cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNDU0NTYucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Về cuốn sách này


Trang 2

Về cuốn sách này

30/11/2021 343

C. 96π cm2.

Câu trả lời chính xác

Đáp án C Quay hình vuông ABCD quanh MN ta được một hình trụ như hình bên. Khi đó r = AB2 = 4 cm, 1 = h = AD = 8 cm. Stp = 2πrh + 2πr2 = 2π.4.8 + 2π.42 = 96π cm2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y = ax + bcx + d có đồ thị như hình vẽ bên. Câu nào sau đây là câu đúng?

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNDU0NTYucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 2.144

Cho hai hàm số y = f (x), y = g (x) có đồ thị như sau:

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNjA2NjkucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Khi đó tổng số nghiệm của hai phương trình fgx = 0 và gfx = 0 là

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 820

Một cấp số cộng có 5 số hạng. Hiệu của số hạng đầu và số hạng cuối là 20. Tìm công sai của d của cấp số cộng đã cho

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 636

Cho tứ diện ABCD có các tam giác ABC và BCD vuông góc và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc, AB = AC = DB = DC = 2a. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACD) là

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 593

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = 2a. Mặt bên SBC là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S.ABC là

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 584

Cho đồ thị của các hàm số y = logax, y = logbx như hình bên dưới. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNDQ1ODMucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 526

Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc v (km / h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ lúc bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần của parabol có đỉnh I (3; 9) và có trục đối xứng song song với trục tung. Trong thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đoạn thẳng có hệ số góc 14. Tính quãng đường s vật đi được trong 6 giờ?

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNDYwNTUucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 499

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Chức năng đó là chức năng gì?

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNDIzNDEucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 423

Đồ thị sau là của hàm số nào?

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNDIwOTEucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 404

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho (E) có phương trình x2a2 + y2b2 = 1, a, b> 0 với ab = 100 và đường tròn C: x − 12 + y + 42 = 10. Tỉ số giữa diện tích hình elip (E) với diện tích hình tròn (C) là

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 182

Một lớp học có 30 học sinh, số cách chọn 3 học sinh trong lớp làm lớp trưởng, bí thư, lớp phó là:

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 169

Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai đường thẳng AB và CD là.

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 166

Phương trình log2x − 2x − 3 = log3x − 3x − 2 có bao nhiêu nghiệm?

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 152

Cho hàm số y = f (x) xác định trên[0;+∞)iscontinuousontheinterval(0;+∞)andhasthefollowingvariationtable:[0;+∞)liêntụctrênkhoảng(0;+∞)vàcóbảngbiếnthiênnhưsau:[0;+​∞)iscontinuousontheinterval(0;+​∞)andhasthefollowingvariationtable:[0; +​∞) liêntụctrênkhoảng(0; +​∞) vàcóbảngbiếnthiênnhưsau:

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd aHR0cHM6Ly9oYW1jaG9pLnZuL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMy9jYXB0dXJlLTE2MzgyNDM3NDMucG5n Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f (x) = m có hai nghiệm x1, x2 sao cho x1∈0; 2 và x2∈2; + ∞.

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 150

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có A0; 0; 3, B0; 3; 0, C3; 0; 0, D3; 3; 3.

Có bao nhiêu điểm Mx; y; z (với số nguyên x, y, z) nằm trong tứ diện?

Xem câu trả lời ” 30/11/2021 137

Câu hỏi:
Cho hình vuông ABCD có cạnh \ (8 \, (cm) \). Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Quay hình vuông ABCD quanh MN. Diện tích xung quanh của hình trụ được tạo thành là:

Câu trả lời:
Đây là các bài toán tính S, V về Hình trụ, Hình trụ, Hình trụ trong Mặt tròn xoay.

cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Quay hình vuông ABCD quanh MN ta được một hình trụ như hình bên.

Sau đó \ (r = \ frac {{AB}} {2} = 4; h = AD = 8 \ Rightarrow {S_ {xq}} = {C_d} .h = 2 \ pi rh = 64 \ pi \, (c {m ^ 2}) \)

===============

====================
Chủ đề: Pillar Quiz

Cho hình vuông ABCD có cạnh 8cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Quay hình vuông ABCD quanh MN. Diện tích xung quanh của hình trụ được tạo thành là:

MỘT.

$ 64 \ pi $

B.

$ 32 \ pi $

C.

$ 96 \ pi $

D.

$ 126 \ pi $

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời:DỄ

Bạn có muốn?

Xem thêm câu đố

xem thêm

Đăng lại

Một số câu hỏi khác mà bạn có thể quan tâm.

 • Một hạt đang đứng yên dưới tác dụng của ba lực có độ lớn lần lượt là

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  ,

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  N. Biết góc giữa hai vectơ lực

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  được

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  Trong số các giá trị hợp lý của

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  tìm giá trị của

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  đến

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  có giá trị lớn nhất

 • Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  biết rằng tiếp điểm có độ lớn bằng

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  :

 • Nếu

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  sau đó

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  bao nhiêu?

 • Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

 • Đối với kim tự tháp

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  trên rìa

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  ,

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  ,

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  lấy điểm lần lượt

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  ,

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  ,

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  để có thể

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  ,

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  ,

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  . Biết thể tích của hình chóp

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  đơn giản

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  . Tìm thể tích của khối đa diện

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  bao nhiêu?

 • Một đĩa tròn quay quanh một trục đi qua tâm đĩa. Điểm A ở mép đĩa, điểm B ở giữa bán kính r của đĩa. Tốc độ góc của A và B lần lượt là

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  Tốc độ dài của A và B lần lượt là vA và vB. Gia tốc hướng tâm A và B lần lượt là aA và aB. Chọn các câu trả lời đúng.

 • Cho điểm

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  biết

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  là một bức ảnh của

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  thông qua bản dịch

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  . Tọa độ điểm

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  được

 • Cho 14,88 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 3,528 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của.).

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  , tính bằng dktc). Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được 53,895 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Đối với kim tự tháp

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  có cơ sở là một hình lục giác đều

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  nội tiếp trong một đường tròn có đường kính

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  và có một cạnh

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  vuông góc với mặt phẳng cơ sở

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  với

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  . Tính khoảng cách từ

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  đến máy bay

  cho hinh vuong abcd canh 8cm goi m n lan luot la trung diem cua ab va cd Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

  .

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.