cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của SA, N là hình chiếu vuông góc của A lên SO. Khẳng định nào sau đây là đúng?

cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng
cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng
cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng
cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng

Cho tứ diện \ (ABCD \) với \ (AB, \, \, BC, \, \, CD \) đôi một vuông góc và \ (AB = a \), \ (BC = b, \, \, \, CD = c \). Độ dài của đoạn thẳng \ (AD \) bằng

Cho tứ diện \ (ABCD \) có \ (AB, \, \, BC, \, \, CD \) đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào sau đây cách đều bốn đỉnh \ (A, \, \, B, \, \, C, \, \, D \) của tứ diện \ (ABCD \)?

Cho một hình chóp đều, hãy chọn phát biểu sai trong số các câu sau:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông có tâm O, SA vuông góc với mặt đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

MỘT.d (B, (SCD) = 2d (O, (SCD)

B. d (A, (SBD) =d (B, (SAC)

C.d (C, (SAB) =d (C, (SAD)

D. d (S, (ABCD) = SA

Câu hỏi tương tự

Đối với kim tự tháp S.ABCD có cơ sở là một hình vuông với cạnh mộtkế bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 3a. Chọn hệ tọa độ Oxyz để có thể Một trùng với Ođiểm GỠ BỎ thuộc về tia Con bòđiểm DỄ thuộc về tia Oy và điểm S thuộc về tia Oz. Cuộc gọi GỖ là trọng tâm của tam giác SBD. Câu nào dưới đây đúng?

A. G (a 3; a 3; a)

B. G (a; a; 3 a)

C . G (a 2; a 2; 3 a 2)

D. G (a 3; a; a 3)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau:

a) (SAC) và (SBD);

b) (SAB) và (SCD);

c) (SAD) và (SBC).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B;

cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung aHR0cDovL2Nkbi5ob2MyNC52bi9iay9JWDJTRmZLVzVrazgucG5n Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng

Biết SA vuông góc với mặt đáy, SA = a 2 Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SCD)

cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung aHR0cDovL2Nkbi5ob2MyNC52bi9iay8wR3lkRThqRGFoRzUucG5n Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng
cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung aHR0cDovL2Nkbi5ob2MyNC52bi9iay93R2ljc29QNUZJNkEucG5n Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng
cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung aHR0cDovL2Nkbi5ob2MyNC52bi9iay9XN1VKNzh3TlRoMlAucG5n Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng
cho hinh chop sabcd co sa vuong goc voi abcd abcd la hinh vuong tam o chon menh de dung aHR0cDovL2Nkbi5ob2MyNC52bi9iay9vZWNFZnRKTnhMNWMucG5n Cho hình chóp sabcd có SA vuông góc với ABCD ABCD là hình vuông tâm O chọn mệnh đề đúng

14 tháng 3 năm 2022 336

A. Đoạn vuông góc chung của AC và SD là AK

B. Đoạn vuông góc chung của AC và SD là CD

C. Đoạn vuông góc chung của AC và SD là OH

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu trả lời chính xác

Đáp án: D Hướng dẫn giải: Nếu AK⊥AC, vì AK⊥AB AK⊥ (ABC) AK≡SA (vì SA⊥ (ABC) ⇒SA⊥SD⇒ΔSAD có 2 góc vuông (vô lý)) Theo tính chất của CD⊥AC vuông Nếu AC⊥OH thì AC⊥BD ⇒AC⊥ (SBD) ⇒AC⊥SO ⇒ΔSOA có 2 góc vuông (vô lý) Như vậy AC⊥AK, AC⊥CD, AC⊥OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đối với một khối lập phương ABCD.A1B1C1D1 cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của AD. Khoảng cách từ A1 đến máy bay C1D1M bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 326

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥ABCDđáy ABCD là hình chữ nhật có AC = a5 BC = a2. Tính khoảng cách giữa SD và BC.

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 254

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân với hai đường chéo vuông góc AC và BD, AD = 2a2; BC = a2. Hai máy bay SAC và SBD vuông góc với bề mặt đáy A B C D. Góc giữa hai mặt phẳng SCD và ABCD đơn giản 60∘. Khoảng cách từ M là trung điểm của đoạn AB đến mặt phẳng SCD được

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 118

Đối với một khối lập phương ABCD.A’B’C’D ‘ cạnh a. Khoảng cách từ A đến (B’CD ‘) đơn giản

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 116

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A với AB = a. Mặt bên chứa BC của hình chóp vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại tạo với mặt đáy một góc 45∘. Tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng đáy (ABC).

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 108

Cho hình chóp A.BCD có cạnh AC⊥BCD và BCD là tam giác đều cạnh a. Biết AC = a2 và M là trung điểm của BD. Khoảng cách từ C đến đoạn thẳng AM là

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 68

Tìm mệnh đề Sai lầm trong các mệnh đề sau?

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 64

Trên máy bay P Cho ABC là tam giác đều cạnh a. Trên tia Ax vuông góc với mặt phẳng P lấy điểm S sao cho SA = a. Khoảng cách từ A đến SBC đơn giản

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 49

Cho hình chóp S.ABCD có SA ABCD, Đáy ABCD là hình thang vuông có chiều cao là AB = a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách giữa đường thẳng IJ và BUỒN.

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 40

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AC = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng ABCD, SC tạo bằng máy bay SAB một góc 30∘. Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho BM = 3MA. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCM được

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 39

Cho hình thang vuông cân ABCD tại A và D, AD = 2a. Trên đường thẳng vuông góc với A B C D tại D lấy điểm S với SD = a2. Tính khoảng cách giữa DC và SAB.

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 36

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a. Khoảng cách giữa hai cạnh đối diện AB và CD là

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 36

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên bằng b, cạnh bên bằng d, với d Chọn câu đúng trong số các câu dưới đây.

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 35

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có tâm I với AB = 2a3; BC = 2a. Biết rằng chân đường cao H hạ từ đỉnh S xuống đáy ABCD trùng với trung điểm của các đoạn DI và SB với mặt phẳng của đáy. A B C D một góc 60∘. Khoảng cách từ D đến SBC bằng

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 33

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Khi đó khoảng cách giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (SCD) đơn giản

Xem câu trả lời ” 14 tháng 3 năm 2022 29

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.