Có bao nhiêu cặp chữ cái trong từ donate mà có bao nhiêu chữ cái nằm giữa chúng bằng bao nhiêu chữ cái trong bảng chữ cái?

Lấy hình ảnh
Vui lòng chờ…

Quảng cáo
Có bao nhiêu cặp chữ cái trong từ donate mà có bao nhiêu chữ cái nằm giữa chúng bằng bao nhiêu chữ cái trong bảng chữ cái?

Khóa học

NCERT

Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6

IIT JEE

Thi

BAN ĐẦU JEE MAINSJEE ADVANCEDX BOARDSXII

NEET

Neet Năm trước (Năm khôn ngoan) Vật lý Năm trước Hóa học Năm trước Sinh học Năm trước Thiết lập tất cả các bài báo mẫu Bài báo mẫu Sinh học Bài báo mẫu Vật lý Bài báo mẫu Hóa học

Tải xuống tệp PDF

Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6

Góc kiểm traOnline ClassQuiz Hỏi nghi ngờ trên WhatsappSearch DoubtnutTừ điển tiếng AnhToppers TalkBlogJEE Khóa học về sự cố Giới thiệu về chúng tôiCareerTải xuống ứng dụngTechnothlon-2019

Đăng xuất

Đăng nhập

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi đặc biệt

+91

Nhà

>

Tiếng Anh

>

Lớp 14

>

Lý luận

>

Chương

>

Bảng chữ cái

>

Có bao nhiêu cặp chữ cái …

Cập nhật vào: 27 tháng 6, 2022

TẢI ẢNH VÀ NHẬN CÂU TRẢ LỜI NGAY!

Giải pháp văn bản

Giải pháp: 3

Câu trả lời

Giải pháp từng bước của các chuyên gia để giúp bạn giải tỏa nghi ngờ & ghi điểm xuất sắc trong các kỳ thi.

112174529

0

6,4 K

3:32

?

112168785

92

8,3 K

3:09

— `1 mol FeO ” Fe_ (2) O_ (3) ‘

112174530

0

7,6 K

3:46

?

112174534

900

4,9 K

2:29

-?

112174521

0

5,7 K

1:50

?

112168784

36

9,7 K

2:26

— `1 mol H_ (2) O` `O_ (2) ‘

Cho xem nhiều hơn

Bình luận

Thêm nhận xét công khai …

Có bao nhiêu cặp chữ cái trong từ donate mà có bao nhiêu chữ cái nằm giữa chúng bằng bao nhiêu chữ cái trong bảng chữ cái?

Theo chúng tôi:

Các chương phổ biến theo lớp:

Lớp 6

Đại số Ý tưởng hình học cơ bản Xử lý dữ liệuDecimalsPhân số


Lớp 7

Biểu thức đại sốSo sánh đại lượngCông suất của tam giácXử lý dữ liệuThông số và sức mạnh


Lớp 8

Biểu thức đại số và nhận dạng


Lớp 9

Các khu vực của Hình bình hành và Hình tam giác


Lớp 10

Các lĩnh vực liên quan đến đường tròn


Lớp 11

Định lý nhị thứcCác số tổng thể và phương trình bậc hai


Lớp 12

Ứng dụng của Đạo hàm Ứng dụng của Tích phân Tính liên tục và Tính phân biệt


Chính sách Bảo mật Điều khoản và Điều kiện

Chính sách tiết lộ

Có bao nhiêu cặp chữ cái trong một từ?

Bốn cặp – (P, R), (R, T), (P, T) và (P, O) có bao nhiêu chữ cái giữa chúng trong từ như trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhưng vì các chữ cái phải theo cùng một thứ tự trong từ như trong bảng chữ cái tiếng Anh, vì vậy các cặp mong muốn chỉ là (P, R), (R, T) và (P, T).

Có bao nhiêu cặp chữ cái như vậy trong từ xóa có bao nhiêu chữ cái ở giữa chúng?

Giải thích: chỉ tìm thấy cặp ‘de’. vì vậy, câu trả lời là 1 cặp.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>