Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (P mệnh đề nào sau đây đúng)

Cho một đường thẳng song song với mặt phẳng (P). Khi đó, số đường thẳng phân biệt trong (P) và song song với a có thể là:

Câu 8397 Vận dụng

Quảng cáo

Cho đường thẳng $ a $ song song với mặt phẳng $ (P). $ Khi đó, số đường thẳng phân biệt trong $ (P) $ và song song với $ a $ có thể là:

Câu trả lời đúng: d

Phương pháp giải quyết

– Sử dụng định nghĩa đường thẳng song song với mặt phẳng.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>