daejuan là gì – Ý nghĩa của từ daejuan

daejuan có nghĩa là

Daejuan có nghĩa là những người tuyệt vời tốt nhất từng sống.Daejuan có tính cách tốt nhất khi bạn làm quen anh ta

Quảng cáo

Thí dụ

Daejuan Em là người tốt nhất bao giờ hết

daejuan có nghĩa là

Người tốt nhất Anh ta nhát và nhận được nhiều nhất các cô gái

Thí dụ

Daejuan Em là người tốt nhất bao giờ hết

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>