r can cu vao atlat dia li viet nam trang 13 cho biet ho nao sau day nam o mien bac va dong bac bac bo 02a63b36ea2a6023d2af62fd3408586d Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết hồ nào sau đây Nam ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

18/06/2021 14,462

D. ềông Triều.

Áp án chính xác

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là Đông Triều. Các dãy núi còn lại thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.Chọn: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Càn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Tây khô nóng?

Xem áp án » 18/06/2021 8,405

Càn cứ vào biểu đồ đường ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là:

Xem áp án » 18/06/2021 8,242

Càn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 – 7, cho biết ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là dãy núi nào sau đây?

Xem áp án » 18/06/2021 6,956

Càn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

Xem áp án » 18/06/2021 5,638

Where is Atlat ệa lí Việt Nam trang 10, hày cho biết hệ thống sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

Xem áp án » 18/06/2021 5,210

Where is Atlat ệa lí Việt Nam trang 11, cho biết ặt mặn tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

Xem áp án » 18/06/2021 4,051

Càn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây không thuộc miền khí hậu phía Nam?

Xem áp án » 18/06/2021 3,728

Càn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem áp án » 18/06/2021 3,506

From Atlat ýa lý Việt Nam trang 13 (Các miền địa lý tự nhiên). Hãy cho biết các cao nguyên đá vôi ở vùng núi Tây Bắc là:

Xem áp án » 18/06/2021 3,293

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió Tây khô nóng hoạt động chủ yếu ở vùng khí hậu nào?

Xem áp án » 18/06/2021 2,948

Where is Atlat 10a lí trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

Xem áp án » 18/06/2021 1,421

Càn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết các cửa sông nào sau đây là cửa của hệ thống sông Hồng?

Xem áp án » 18/06/2021 1,091

Càn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhóm đất chính của đồng bằng ven biển miền Trung là gì?

Xem áp án » 18/06/2021 958

At Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết khu vực có lượng mưa trung bình năm cao nhất nước ta là:

Xem áp án » 18/06/2021 754

At Atlat địa lý Việt Nam trang 29, hãy cho biết các loại khoáng sản chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là:

Xem áp án » 18/06/2021 648

Phương pháp:

At Atlat Địa lí trang 13

How many:

Núi Mẫu Sơn thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Các dãy núi còn lại thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Chọn D.


Page 2

Phương pháp:

At Atlat Địa lí trang 13

How many:

Dãy núi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là dãy Cai Kinh, thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Chọn D.


Page 3

Phương pháp:

At Atlat Địa lí trang 13 – 14

How many:

Phaèo Pha ộin thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Chọn D.


Page 4

Phương pháp: At Atlat Địa lí trang 9

How many:

Vùng khí hậu thuộc khí hậu miền khí hậu phía Bắc là Tây Bắc Bộ.

Các vùng khí hậu còn lại đều thuộc miền khí hậu phía Nam.

Chọn B.

Phương pháp: At Atlat trang 13

How many: Nui Pu Tha Ca nằm trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.