Cách kết nối wifi cho máy in Canon E560

Quảng cáo

Đăng lại

không xác định
17:08

Chia sẻ, Chia sẻ kinh nghiệm, Máy in phun


Chỉnh sửa

Cách kết nối wifi cho máy in Canon E560
Cách kết nối wifi cho máy in Canon E560
 1. Bật nguồn máy in

 2. Bấm và giữ. cái nút WIFI cho đèn báo thức nháy 3 lần.

 3. Thả nút WIFI ngoài.

  Đèn nguồn TRÊN Chuyển từ nhấp nháy sang sáng, ngừng nhấp nháy chứng tỏ thiết bị đã mở chức năng phát Wifi (Lưu ý: Mật khẩu mặc định là số serial của thiết bị)

 1. Bật nguồn máy in

 2. Bấm và giữ. cái nút WIFI cho đèn báo thức nháy 4 lần.

 3. Thả nút WIFI ngoài.

  Đèn nguồn TRÊN Chuyển từ nhấp nháy sang sáng, ngừng nhấp nháy chứng tỏ thiết bị đã tắt chức năng phát Wifi

 1. nhấn và giữ. cái nút Dừng lại cho đèn báo thức nhấp nháy 18 lần.

 2. Thả nút Dừng lại .

 3. Nhấn nút Màu đen .

 4. Đèn ngủ WIFI Tắt báo hiệu chức năng Wifi của máy đã tắt.

Bấm và giữ. cái nút Dừng lại cho đèn báo thức nháy 15 lần.

Thả nút Stop, máy sẽ in ra bảng thông số mạng như bên dưới.

Mục

Giải thích về mặt hàng

Cài đặt

mạng địa phương không dây

mạng địa phương không dây

Cho phép/Vô hiệu hóa

Sự liên quan

Tình trạng kết nối

Tích cực/Không hoạt động

Địa chỉ MAC

Địa chỉ MAC

XX: XX: XX: XX: XX: XX

SSID

SSID

SSID của mạng LAN không dây/SSID của chế độ điểm truy cập

Mật khẩu

Mật khẩu

Mật khẩu của chế độ điểm truy cập (8 đến 10 ký tự chữ và số)

Chế độ giao tiếp

Chế độ giao tiếp

Cơ sở hạ tầng/Chế độ điểm truy cập

Kênh * 1

Kênh truyền hình

XX (1 đến 13)

Mã hóa

Phương pháp mã hóa

không ai/WEP/TKIP/AES

Độ dài khóa WEP

Độ dài khóa WEP

Không hoạt động/128/64

Xác thực

Phương pháp xác thực

không ai/Tự động/mở/đã chia sẻ/WPA-PSK/WPA2-PSK

Cường độ tín hiệu

Cường độ tín hiệu

0 đến 100 [%]

Phiên bản TCP / IP

Phiên bản TCP / IP

IPv4 & IPv6/IPv4

Địa chỉ IP IPv4

Địa chỉ IP đã chọn (IPv4)

XXX.XXX.XXX.XXX

Cổng mặc định IPv4

Cổng mặc định (IPv4)

XXX.XXX.XXX.XXX

Mặt nạ mạng con

Mặt nạ mạng con

XXX.XXX.XXX.XXX

Địa chỉ IP IPv6 * 2

Địa chỉ IP đã chọn (IPv6)

XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

Cổng mặc định IPv6 * 2

Cổng mặc định (IPv6)

XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

Độ dài tiền tố mạng con * 2

Độ dài tiền tố mạng con

XXX

IPsec * 3

IPsec cài đặt

Tích cực

Giao thức bảo mật * 3

Phương pháp của Giao thức bảo mật

ESP/ESP & AH/AH

MÃ PIN WPS

Mã PIN WPS

XXXXXXXX

DRX mạng LAN không dây

Tiếp nhận liên tục (mạng LAN không dây)

Cho phép/Vô hiệu hóa

Các thiết lập khác

Các thiết lập khác

Tên máy in

Tên máy in

Tên máy in (Tối đa 15 ký tự chữ và số)

WSD

Cài đặt WSD

Cho phép/Vô hiệu hóa

Thời gian chờ WSD

Hết giờ

1/5/10/15/20 [min]

Giao thức LPR

Cài đặt giao thức LPR

Cho phép/Vô hiệu hóa

Bonjour

Cài đặt Bonjour

Cho phép/Vô hiệu hóa

Tên dịch vụ Bonjour

Tên dịch vụ Bonjour

Tên dịch vụ Bonjour (Tối đa 52 ký tự chữ và số)

PictBridge Commun.

Giao tiếp PictBridge

Cho phép/Vô hiệu hóa

Máy chủ DNS

Tự động nhận Máy chủ DNS

Tự động/Thủ công

Máy chủ chính

Địa chỉ máy chủ chính

XXX.XXX.XXX.XXX

Máy chủ phụ

Địa chỉ máy chủ phụ

XXX.XXX.XXX.XXX

Máy chủ proxy

Cài đặt máy chủ proxy

Cho phép/Vô hiệu hóa

Cổng giao thức

Chỉ định cổng proxy

1 đến 65535

Địa chỉ proxy

Địa chỉ proxy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(“XX” đại diện cho các ký tự chữ và số.)

* 1 Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực mua, một trong các kênh từ 1 đến 11 được in.

* 2 Chỉ khi IPv6 được bật, trạng thái của mạng mới được in.

* 3 Chỉ IPv6 và IPsec cài đặt được bật, trạng thái của mạng được in.


Hướng dẫn kết nối Wifi máy in Canon E460 – Chức năng phát Wifi (Access Point Mode)
Xét bởi không xác định trên
17:08

Xếp hạng: 5

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>