Cách lập bảng báo cáo doanh thu

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo quan trọng và bắt buộc trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Ai cũng biết rằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả có vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi công ty, doanh nghiệp. Vì vậy, việc lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ trong một thời gian nhất định như hàng tháng, hàng quý hay hàng năm là đặc biệt không thể thiếu. Vậy bạn đã biết cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chưa? Bài viết dưới đây, Tài chính Dân sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này và hướng dẫn bạn Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo thu nhập kinh doanh? Đúng theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.

Quảng cáo
 • Mục đích của báo cáo thu nhập là gì?
 • Ai chuẩn bị báo cáo thu nhập cho công ty?
 • Những gì được bao gồm trong mẫu báo cáo thu nhập kinh doanh?
 • Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định mới nhất

Mục đích của báo cáo thu nhập là gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh là tài liệu mà mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ lập sau mỗi kỳ kinh doanh. Chúng được sử dụng để tổng hợp doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đó. Tùy thuộc vào cách thức hoạt động của từng cá nhân, một số công ty báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, một số công ty báo cáo hàng quý, hàng năm,

Cụ thể trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này người ta sẽ cung cấp các thông tin chi tiết như sau: Báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí của công ty mà doanh nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động. Cuối cùng, dựa trên những thông tin và vấn đề trong báo cáo này, người ta sẽ có thể đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian cụ thể.

Tất nhiên, bất kỳ doanh nghiệp nào khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng mong muốn thu được lợi nhuận cao nhất, chi phí bỏ ra thấp nhất. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cơ bản này, các thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty sẽ nhìn nhận tình hình và đưa ra phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty. các kỳ tiếp theo.

Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo doanh thu?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là cơ sở để đánh giá hoạt động của một công ty / doanh nghiệp

Ai chuẩn bị báo cáo thu nhập cho công ty?

Như đã đề cập, báo cáo kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp là một công việc rất quan trọng đối với mọi công ty, tổ chức hiện nay. Vì vậy, người thực hiện báo cáo này cũng phải là người quan trọng và giữ vị trí đáng kể trong công ty. Đối tượng của báo cáo kết quả kinh doanh phải hiểu biết chính xác nhất về tình hình sản xuất kinh doanh nội bộ của công ty, doanh nghiệp. Ngay cả những vấn đề lỗ, lãi, chi trong quá trình sản xuất kinh doanh, điều này người làm cũng phải nắm rõ.

Tuy nhiên, trong một tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp, mỗi bộ phận sẽ quản lý một công việc riêng. Như vậy, tùy theo tính chất, nội dung công việc mà người lập báo cáo kết quả kinh doanh cũng sẽ có sự đa dạng. Có thể là trưởng phòng sản xuất kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh hoặc trưởng phòng tài chính kế toán, bộ phận kho, từng bộ phận báo cáo tình hình hoạt động tại bộ phận của mình khi có yêu cầu. dành cho người quản lý, người đứng đầu công ty.

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cho người quản lý và người đứng đầu công ty để giúp họ nắm được tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của mình. Từ quy mô sản xuất hiện tại để xác định phương hướng, công việc và chiến lược trong tương lai. Có thể, có những doanh nghiệp thông thường chọn kế toán, đơn vị dịch vụ kế toán là người thực hiện và chịu trách nhiệm lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo doanh thu?

Người lập báo cáo kết quả kinh doanh phải thực sự tỉ mỉ và hiểu rõ tình hình thực tế của doanh nghiệp

Những gì được bao gồm trong mẫu báo cáo thu nhập kinh doanh?

Mỗi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp phải tuân theo mẫu do nhà nước quy định, không được trình bày tùy tiện. Quy định này được ban hành tại Thông tư số 200/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nội dung mà Dan Finance giới thiệu dưới đây là mẫu thông tin mới nhất được pháp luật yêu cầu làm nội dung trong báo cáo tài chính. Mời các bạn tham khảo để tìm hiểu Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo thu nhập kinh doanh? để kinh doanh chính xác và đầy đủ nhất!

Nội dung báo cáo bao gồm:

 • Các báo cáo về tình hình bán hàng, bán hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Báo cáo các chỉ tiêu về giảm trừ doanh thu trong quá trình hoạt động.
 • Chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty.
 • Nội dung của báo cáo về giá vốn hàng bán cũng như lợi nhuận thu được và gộp từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Các chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Báo cáo lợi nhuận hoạt động và thu nhập kinh doanh khác.
 • Báo cáo kế toán tổng lợi nhuận trước thuế, sau đó là chi phí thuế thu nhập hiện hành của doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 • Cuối cùng là báo cáo về lợi nhuận sau khi nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp.
Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo doanh thu?

Các phần được liệt kê trong báo cáo phải đầy đủ và chính xác

Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định mới năm 2021

Tại Điều 113 Thông tư số 200/2014 có hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh như sau: Căn cứ để lập báo cáo kết quả kinh doanh là căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của công ty. ngay trước đó. Ngoài ra, căn cứ này còn nằm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ.

Nội dung và cấu trúc của báo cáo sẽ bao gồm:

 • Nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp phải được tóm tắt đầy đủ. Báo cáo phản ánh chính xác tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các hoạt động này có thể kể đến là: Hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp.
 • Nội dung gồm các cột cụ thể được chia như sau: Các chỉ tiêu báo cáo nêu trên, mã xác định các chỉ tiêu tương ứng, số tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo, số phát sinh tổng hợp trong kỳ báo cáo cả năm và số liệu của năm trước để so sánh.
 • Cơ cấu và phương pháp báo cáo các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
 • Chỉ tiêu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu khác trong năm báo cáo. xí nghiệp.
 • Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Các khoản được trừ vào tổng doanh thu trong năm như chiết khấu thương mại, chiết khấu, trả hàng,
 • Chỉ tiêu doanh thu thuần là: Phản ánh doanh thu giảm, doanh thu cung cấp dịch vụ, sản phẩm và doanh thu khác trừ các khoản giảm trừ.
 • Chỉ tiêu giá vốn và lợi nhuận bán hàng: Chỉ tiêu này có thể chia thành 2 phần để báo cáo. Trong đó, chỉ tiêu giá thành phản ánh tổng giá vốn, giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán. Chỉ tiêu lãi gộp về bán hàng phản ánh tổng lợi nhuận từ các hoạt động như doanh thu tài chính, chi phí tài chính, lãi tiền vay, chi phí hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp, v.v.
Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo doanh thu?

Mẫu báo cáo thu nhập kinh doanh của một doanh nghiệp

Sự kết luận

Như vậy, bài viết này đã giải đáp cho bạn về báo cáo thu nhập và Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo thu nhập kinh doanh? chính xác nhất vào năm 2021. Hi vọng qua bài viết đã giúp bạn có thêm nhiều thông tin, kiến ​​thức bổ ích. Hãy theo dõi Tài chính Dân trí để biết thêm về công việc kinh doanh và sản xuất kinh doanh của bạn nhé!

Xem thêm:

 • Làm thế nào để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ?
 • Làm thế nào để lập một bảng cân đối kế toán?
 • Ghi nhận vào báo cáo tài chính

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>