngày xin CK và ngày đáo hạn) Hoa hồng phí = Mệnh giá TP               x % hoa hồng 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh                  95
 96. 96. Cách thức thu nợ và Lãi Chiết          Lãi thu ngay khi thực hiện CK khấu thương          Đến ngày thanh toán trên thương phiếu, NH thu nợ phiếu ở người trả tiền bằng 2 cách: Thông báo cho người trả tiền Gửi thương phiếu đến NH ủy nhiệm nhờ thu hộ Cách xử lý nếu không thu được Phải hoàn thương phiếu Truy tố trước pháp luật 9/10/2006                        Nguyễn Thị Thùy Linh          96
 97. 97. Lợi ích của nghiệp vụ CKTP Chiết            Đối với ngân hàng TM khấu                Nghiệp vụ CK ít rủi ro , lãi cao thương phiếu               Không làm đóng băng vốn Tạo thêm thu nhập cho NH Đối với khách hàng : Nhờ có nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu mà giải quyết tình trạng thiếu vốn. Đối với xã hội: Giúp việc luân chuyển vốn và hàng hóa được nhanh chóng Là một công cụ của ngân hàng Trung ương thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 9/10/2006                               Nguyễn Thị Thùy Linh                       97
 98. 98. Chiết khấu chứng từ có giá khác Chiết   Ngoài thương phiếu, các chứng từ có giá khác được NH thực hiện CK, khấu    như trái phiếu, tín phiếu kho bạc nhà nước, kỳ phiếu, thẻ tiết kiệm thương  Khi chiết khấu, cần phân biệt 2 loại phiếu và     Trái phiếu lợi tức chứng từ         Đây là loại trái phiếu mà người mua nó phải trả cho kho bạc một có giá   số tiền bằng mệnh giá, trong khoảng thời gian trước khi đến hạn họ sẽ nhận được tiền lãi trái phiếu và vốn gốc sẽ được nhận khi đến hạn gọi là giá trị thanh toán. Trái phiếu chiết khấu Trái phiếu chiết khấu là loại trái phiếu mà người mua chỉ trả một số tiền nhỏ hơn mệnh giá (phần chênh lệch này chính lãi trái phiếu) và khi đến hạn thanh toán, kho bạc sẽ trả cho người mua một số tiền bằng mệnh giá. 9/10/2006                          Nguyễn Thị Thùy Linh                         98
 99. 99. Phương pháp tính chiết khấu Chiết         Phương pháp tính giá chiết khấu của trái phiếu chiết khấu khấu            giống như tính giá chiết khấu thương phiếu chứng từ có giá         Đối với trái phiếu lợi tức Mệnh giá trái phiếu                  k          Ii Giá CK =                                    +                             – Hoa hồng phí (1 + r)n                    i=1       (1 + r)ni Trong đó: Ii là số tiền lãi trong lần nhận lãi thứ i của ngân hàng nếu nắm giữ trái phiếu ni là khoảng thời gian từ ngày chiếu khấu đến thời điểm nhận lãi lần thứ I k là số lần nhận lãi của ngân hàng khi nắm giữ trái phiếu 9/10/2006                           Nguyễn Thị Thùy Linh                                99
 100. 100. Giá CK          = Trị giá chứng từ CK – Lãi CK – Hoa hồng phí (a)         (b)         (c) a = Mệnh giá trái phiếu + Lợi tức trái phiếu chưa được nhận b = Trị giá chứng từ chiết khấu x tỷ lệ chiết khấu c = Trị giá chứng từ CK x tỷ lệ hoa hồng CK 9/10/2006                    Nguyễn Thị Thùy Linh           100
 101. 101. 9/10/2006   Nguyễn Thị Thùy Linh   101
 102. 102. Câu hỏi 1. Tín dụng là gì? Nêu các quan hệ tín dụng hiện nay trong nền kinh tế? 2. Phân tích các nguyên tắc tín dụng? 3. Lãi suất tín dụng là gì? Phân tích các nguyên tắc xây dựng lãi suất? 4. Hãy giải thích Lý thuyết vốn có thể cho vay bằng đồ thị? 5. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lãi suất? 6. Hãy phân biệt giữa: lãi suất cơ bản của một ngân hàng, LS Libor, LS tiền gửi, LS cho vay đối với khách hàng của một ngân hàng 9/10/2006                         Nguyễn Thị Thùy Linh                102
 103. 103. Câu hỏi (tt) 7. Phân biệt cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp? 8. Các bước của quy trình tín dụng cơ bản? Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng? 9. Hãy nêu các tiêu chuẩn chính để ngân hàng quyết định cho một người vay tiền. Các tài sản đảm bảo đóng vai trò như thế nào trong quyết định này? 10. Các hình thức bảo đảm tín dụng hiện nay tại Việt Nam? 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh           103
 104. 104. Câu hỏi (tt) 11. Hạn mức tín dụng là gì? 12. Những điểm giống và khác nhau giữa cho vay theo món và cho vay theo hạn mức tín dụng.? 13. Những điểm giống và khác nhau giữa nghiệp vụ chiết khấu với hình thức cho vay cầm cố chứng từ có giá? 14. Trình bày phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi. 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh            104
 105. 105. Cho vay trung và dài hạn Mục đích của tín dụng trung dài hạn Phương thức cho vay Kỹ thuật cho vay trung và dài hạn 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh    105
 106. 106. Mục đích của tín dụng trung dài hạn Đứng trên góc độ khách hàng Nhu cầu tài trợ cho TSCĐ và tài sản lưu động thường xuyên Nhu cầu tài trợ cho các dự án riêng biệt Dự án mới Dự án mở rộng nâng công suất Dự án đầu tư chiều sâu Dự án kết hợp đầu tư chiều sâu và mở rộng nâng công suất Thành lập DN mới hoặc mua lại doanh nghiệp đang hoạt động Đứng trên góc độ ngân hàng 9/10/2006                            Nguyễn Thị Thùy Linh                       106
 107. 107. Phương thức cho vay Cho vay mua sắm máy móc – thiết bị trả góp (Installment Equipment Loan) Cho vay kỳ hạn (term loan) 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh         107
 108. 108. Nguồn trả nợ của các khoản cho vay Kỹ thuật         Tiền khấu hao cơ bản của bộ phận tài sản hình cho vay trung và          thành từ vốn vay ngân hàng dài hạn Lợi nhuận do công trình mang lại sau khi đã nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ theo quy định Các nguồn khác (nếu có) 9/10/2006                     Nguyễn Thị Thùy Linh            108
 109. 109. Mức cho vay Kỹ thuật         Hạn mức cho vay nhiều hay ít phụ thuộc vào 3 nhân tố: cho vay Giới hạn cấp tín dụng cho mỗi khách hàng không được vượt quá tỷ trung và dài hạn             lệ khống chế theo quy định an toàn trong hoạt động tín dụng Dự toán chi phí của công trình và tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia vào công trình Trị giá của tài sản đảm bảo Hạn mức tín dụng đầu tư = Tổng dự toán chi phí – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bên đi vay 9/10/2006                           Nguyễn Thị Thùy Linh                       109
 110. 110. Tổng số nợ phải trả Kỹ thuật         Tổng số nợ phải trả bao gồm cho vay             Dư nợ lũy kế từ ngày phát sinh khoản vay đầu tiên đến ngày công trung và             trình hoàn thành dài hạn Tiền lãi vay phát sinh trong thời gian thi công (lãi vay thi công) được tính nhập vào vốn gốc Lãi vay đầu tư XDCB (lãi vay trung dài hạn): là tiền lãi phát sinh từ ngày công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đến khi trả hết nợ & tiền lãi này được tính vào chi phí. Nếu với lãi suất cho vay cố định, nợ gốc được trả bằng nhau cho từng kỳ hạn thì số lãi vay đầu tư xây dựng cơ bản được tính theo công thức Tổng số lãi vay ĐT XDCB = Vo x [(n + 1) / 2] x LS cho vay trung dài hạn 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                            110
 111. 111. Thời hạn cho vay Kỹ thuật        Thời hạn cho vay trung và dài hạn tính từ ngày nhận cho vay trung và          khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi dài hạn          vay được quy định trong hợp đồng tín dụng. Thời gian thi công    Thời gian                           Thời hạn thu hồi nợ ân hạn công Thời hạn cho vay 9/10/2006                                 Nguyễn Thị Thùy Linh                         111
 112. 112. Kỳ hạn trả nợ & số tiền phải trả mỗi kỳ hạn Kỹ thuật         Các kỳ hạn trả nợ đều nhau (theo tháng, quý hoặc cho vay trung và          năm) dài hạn            Kỳ khoản đều nhau Kỳ khoản giảm dần Kỳ khoản tăng dần Kỳ hạn trả nợ chỉ có một lần vào lúc kết thúc thời hạn cho vay Kỳ hạn trả nợ không đều nhau, có tính chất thời vụ 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh           112
 113. 113. Kỳ khoản đều nhau Phương pháp thanh toán tiền vay này thường được sử dụng cho những trường hợp dự án/ phương án vay phát huy công suất đều nhau trong suốt thời gian vay. Tiền vay phải trả đều nhau ở mỗi kỳ khoản được xác định như sau V0 × r × (1 + r ) n T= (1 + r )  1 n 9/10/2006                             Nguyễn Thị Thùy Linh                        113
 114. 114. Kỳ khoản đều nhau V0 là số tiền vay ban đầu (vốn gốc) n là kỳ hạn thanh toán tiền vay r là lãi suất cho vay (tương ứng với kỳ hạn) 9/10/2006                      Nguyễn Thị Thùy Linh          114
 115. 115. Ví dụ Doanh nghiệp XYZ đến ngân hàng đề nghị vay với các thông tin kèm theo như sau Mục đích vay: Mua một thiết bị đông lạnh nhằm thay thế thiết bị đông lạnh hiện đang được sử dụng dưới dạng đi thuê thông thường với chi phí phải trả hàng năm là 60triệu đồng Giá bán của thiết bị đông lạnh cần mua: 800 triệu đồng Số tiền doanh nghiệp tham gia: 300triệu đồng Số tiền cần vay: 500triệu đồng Thời hạn vay: 8 năm Lãi suất 14%/năm 9/10/2006                              Nguyễn Thị Thùy Linh                      115
 116. 116. Kỳ khoản đều nhau Kỳ hạn Dư nợ đầu kỳ                       Tiền vay phải thanh toán                 Dư nợ cuối hạn                                                                      kỳ hạn Tổng số           Vốn gốc           Lãi 1               500.000.000      107.785.012        37.785.012      70.000.000   462.214.988 2               462.214.988      107.785.012        43.074.914      64.710.098   419.140.075 3               419.140.075      107.785.012        49.105.401      58.679.610   370.034.673 4               370.034.673      107.785.012        55.980.158      51.804.854   314.054.515 5               314.054.515      107.785.012        63.817.380      43.967.632   250.237.136 6               250.237.136      107.785.012        72.751.813      35.033.199   177.485.323 7               177.485.323      107.785.012        82.937.067      24.847.945    94.548.256 8                   94.548.256   107.785.012        94.548.256      13.236.756                 0 Σ                862.280.095      500.000.000      362.280.095 9/10/2006                               Nguyễn Thị Thùy Linh                         116
 117. 117. Kỳ khoản giảm dần Vốn gốc chia đều cho mỗi kỳ hạn còn tiền lãi được tính theo số dư nợ giảm dần Phương pháp tính tiền vay này còn gọi là phương pháp lãi đơn. Theo phương pháp này, số tiền thanh toán ở các kỳ đầu cao hơn số tiền thanh toán ở các kỳ sau. Thường được áp dụng trong trường hợp công suất của dự án/ phương án vay vốn phát huy hiệu quả giảm dần trong thời hạn vay. Công thức tính số tiền thanh toán ở kỳ t như sau Tt = Tv + TL
  Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
  Thuộc website web giải đáp

  Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>