Cách lập dàn ý bài văn cảm nhận

Các bước lập dàn ý cho một bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (hoặc một bài văn biểu cảm bất kỳ)

Quảng cáo

Bước 1: Tìm hiểu và xác định chủ đề

– Xác định rõ đối tượng chính cần biểu đạt;

– Xác định và định hướng những cảm xúc cần bộc lộ.

Bước 2: Lập dàn ý

– Xác định nhiệm vụ của từng phần trong bài.

– Sắp xếp lại các ý trong từng phần của bài.

Bước 3: Viết nó ra

– Tập trung làm nổi bật tình cảm đã xác định ở bước 1;

– Viết bài văn theo bố cục 3 phần, diễn đạt được các ý (động tác, sắc thái tình cảm, cách diễn đạt …) theo trình tự sắp xếp ở bước 2.

Bước 4: Kiểm tra lại bài viết

– Đọc lại toàn bài, đánh dấu những chỗ cần sửa hoặc bổ sung;

– Chỉnh sửa về nội dung: kiểm tra xem có thừa, thiếu ý nào không? Những điểm nào cần làm nổi bật hơn? Các ý tưởng có được liên kết và mạch lạc không?

– Sửa hình thức: chỉnh từ, câu, ngắt đoạn, chuyển đoạn.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>