Có bao nhiêu số lẻ dương?

ARCHANA BALACHANDRAN

Quảng cáo

Giả sử có ba ô trống, mỗi ô trống một trong ba chữ số. Bây giờ sẽ trống bởi trống:

Khoảng trống 1: Có thể nhận các giá trị: 1,2,3,4,6,7,8,9 (5 là không thể vì câu hỏi nói như vậy, 0 là không thể vì số 0 trong ô trống đầu tiên sẽ làm cho nó một số có hai chữ số). Như vậy, 8 khả năng cho ô trống 1.

Blank 2: Có thể nhận các giá trị: 0,1,2,3,4,6,7,8,9 (một lần nữa, 5 là không thể). Như vậy, 9 khả năng để trống 2.

Ô trống 3: Có thể nhận các giá trị: 1,3,7,9 (Ô trống này không thể nhận các số chẵn như 2,4,6,8 và không phải là số 0. Chữ số 5 cũng không phải là một khả năng). Như vậy, 4 khả năng để trống 3.

Bây giờ, sử dụng nguyên tắc nhân cho cả ba ô trống: 8 * 9 * 3 = 288.

Ngày 22 tháng 6 năm 2015 • Nhận xét

Danh sách các số lẻ từ 1 đến 1000

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Mục lục

Số Lẻ là gì?

Khi một số chia cho 2 mà dư 1 thì được gọi là số lẻ. Những số lẻ này không thể được trả thành hai số.

Ví dụ về các số lẻ là 1,3,5,7, v.v. Hãy làm cho nó dễ dàng bằng cách hình dung nó. Nhìn vào hình ảnh dưới đây. Bạn có thấy sôcôla không? Vâng, số sôcôla chúng tôi có là số lẻ. Cùng xem qua các loại socola để hiểu rõ hơn về khái niệm số lẻ nhé.

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Nếu bạn nhận thấy sô cô la, khi nó đánh số như 1, 3, 5 hoặc 7, nó không tạo thành một cặp hoàn chỉnh. Một sô cô la trong số tất cả vẫn chưa được ghép đôi. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng một số lẻ khi chia cho 2 sẽ để lại 1 sô cô la.

Sự khác biệt giữa số lẻ và số chẵn

Mặc dù việc phân biệt số lẻ và số chẵn rất dễ dàng và được dạy trong các lớp học toán của chúng, nhưng đôi khi trẻ vẫn bị nhầm lẫn. Nói rõ hơn với bọn trẻ, các số chẵn khi chia cho hai không để lại lời nhắc, có nghĩa là “0”, và các số lẻ khi chia cho hai để lại lời nhắc là “1”.

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Như bạn có thể thấy trong hình trên, các số chẵn như 2, 4, 6 và 8 hoàn toàn có thể được ghép nối và để lại 0 sôcôla, trong khi các số lẻ như 1, 3, 5 và 7 không thể được ghép nối và bỏ đi một lời nhắc nhở về 1 sô cô la.

Sự thật về các số lẻ cần nhớ

Một vài sự thật về các số lẻ giúp các lớp học toán của bạn trở nên thú vị:

 • 1 là số lẻ dương đầu tiên trong dãy số.
 • Một số lẻ là một số nguyên không thể chia hết cho 2.
 • Khi một số lẻ chia cho 2, kết quả sẽ luôn là 1.
 • Số lẻ có các số như 1, 3, 5, 7 hoặc 9 ở vị trí đơn vị của chúng trong khi các số chẵn có 0, 2, 4, 6 hoặc 8.

Hãy tìm xem có bao nhiêu số lẻ từ 1 đến 50, 1 đến 100, 1 đến 200, …… và 1 đến 1000.

Con số

Số Lẻ

Từ 1 đến 50

25

Từ 1 đến 100

50

Từ 1 đến 200 100

Từ 1 đến 300

150

Số lẻ từ 1 đến 100

Các số lẻ từ 1 đến 100 được hiển thị trong biểu đồ này. Ngoài ra, bạn có thể thực hành viết các số lẻ từ 1 đến 100 vào vở của mình.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.

Số lẻ từ 1 đến 100 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 101 đến 200

Đây là các số lẻ từ 101 đến 200. Hãy tham khảo khi luyện tập.

101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199.

Số lẻ từ 101 đến 200 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 201 đến 300

Dưới đây là các số lẻ từ 201 đến 300. Hãy tham khảo khi luyện tập.

201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299.

Số lẻ từ 201 đến 300 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 301 đến 400

Đây là các số lẻ từ 301 đến 400. Hãy tham khảo khi luyện tập.

301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399.

Số lẻ từ 301 đến 400 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 401 đến 500

Đây là các số lẻ từ 401 đến 500. Hãy tham khảo khi luyện tập.

401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499.

Số lẻ từ 401 đến 500 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 501 đến 600

Đây là các số lẻ từ 501 đến 600. Hãy tham khảo khi luyện tập.

501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599.

Số lẻ từ 501 đến 600 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Các số lẻ từ 601 đến 700

Đây là các số lẻ từ 601 đến 700. Hãy tham khảo khi luyện tập.

601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699.

Số lẻ từ 601 đến 700 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 701 đến 800

Đây là các số lẻ từ 701 đến 800. Hãy tham khảo khi luyện tập.

701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799.

Số lẻ từ 701 đến 800 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 801 đến 900

Đây là các số lẻ từ 801 đến 900. Hãy tham khảo khi luyện tập.

801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899.

Số lẻ từ 801 đến 900 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Số lẻ từ 901 đến 1000

Đây là các số lẻ từ 901 đến 1000. Hãy tham khảo khi luyện tập.

901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999.

Số lẻ từ 901 đến 1000 [Infographics]

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Thuộc tính của số lẻ

Vâng, vì mọi thứ đều có loại thuộc tính và quy tắc riêng của nó, các số lẻ chẵn có một tập hợp các thuộc tính áp dụng cho tất cả các số lẻ mà bạn có thể bắt gặp, chẳng hạn như các số lẻ từ 1 đến 1000. Dưới đây là các thuộc tính của số lẻ và giải thích chi tiết của họ:

 • Bổ sung: Phép cộng hai số lẻ sẽ luôn tạo ra một số chẵn, tức là tổng của hai số lẻ là một số chẵn.

Ví dụ: 5 (lẻ) + 1 (lẻ) = 6 (chẵn)

 • Phép trừ: Phép trừ hai số lẻ cho kết quả là một số chẵn.

Ví dụ: 9 (lẻ) – 3 (lẻ) = 6 (chẵn)

 • Phép nhân: Nhân hai số lẻ ta được kết quả là một số lẻ.

Ví dụ: 3 (lẻ) x 9 (lẻ) = 27 (lẻ)

 • Phân công: Chia hai số lẻ sẽ luôn cho một số lẻ.

Ví dụ: 51 (lẻ) ÷ 5 (lẻ) = 11 (lẻ)

Hãy thử tóm tắt các thuộc tính để dễ nhớ.

Phép toán số học

Kết quả

Lẻ + Lẻ

Thậm chí

Odd – Kỳ quặc

Thậm chí

Odd x Odd

Số lẻ

Odd Odd

Số lẻ

Các loại số lẻ

Số lẻ là danh sách các số không phải là bội số của 2. Đó là một tập hợp các số lớn. Đây là hai loại số lẻ:

1. Các số lẻ liên tiếp

Giả sử “n” là một số lẻ và số lẻ liên tiếp của nó sẽ là “n + 2”. Khi sắp xếp các số lẻ theo thứ tự tăng dần ta thấy các số lẻ luôn có hiệu là 2 và liên tiếp nhau.

Ví dụ: các số 3 và 5, 15 và 17, 49 và 51, v.v. được gọi là các số lẻ liên tiếp vì chúng có hiệu số là 2, chẳng hạn như 5-3 = 2 và 51-49 = 2

2. Số lẻ tổng hợp

Một tổng hợp có nghĩa là nó là kết quả của một số bộ phận hoặc yếu tố. Các số lẻ tổng hợp được tạo thành bởi hai số nguyên dương nhỏ hơn.

Ví dụ: các số lẻ tổng hợp từ 1 đến 100 là 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95 và 99.

Ví dụ về số lẻ đã giải

Sol: Các số lẻ từ 2 đến 30 là:

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Sol: Giả sử 2n + 1 và 2k + 1 là hai số lẻ.

Tổng của hai số là:

(2n + 1) + (2k + 1)

= (2n + 2k) + 2

= 2 (n + k + 1)

Cho N = n + k + 1,

2 (n + k + 1) = 2N.

∴ Tổng của hai số lẻ là một số lẻ chẵn tức là, 2N.

Thực hành bảng tính số lẻ

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp nhất về số lẻ

Đúng, số lẻ là số nguyên và một số nguyên có thể là số dương hoặc số âm. Chúng ta có thể nói rằng các số lẻ có thể là số dương hoặc số âm.

Ví dụ: nếu bạn thấy trên dòng số, các số lẻ có thể được viết là

-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5,… cứ thế.

Cách đơn giản nhất để tìm số lẻ là xem số cụ thể đó có chia hết cho 2 hay không. Nếu số đó dư 1 thì nó là số lẻ. Không có cách nào khó hay dễ để tìm số lẻ. Với mọi số, bạn sẽ phải chia nó cho 2 để biết nó là số chẵn hay lẻ.

Sự kết luận

Khái niệm về các con số là rất lớn. Chúng tôi đã đề cập đến khái niệm số lẻ và các khái niệm liên quan đến số lẻ. Tìm một số lẻ rất dễ dàng miễn là bạn tìm phần còn lại của số cụ thể đó. Nhiều trẻ em cảm thấy khó hiểu các khái niệm về hệ thống số như số nguyên tố, số chẵn và số tự nhiên, mặc dù chúng đã được giải thích trong các lớp học toán.

{igebra.ai} là một công ty công nghệ giáo dục toàn cầu phát triển mạnh trong việc làm cho trẻ em thích toán học thông qua chương trình toán học ++. Math ++ là khóa học Toán trực tuyến giúp học sinh học toán một cách thú vị và hấp dẫn.

Có bao nhiêu số lẻ dương?

Khám phá một số khái niệm toán học khác

 • Bảng chuyển đổi đơn vị trong toán học
 • Danh sách các số nguyên từ 1 đến 1000
 • Danh sách các số La Mã từ 1 đến 1000
 • Đánh số tên từ 1 đến 100 trong từ

Bài viết liên quan

Số lẻ dương là gì?

Số lẻ là những số không thể chia thành hai phần bằng nhau. Nói cách khác, các số lẻ là số nguyên dương không thể được phân loại thành các nhóm có hai. Ví dụ: 1, 3, 5, 7, v.v.

20 số lẻ dương đầu tiên là gì?

Các số lẻ không bao gồm số 0, vì vậy 20 số lẻ lẻ đầu tiên sẽ là 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 và 39.

Số lẻ dương đầu tiên là gì?

Trong dãy số, Đầu tiên là số lẻ dương đầu tiên.

7 số lẻ dương đầu tiên là gì?

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15… là các số lẻ liên tiếp.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>