Cho h 2 công thức diện tích hình bình hành là

Hình bình hành là tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song hoặc có 1 cặp cạnh đối đồng dạng và song song. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến ​​thức về diện tích hình bình hành và một số dạng bài tập liên quan đến công thức diện tích hình bình hành.

Quảng cáo

Công thức diện tích hình bình hành có dạng sau:

S = à

Trong đó:

a: là cạnh dưới

h: là chiều cao (nối từ đỉnh xuống đáy) của hình bình hành

Ví dụ: Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy CD = 9cm, đường cao nối từ đỉnh A đến cạnh CD có độ dài 6cm. Diện tích hình bình hành ABCD là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Áp dụng công thức, ta có:

Độ dài cạnh đáy CD (a) = 9 cm, chiều cao ghép từ cạnh trên xuống cạnh dưới = 6 cm. Có nguồn gốc từ:

S (ABCD) = axh = 9 x 6 = 54 cm2

Công thức tính diện tích hình bình hành biết các đường chéo

Thông thường nếu bài toán chỉ cung cấp dữ liệu về độ dài của hai đường chéo thì chắc chắn chúng ta sẽ không giải được. Do đó, các chủ đề thường sẽ cung cấp hệ số góc giữa hai đường chéo đi kèm. Đặc biệt:

Cho ABCD là hình bình hành có AC và BD là hai đường chéo, O là giao điểm của hai đường chéo, số đo của góc AOB tạo bởi hai đường chéo. Diện tích hình bình hành khi biết độ dài hai đường chéo được tính như sau:

S = 1 / 2.AC.BD.Sin (AOB) = 1 / 2.AC.BD.Sin (AOD)

Công thức tổng quát để tính diện tích hình bình hành khi biết hai đường chéo là: S = 1 / 2.cdsinα

Trong đó:

C và d lần lượt là độ dài hai đường chéo hình bình hành (cùng đơn vị đo).

α là góc tạo bởi hai đường chéo.

Từ công thức tính diện tích hình bình hành biết 2 đường chéo ta sẽ suy ra công thức tính đường chéo của hình bình hành.

Cho h 2 công thức diện tích hình bình hành là

Các dạng bài tập về hình bình hành

Dạng 1: Tính chu vi hình bình hành khi biết độ dài hai cạnh

Ví dụ 1: Hình bình hành có cạnh dài 40cm và cạnh ngắn 25cm. Tính chu vi hình bình hành đó.

Câu trả lời:

Chu vi của hình bình hành là:

(40 + 25) x 2 = 130 (cm)

Đáp số: 130cm

Ví dụ 2: Một hình bình hành có độ dài hai cạnh tương ứng là 7 cm và 15 cm. Tính chu vi hình bình hành đó.

Câu trả lời:

Chu vi của hình bình hành là:

(7 + 15) x 2 = 44 (cm)

Đáp số: 44cm

Dạng 2: Tính độ dài cạnh của hình bình hành theo chu vi

Ví dụ: Chu vi hình bình hành là 48cm. Tìm độ dài các cạnh của hình bình hành nếu cạnh dài hơn cạnh ngắn 4 cm.

Câu trả lời:

Bán nguyệt của hình bình hành là:

48: 2 = 24 (cm)

Độ dài cạnh dài của hình bình hành là:

(24 + 4): 2 = 14 (cm)

Độ dài cạnh ngắn của hình bình hành là:

24 – 14 = 10 (cm)

Đáp số: 14cm và 10cm

Dạng 3: Tính diện tích hình bình hành theo chiều dài và chiều cao hình bình hành

Ví dụ 1: Tìm diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 1 cm và chiều cao là 7 cm.

Câu trả lời:

Quy đổi 1dm = 10cm

Diện tích hình bình hành là:

10 x 7 = 70 (cm2)

Đáp số: 70cm2

Ví dụ 2: Tìm diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm và chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy.

Câu trả lời:

Chiều cao của hình bình hành là:

18: 9 x 5 = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2

Dạng 4: Tính độ dài hình chóp khi biết diện tích và chiều cao

Ví dụ: Hình bình hành có diện tích là 864cm2 và chiều cao là 36cm. Tính độ dài đáy của hình bình hành.

Câu trả lời:

Độ dài cơ sở của hình bình hành là:

864: 36 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm

Dạng 5: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài của đáy

Ví dụ: Tìm chiều cao của một hình bình hành đã cho rằng nó có diện tích là 1250cm2 và chiều dài đáy là 5dm.

Câu trả lời:

Chuyển đổi 5dm = 50cm

Chiều cao của hình bình hành là:

1250: 50 = 25 (cm)

Đáp số: 25cm

Bài tập tính diện tích hình bình hành

Bài 1:

Cho hình bình hành ABCD có chiều cao hạ thấp cạnh CD là 5cm, chiều dài CD là 15cm, tính diện tích hình bình hành ABCD

Câu trả lời:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài 2:

Thửa đất hình bình hành có cạnh đáy dài 47m, khi mở rộng mảnh đất bằng cách tăng cạnh đáy của hình bình hành này thêm 7m ta được thửa đất hình bình hành mới có diện tích hơn thửa đất ban đầu là 189m2. Làm ơn áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành để tính diện tích của mảnh đất ban đầu.

Câu trả lời:

Diện tích tăng thêm là diện tích hình bình hành có cạnh đáy là 7m và chiều cao là chiều cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao của mảnh đất là: 189: 7 = 27 (m)

Diện tích ban đầu của mảnh đất hình bình hành là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài 3:

Cho hình bình hành có chu vi 480cm, chiều dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh còn lại và chiều cao gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành

Câu trả lời:

Ta có nửa chu vi hình bình hành là: 480: 2 = 240 (cm)

Nếu coi cạnh còn lại là 1 phần thì cạnh dưới là 5 phần như vậy.

Ta có cạnh đáy của hình bình hành là: 240: (5 + 1) x 5 = 200 (cm)

Tính chiều cao của hình bình hành: 200: 8 = 25 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Đây là nội dung của bài viết Công thức tính diện tích hình bình hànhXin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trong toán học, mỗi loại sẽ có những đặc điểm và công thức tính toán khác nhau. Trong bài viết hôm nay, Dự báo thời tiết trong 3 ngày tới sẽ giới thiệu với bạn công thức diện tích hình bình hành và các ví dụ đơn giản, dễ hiểu để các bạn hiểu rõ hơn về hình tứ giác đặc biệt này. Hãy theo dõi các bài viết của chúng tôi

Khái niệm hình bình hành

Cho h 2 công thức diện tích hình bình hành là

Cách tính diện tích hình bình hành?

Hình bình hành là tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song hoặc 1 cặp cạnh đối song song / đồng dạng. Trong một hình bình hành có hai góc đối diện bằng nhau thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của hình đó. Có thể hiểu hình bình hành là một trường hợp đặc biệt của hình thang.

Công thức diện tích hình bình hành

Cho h 2 công thức diện tích hình bình hành là

Công thức hình bình hành

Ý tưởng

 • Diện tích hình bình hành là toàn bộ phần mặt phẳng nhìn thấy của hình bình hành.
 • Diện tích của một hình bình hành được đo bằng kích thước của bề mặt của nó.

Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức về diện tích hình bình hành như sau:

S = à

Trong đó:

 • a: là cạnh dưới
 • h: là chiều cao (nối từ đỉnh xuống đáy) của hình bình hành

Ví dụ: Một hình bình hành có độ dài cạnh đáy CD = 8cm, đường cao nối từ đỉnh A đến cạnh CD có độ dài cạnh là 5cm. Diện tích hình bình hành ABCD là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Áp dụng công thức, ta có:

Độ dài cạnh đáy CD (a) = 8 cm, chiều cao ghép từ cạnh trên xuống cạnh dưới = 5 cm. Có nguồn gốc từ:

S (ABCD) = axh = 8 x 5 = 40 cm2

Ví dụ trên chỉ là cơ bản, với những bài toán phức tạp hơn, bạn nên áp dụng thêm sự tương quan giữa các thành phần trong công thức, cũng như kết hợp các công thức khác để giải bài toán.

Công thức tính chu vi hình bình hành

Cho h 2 công thức diện tích hình bình hành là

Công thức tính chu vi hình bình hành

Chu vi của một hình bình hành bằng hai lần tổng của bất kỳ cặp cạnh nào liền kề. Nói cách khác, chu vi hình vuông là tổng độ dài bốn cạnh của hình bình hành.

Công thức tính chu vi hình bình hành như sau:

C = (a + b) x 2

Trong đó:

 • C: là chu vi của hình bình hành
 • a và b là hai cạnh bất kỳ của hình bình hành

Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD có các cạnh lần lượt là a, b = 5 cm và 7 cm. Chu vi hình bình hành ABCD là bao nhiêu?

Áp dụng công thức, ta có:

C = (a + b) x 2 = (7 + 5) x 2 = 12 x 2 = 24 cm

Công thức tính diện tích hình bình hành biết các đường chéo

Thông thường nếu bài toán chỉ cung cấp dữ liệu về độ dài của hai đường chéo thì chắc chắn chúng ta sẽ không giải được. Do đó, các chủ đề thường sẽ cung cấp hệ số góc giữa hai đường chéo đi kèm. Đặc biệt:

Cho ABCD là hình bình hành có AC và BD là hai đường chéo, O là giao điểm của hai đường chéo, số đo của góc AOB tạo bởi hai đường chéo. Diện tích hình bình hành khi biết độ dài hai đường chéo được tính như sau:

S = 1 / 2.AC.BD.Sin (AOB) = 1 / 2.AC.BD.Sin (AOD)

Công thức tổng quát để tính diện tích hình bình hành khi biết hai đường chéo là: S = 1 / 2.cdsinα

Trong đó:

 • C và d lần lượt là độ dài hai đường chéo hình bình hành (cùng đơn vị đo).
 • α là góc tạo bởi hai đường chéo.

Từ công thức tính diện tích hình bình hành biết 2 đường chéo ta sẽ suy ra công thức tính đường chéo của hình bình hành.

Bài tập về công thức diện tích hình bình hành

Cho h 2 công thức diện tích hình bình hành là

Bài tập về hình bình hành

Bài 1:

Cho hình bình hành ABCD có chiều cao hạ thấp cạnh CD là 5cm, chiều dài CD là 15cm, tính diện tích hình bình hành ABCD

Câu trả lời:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài 2:

Thửa đất hình bình hành có cạnh đáy dài 47m, khi mở rộng thửa đất bằng cách tăng cạnh đáy của hình bình hành này thêm 7m thì được một thửa ruộng hình bình hành mới có diện tích hơn thửa đất ban đầu là 189m.2. Làm ơn áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành để tính diện tích của mảnh đất ban đầu.

Câu trả lời:

Diện tích tăng thêm là diện tích hình bình hành có cạnh đáy là 7m và chiều cao là chiều cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao của mảnh đất là: 189: 7 = 27 (m)

Diện tích ban đầu của mảnh đất hình bình hành là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài 3:

Cho hình bình hành có chu vi 480cm, chiều dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh còn lại và chiều cao gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành

Câu trả lời:

 • Ta có nửa chu vi hình bình hành là: 480: 2 = 240 (cm)
 • Nếu coi cạnh còn lại là 1 phần thì cạnh dưới là 5 phần như vậy.
 • Ta có cạnh đáy của hình bình hành là: 240: (5 + 1) x 5 = 200 (cm)
 • Tính chiều cao của hình bình hành: 200: 8 = 25 (cm)
 • Diện tích hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Có thể bạn quan tâm: Top 5 công thức tính diện tích tam giác

Qua bài viết này, Dự báo thời tiết trong 3 ngày tới Tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về hình bình hành và công thức diện tích hình bình hành để có thể dễ dàng áp dụng vào các dạng bài tập cũng như ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy thường xuyên ghé thăm website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến ​​thức giáo dục bổ ích

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>