Các kim loại Fe Al Cu, Ag đều phản ứng được với dung dịch

Tất Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều có thể phản ứng với dung dịch

Quảng cáo

MỘT.

B.

C.

D.

Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều có thể phản ứng với dung dịch

MỘT.

B.

C.

D.

 • Lưu ý về các mẫu phân bón (rắn): urê, amoni nitrat, kali clorua, canxi dihydrophosphat

  Ngày 16 tháng 8 năm 2022 | 0 Trả lời

 • Nhận biết các chất sau: Al2O3, MgO, Fe2O3, FeO, CuO

  Ngày 25 tháng 8 năm 2022 | 0 Trả lời

 • Tôi không hiểu

  Tính khối lượng của 4 mol CO2

  06/09/2022 | 0 Trả lời

 • Các kim loại Fe Al Cu, Ag đều phản ứng được với dung dịch

  Xin hãy giúp tôi một cách nhanh chóng và nhanh chóng

  Cho 3,1g P phản ứng với 11,2L khí oxi ở đktc. Tính chất của chất còn lại và chất còn lại sau phản ứng

  09/09/2022 | 0 Trả lời

 • KOH + FeCl3 → …………

  10 tháng 9 năm 2022 | 1 câu trả lời

QUẢNG CÁO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm bên dưới, bấm Bắt đầu kỳ thi để làm toàn bộ bài học

CÁC CÂU HỎI KHÁC

 • Cho m gam Fe phản ứng với dung dịch HNO3 thì thu được 0,1 mol NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3 và còn lại 1,6 gam Fe.
 • Cho lần lượt 23,2 gam Fe3O4 và 8,4 gam Fe vào dung dịch HCl 1M.
 • Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe → FeCl2 → Fe (OH) 2 → Fe (OH) 3 → Fe2O3 → Fe → FeCl3.
 • Không sử dụng phèn nhôm-kali (Al2 (SO4) 3.K2SO4.24H2O)
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

  Các kim loại Fe Al Cu, Ag đều phản ứng được với dung dịch
 • Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:
 • Phản ứng nào sau đây không đúng?
 • Thêm từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa hỗn hợp Al (NO3) 3, HCl, HNO3.
 • Các cặp chất không xảy ra phản ứng?
 • Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Al2O3 → Y → Z → Al (OH) 3. X, Y, Z lần lượt có thể là
 • Thêm từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là gì?
 • Cách đây hơn hai nghìn năm, người Trung Quốc đã biết dùng sắt để làm la bàn và cho đến ngày nay loại la bàn đó vẫn được sử dụng.
 • Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 và S trong dung dịch HNO3 loãng dư, thoát ra 8,064 lít NO (sản phẩm là
 • Chất nào là chất lưỡng tính?
 • Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều có thể phản ứng với dung dịch
 • Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1 M bằng 100 ml dung dịch HCl 1 M. Giá trị của V là
 • Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm.
 • Thép là hợp kim của sắt chứa
 • Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của các kim loại nhóm IA là
 • Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) cho dd NaOH vào dd Ca (HCO3) 2 (2) Cho dd HCl dư vào dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).
 • Cặp kim loại luôn được bảo vệ trong môi trường không khí và nước nhờ lớp màng oxit:
 • Bộ phận nào trong cơ thể con người có nhiều chất sắt nhất?
 • Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của Fe kim loại?
 • Ở nhiệt độ thường, kim loại Al phản ứng được với các dung dịch
 • Để phân biệt hai dung dịch KNO3 và Zn (NO3) 2 đựng trong hai lọ riêng biệt, ta có thể dùng dung dịch
 • Mg là kim loại trong nhóm?
 • Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường
 • Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,18 mol FeCl3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 gam chất rắn.
 • Phương pháp thích hợp để điều chế Ca kim loại từ CaCl2 là gì?
 • Phát biểu nào sau đây là sai về nước cứng?
 • Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3.
 • Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500ml dd Ca (OH) 2 0,6M. Khi phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam kết tủa?
 • X là chất bột màu lục sẫm không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm.
 • Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3, sản phẩm của quá trình nhiệt phân là
 • Ngâm một miếng sắt đen trong dung dịch H2SO4 loãng. Nếu nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 thì có hiện tượng gì xảy ra?
 • Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF.
 • Hòa tan 5,00 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại kiềm và một muối cacbonat của kim loại kiềm thổ bằng
 • Một loại quặng trong tự nhiên đã được loại bỏ tất cả các tạp chất.
 • Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
 • Để làm khô NaOH (ở thể rắn) có thể dùng những khí nào?
 • Cho 2,7g Al phản ứng hết với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở ktc) thoát ra là

18/06/2021 3.946

B. HNO3 loãng

Câu trả lời chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong các kim loại Na; Sự thay đổi; K; Al; Fe; Cu và Zn, số kim loại tan tốt trong dung dịch KOH là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 9.756

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.907

Kim loại nào sau đây khi phản ứng với Cl2 và HCl tạo ra cùng một loại muối?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.544

Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.624

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với H2O.?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4,539

Kim loại Fe không Chất nào sau đây phản ứng được trong dung dịch?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.341

Ở nhiệt độ thường, kim loại natri phản ứng với nước tạo thành

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.092

Kim loại vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với Al2 (SO4) 3 là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.562

Kim loại Al không Chất nào sau đây phản ứng được trong dung dịch?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.314

Cho dãy kim loại: Be, Na, Fe, Ca. Số kim loại phản ứng được với nước ở điều kiện thường là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.166

Kim loại nào sau đây tan được trong cả dung dịch NaOH và HCl?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.087

Nhóm kim loại nào sau đây có thể phản ứng với nước lạnh tạo thành dung dịch kiềm?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.514

Trong các phản ứng hóa học, vai trò của kim loại và ion kim loại là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.461

Kim loại sắt không Có thể phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.410

Cho dãy kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.311

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>