Cách tắt Power button Lockout

Tài liệu này liên quan đến màn hình HP và Compaq với màn hình LCD và LED.

Quảng cáo

Một trong các thông báo sau sẽ xuất hiện trên màn hình (trên các mục đang được hiển thị).

Khóa OSD

Khóa OSD

… hoặc tin nhắn tương tự.

Thông báo này xảy ra khi nút Nguồn trên đầu màn hình được nhấn trong hơn 10 giây. Tính năng khóa OSD ngăn menu OSD mở trên màn hình khi vô tình nhấn nút.

Ghi chú:

Nút, vị trí nút và quy trình có thể khác nhau đối với các màn hình khác nhau. Vui lòng kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho màn hình của bạn để tìm quy trình chính xác nếu quy trình này không hoạt động.

Để loại bỏ thông báo OSD Lockout, hãy nhả nút Nguồn (nếu có vật gì đó đè lên), sau đó nhấn và giữ nút này một lần nữa trong khoảng 10 giây, cho đến khi thông báo biến mất. Nếu thông báo OSD Lockout không biến mất, nút có thể bị kẹt hoặc phần cứng phía sau nút có thể đã bị lỗi.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>