Cách tắt nguồn điện thoại Vivo y12s

Trình đọc màn hình TalkBack cung cấp cho bạn thông báo và phản hồi bằng giọng nói.

Quảng cáo

Bật hoặc tắt TalkBack

Tùy chọn 1: Nhấn cả hai phím âm lượng

Bạn có thể sử dụng phím âm lượng làm phím tắt để bật hoặc tắt TalkBack. Sử dụng phím tắt này lần đầu tiên bạn bật và thiết lập thiết bị hoặc sau khi bạn thiết lập thiết bị. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

 1. Ở cạnh bên của thiết bị, hãy tìm cả hai phím âm lượng.
 2. Nhấn và giữ cả hai phím âm lượng trong 3 giây.
 3. Để xác nhận rằng bạn muốn bật hoặc tắt TalkBack, hãy nhấn lại cả hai phím âm lượng trong 3 giây.
  • Bạn sẽ không thể sử dụng phím âm lượng làm phím tắt nếu tùy chọn này không được bật. Tìm hiểu cách bật phím tắt hỗ trợ tiếp cận.

Ghi chú: Theo mặc định, TalkBack đọc các ký tự mật khẩu cho bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt này để điện thoại không đọc các ký tự trong các trường bảo mật, trừ khi bạn kết nối tai nghe. Tìm hiểu thêm về cách đọc mật khẩu.

Tìm hiểu cách thay đổi phím tắt TalkBack.

Tùy chọn 2: Thông qua Trợ lý Google

 1. Nói “Ok Google”.
 2. Nói TalkBack Off hoặc On TalkBack.

Tùy chọn 3: Thông qua cài đặt thiết bị

Nếu bạn có thị lực kém hoặc bạn giúp đỡ ai đó bị mất thị lực, bạn có thể bật hoặc tắt TalkBack trong phần cài đặt.

Lưu ý quan trọng: Khi bật TalkBack, để kích hoạt nó, hãy nhấn đúp thay vì nhấn một lần.

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở Cài đặt
  Cách tắt nguồn điện thoại Vivo Y12s

  .

 2. Chọn Hỗ trợ trợ năng
  Cách tắt nguồn điện thoại Vivo Y12s

  Nói chuyện trở lại.

 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Sử dụng TalkBack.
 4. Chọn Được.

Ghi chú: Bạn có thể tắt tùy chọn sử dụng phím âm lượng làm phím tắt. Tìm hiểu thêm về các phím tắt hỗ trợ tiếp cận.

Để được trợ giúp về Talkback, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ người khuyết tật của Google.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>