Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

Hai người đi xe máy 30km đầu hết 40 phút. (Vật lý – Lớp 8)

Quảng cáo
Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

1 câu trả lời

Hãy giải thích hiện tượng sau: (Vật lý – Lớp 8)

1 câu trả lời

Rơi tự do là gì? Tại sao? (Vật lý – Lớp 10)

4 câu trả lời

Tính vận tốc của xe máy theo km / h, m / s (Vật lý – Lớp 8)

1 câu trả lời

Công thức tính độ C và độ F (Vật lý – Lớp 6)

2 câu trả lời

Cách tính nhiệt độ C (Vật lý – Lớp 6)

2 câu trả lời

Hai chuyến tàu xuất phát cùng lúc từ a đến b (Vật lý – Lớp 8)

1 câu trả lời

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12?

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là

MỘT. U1 = 1 V.

B. U1 = 4 V.

C. U1 = 6 V.

D. U1 = 8 V.

Câu trả lời:

\ (U = 24V \)

Giải thích các bước:

Chúng ta có: \ (\ left \ {\ begin {collect} {R_1} = 100 \ Omega \ hfill \\ {R_2} = 200 \ Omega \ hfill \\ {U_1} = 8V \ hfill \\ {R_1} \, \, nt \, \, {R_2} \ hfill \\

\ end {đã tập hợp} \ right. \)

Dòng điện chạy qua \ ({R_1} \) là:

\ ({I_1} = \ frac {{{U_1}}} {{{R_1}}} = \ frac {8} {{100}} = 0,08A \)

Thực hiện \ ({R_1} \, \, nt \, \, {R_2} \ Rightarrow I = {I_1} = 0,08A \)

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\ ({R_ {td}} = {R_1} + \, {R_2} = 100 + 200 = 300 \ Omega \)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:

\ (U = I. {R_ {td}} = 0,08.300 = 24V \)

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.436

B. U1 = 4V

Câu trả lời chính xác

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho mạch điện như hình vẽ

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

Trong đó E1 = 9V, r1 = 1,2Ω; E2 = 3V, r2 = 0,4Ω. Điện trởR = 28,4Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6V. Độ lớn và chiều của dòng điện trong mạch là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.843

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200Ω. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.587

Để một bóng đèn loại (120V – 60W) sáng bình thường trong mạng điện có hiệu điện thế 220V thì người ta phải mắc nối tiếp với nó một điện trở có giá trị là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.256

Cho mạch điện như hình vẽ:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

e1 = 6V, e2 = 18V, r1 = r2 = 2Ω; R0 = 4Ω. Đèn ghi 6V – 6W. R là biến trở.

Khi R = 6Ω thì đèn sáng bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.022

Câu nào sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 971

Đối với mạch sau:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

Biết:

E = 24V, r = 2Ω, R1 = R2 = 5Ω,

C1 = 4.10−7F, C2 = 6.10−7F

Điện tích trên hai bản tụ điện khi K đóng là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 680

Cho mạch điện như hình vẽ.

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

Mỗi pin có emf E = 1,5V, điện trở trong r = 1Ω. Điện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 515

Nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 424

Cho mạch điện như hình vẽ:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

E1 = 12V, E2 = 9V, E3 = 3V, r1 = r2 = r3 = 1Ω. Điện trở R1 = R2 = R3 = 2Ω. Hiệu điện thế UAB có giá trị:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 355

Cho mạch điện như hình vẽ:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

E = 12V, r = 2Ω, R1 = 1Ω, R2 = 2Ω,

R3 = 3Ω, C1 = 1μF, C2 = 2μF.

Điện tích trên mỗi tụ điện là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 252

Điện tích của êlectron là −1,6.10−19C, điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một giây là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 250

Cho mạch điện như hình vẽ:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

E = 24V, r = 0. Các vôn kế giống nhau. Giá trị của vôn kế V2 là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 194

Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 192

Câu nào sai?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 183

Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 166

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>