Cách tìm 2 vectơ cùng phương

VnHocTap.com giới thiệu bài viết Các bài toán liên quan đến hiệp phương sai của hai vectơ dành cho học sinh khối X. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương giúp học tốt môn Toán 10.

Quảng cáo
Cách tìm 2 vectơ cùng phương
Cách tìm 2 vectơ cùng phương
Cách tìm 2 vectơ cùng phương

Nội dung bài viết Bài toán liên quan đến hiệp phương sai của hai vectơ. Phân tích cú pháp một vectơ trên hai vectơ không cùng hướng:
Bài toán liên quan đến sự đồng dư của hai vectơ. Phân tích một vectơ trên hai vectơ không cùng phương. Phương pháp. Có cùng hướng với vectơ nếu và chỉ khi. Chú ý: Nếu cùng phương qua hai vectơ a (a; a), B (0; 0) không cùng phương thì ta giả sử c = a + b Sau đó ta quy về việc giải hệ phương trình. Các ví dụ. Ví dụ 1: Cho a = (1; 2), B = (-3; 0); C = (-1; 3) a) Chứng minh hai vectơ a; b không cùng phương. b) Phân tích vectơ từ c thành a; a và b không cùng phương. Tìm m để hai vectơ a cùng phương nên hai vectơ không cùng phương. Với m = 0: Ta có cùng phương nếu và chỉ khi có trong đó m = -1 và m = 2 là các giá trị cần tìm.
Ví dụ 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A (6; 3), B (-3; 6), C (1; -2). Chứng minh rằng A, B và C là ba đỉnh của một tam giác. Xác định điểm D trên trục hoành sao cho ba điểm A, B, D thẳng hàng. c) Xác định điểm E trên cạnh BC sao cho BE = 2EC. d) Xác định giao điểm của hai đường thẳng DE và AC sao cho AB và AC không cùng phương. Hay A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. b) D trên trục hoành D (0; 0). Ba điểm A, B, D thẳng hàng nên AB và AD không cùng phương. Ngược lại AD (4; 3) nên a = 15. Vì E thuộc đoạn BC và BD = 2EC nên BE = 2EC. Vậy giao điểm của hai đường thẳng DE và AC là I.

NHỮNG MỤC TƯƠNG TỰ

 • Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương
 • Xác định vectơ, phương, hướng vectơ, độ dài vectơ
 • Xác định các yếu tố liên quan đến cung và góc lượng giác
 • Chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị đối với độ dài của vectơ
 • Xác định tọa độ của điểm, vectơ liên quan đến biểu thức có dạng u + v, uv, ku
 • Lập và tính độ dài của một vectơ chứa tích của một vectơ với một số
 • Biết số gần đúng a và sai số tương đối không vượt quá c, ước lượng sai số tuyệt đối, số liệu chắc, viết dưới dạng chuẩn
 • Chứng minh rằng hai điểm trùng nhau, hai tam giác có cùng trọng tâm
 • Xác định các tính chất của hình khi biết đẳng thức vectơ
 • Xác định điểm M thỏa mãn đẳng thức vectơ đã cho
 • Chứng minh rằng hai vectơ bằng nhau
 • Xác định các chữ số chắc chắn của một số gần đúng, dạng chuẩn của một số gần đúng và ký hiệu khoa học của một số
 • Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc đặc biệt liên quan và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác
 • Phương trình tương đương, phương trình hệ quả
 • Biểu diễn góc và cung lượng giác

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>