Châu Âu mang tất cả là gì?

Châu Âu thực hiện tất cả các phương tiện

Túi của một người đàn ông giống như cái ví.Lần đầu tiên nhìn thấy trên các chương trình như vậy là bạnSeinfeld.

Quảng cáo

Thí dụ

Này anh bạn, đó là cái ví Mang của bạn ??
Không có cách nào cả, đó là Người châu Âu mang tất cả!

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>