Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

 • Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #
 • Diễn đàn
 • LẬP TRÌNH VISUAL C #
 • Câu hỏi lập trình C #
 • Thao tác với Biểu mẫu trong C #

 1. Thao tác với Biểu mẫu trong C #

  Mong các cao thủ chỉ giúp em vài vấn đề, em mới vào nghề:

  1) Tôi có nhiều Form trong 1 C # Project, làm cách nào để chọn 1 Form trong số các Form đó làm Startup mặc định khi chạy chương trình.

  2) Làm thế nào khi tôi nhấp vào một nút trên Biểu mẫu1 để gọi Biểu mẫu 2 xuất hiện

  Mong sự giúp đỡ


 2. 1) Tôi có nhiều Form trong 1 C # Project, làm cách nào để chọn 1 Form trong số các Form đó làm Startup mặc định khi chạy chương trình.

  1. {

   Quảng cáo
  2. Đăng kí.EnableVisualStyles();

  3. Đăng kí.SetComp Tương thíchTextRenderingDefault(sai);

  4. Đăng kí.Chạy(Mới frmMain());

  5. }

  Sửa đổi frmMain thành dạng bạn muốn.

  2) Làm thế nào khi tôi nhấp vào một nút trên Biểu mẫu1 để gọi Biểu mẫu 2 xuất hiện

  Ví dụ:

  1. {

  2. frmAbout fAbout = Mới frmAbout();

  3. fAbout.ShowDialog();

  4. }

  Lần sửa cuối bởi nhc1987: 21 tháng 10, 2007 lúc 08:45 chiều. Lý do: Thêm mã thẻ


 3. Cảm ơn bạn rất nhiều cho câu trả lời của bạn, tôi đã hoàn thành.

  Nhưng không hiểu sự khác biệt giữa 2 lệnh này:

  Mã số:

  fAbout.ShowDialog();
  và
  fAbout.Show();

  Vì tôi sử dụng một trong hai lệnh này nên cả hai đều cho kết quả giống nhau là hiển thị frmAbout, vậy có sự khác biệt nào khi sử dụng nó không?


 4. Vì tôi sử dụng một trong hai lệnh này nên cả hai đều cho kết quả giống nhau là hiển thị frmAbout, vậy có sự khác biệt nào khi sử dụng nó không?

  Tại sao bạn không thử nghiệm nó ra? Chỉ cần một vài dòng mã đơn giản và bạn sẽ biết sự khác biệt.

  + frmAbout.ShowDialog (): phải đóng biểu mẫu Giới thiệu để trở về biểu mẫu Chính.
  + frmAbout.Show (): không cần đóng biểu mẫu Giới thiệu, bạn vẫn có thể quay lại biểu mẫu Chính.

  Tiếp tục về phía trước!

  … Đã nghỉ hưu …


 5. Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Đầu tiên

  Form fLogin = new Form ();
  fLogin.Show ();

  cái này bạn gõ vào nút là ok. Tôi đã thử. Vâng


 6. Thao tác với Biểu mẫu trong C #

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Nguyên văn bởi nhc1987

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Tại sao bạn không thử nghiệm nó ra? Chỉ cần một vài dòng mã đơn giản và bạn sẽ biết sự khác biệt.

  + frmAbout.ShowDialog (): phải đóng biểu mẫu Giới thiệu để trở về biểu mẫu Chính.
  + frmAbout.Show (): không cần đóng biểu mẫu Giới thiệu, bạn vẫn có thể quay lại biểu mẫu Chính.

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Bạn nói như vậy là đúng. Ngoài ra khi sử dụng nhiều bạn sẽ thấy bên cạnh trường hợp không bấm được vào biểu mẫu chính còn có một dòng mã sau đó. Ví dụ
  1. FrmTest frmT = new FrmTest ();
  2. frmT.Show ();
  3. // lệnh gì đó
  => Khi sử dụng show (), lệnh sau chạy luôn.
  => Nếu 2 là frmT.ShowDialog () thì khi frmT tắt, lệnh có thể được thực hiện. Đây cũng là một cách đơn giản để tải lại dữ liệu (thay thế 3 bằng loadData ()).

  Skype: mrfour.it – ​​Yahoo: mrfour_it
  Gmail:
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến ​​thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản đến nâng cao? … Bạn muốn có mã nguồn để tham khảo? Bạn muốn có người hỗ trợ khi học? …. http: //www.laptrinh223.com sẽ giúp bạn điều đó!


 7. Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Nguyên văn bởi datmasuto

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Mong các cao thủ chỉ giúp em vài vấn đề, em mới vào nghề:

  1) Tôi có nhiều Form trong 1 C # Project, làm cách nào để chọn 1 Form trong số các Form đó làm Startup mặc định khi chạy chương trình.

  2) Làm thế nào khi tôi nhấp vào một nút trên Biểu mẫu1 để gọi Biểu mẫu 2 xuất hiện

  Mong sự giúp đỡ

  Trong Dự án của bạn, mở tệp Program.cs, nhập tên của biểu mẫu để chạy khi khởi động.

  Tôi yêu c#

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #


 8. Nhập tên của biểu mẫu để chạy khi khởi động

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Nguyên văn bởi cham3cham

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Trong Dự án của bạn, mở tệp Program.cs, nhập tên của biểu mẫu để chạy khi khởi động.

  Tôi đã nhập mã hiện có vào giải pháp mới được tạo chạy trên vs2015.
  Trong giải pháp của tôi có from1; Main1 (build trước khi thêm từ Main) và Main (main này được thêm vào sau khi build soluiton). Giờ mình muốn chạy statup từ Main nhưng không được mặc dù đã làm theo hướng dẫn như vào Program để sửa mã
  Application.EnableVisualStyles ();
  Application.SetComp Tương thíchTextRenderingDefault (fals e);
  SkinManager.EnableFormSkins ();
  BonusSkins.Register ();
  UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle (“Kiểu DevExpress”);
  Application.Run (new quanly.Main ());
  Giúp tôi cảm ơn rất nhiều
  Vui lòng hỏi tôi thêm
  Tôi không thể sử dụng System.Decimal (ẩn khi khai báo) để khai báo đoạn mã bên dưới và gặp lỗi: op_Increment
  số thập phân công khai AUTO_ID ()
  {
  this.Open ();
  số thập phân = 0M;
  DataTable dataTable = new DataTable ();
  string cmdText = “CHỌN ID TỪ LỆNH LAMVIEC THEO ID DESC”;
  OleDbCommand selectCommand = new OleDbCommand (cmdText, this.con);
  mới OleDbDataAdapter (selectCommand) .Fill (dataTable);
  if (dataTable.Rows.Count> 0)
  {
  num = decimal.op_Increment (Convert.ToDecimal (dataTable.R ows.)[0][“ID”].ToString ()));
  }
  khác
  {
  num = 1 triệu;
  }
  this.Close ();
  trả về num;
  }

  Lần sửa cuối bởi khonggianviet: 03-12-2017 lúc 12:33 sáng.


 9. Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Nguyên văn bởi
  không có không gian

  Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

  Tôi đã nhập mã hiện có vào giải pháp mới được tạo chạy trên vs2015.
  Trong giải pháp của tôi có from1; Main1 (build trước khi thêm từ Main) và Main (main này được thêm vào sau khi build soluiton). Giờ mình muốn chạy statup từ Main nhưng không được mặc dù đã làm theo hướng dẫn như vào Program để sửa mã
  Application.EnableVisualStyles ();
  Application.SetComp Tương thíchTextRenderingDefault (fals e);
  SkinManager.EnableFormSkins ();
  BonusSkins.Register ();
  UserLookAndFeel.Default.SetSkinStyle (“Kiểu DevExpress”);
  Application.Run (new quant.Main ());
  Giúp tôi cảm ơn rất nhiều
  Vui lòng hỏi tôi thêm
  Tôi không thể sử dụng System.Decimal (ẩn khi khai báo) để khai báo đoạn mã bên dưới và gặp lỗi: op_Increment

  1. DataTable dataTable = Mới Bảng dữ liệu();

  2. sợi dây
   cmdText = “CHỌN ID TỪ LAMVIEC ORDER THEO ID DESC”;

  3. OleDbCommand selectCommand = Mới OleDbCommand(cmdText, đây.đứa trẻ);

  4. Mới OleDbDataAdapter(selectCommand).Lấp đầy(bảng dữ liệu);

  5. nếu
   (bảng dữ liệu.Hàng.Đếm > 0)

  6. {

  7. num =
   số thập phân.op_Increment(Chuyển thành.ToDecimal(bảng dữ liệu.Hàng[0][“ID”].ToString())); // mã này là bất động sản – phong thủy kỳ cựu phát triển

  8. }

  9. {

  10. num = 1 triệu;

  11. }

  12. }


Chủ đề tương tự

 1. Câu trả lời: 4

  Bài cuối cùng: Ngày 21 tháng 8 năm 2015 02:58 chiều

 2. Câu trả lời: Đầu tiên

  Bài cuối cùng: 28 tháng 7 năm 2013, 04:18 chiều

 3. Câu trả lời: 0

  Bài cuối cùng: 28 tháng 4 năm 2013, 06:15 chiều

 4. Câu trả lời: 3

  Bài cuối cùng: 03-04-2009, 11:21 chiều

 5. Câu trả lời: số 8

  Bài cuối cùng: 20 tháng 10 năm 2008, 10:56 chiều

Cách chạy từng Biểu mẫu trong C #

Quyền hạn của bạn

 • Mã BB: Trên
 • Nụ cười: Trên
 • [IMG] mã số: Trên
 • [VIDEO] mã là Trên
 • Mã HTML: Tắt

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>