220px Logo HUB Đại học Ngân hàng TP HCM có máy cơ sở

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Banking) à trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. HUB tiên phong trong việc phát triển các ngành, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh University of Banking

220px Logo HUB Đại học Ngân hàng TP HCM có máy cơ sở
Địa chỉ
osm Đại học Ngân hàng TP HCM có máy cơ sở

36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin
Tên khác Trường Ngân hàng
Loại Ci học công lập
Khẩu hiệu Khai phóng – Liên ngành – Trải nghiệm
Thành lập 16th to 12th 1976
Mã trường NHS
Hi truởng PGS. TS. Nguyen Trc Trung – PHT phụ trách
At least Bài ca Sinh viên Ngân hàng
Tài trợ Nam Á Bank
Website [http://www.buh.edu.vn

https://portal-en.buh.edu.vn]

]

Thông tin khác
Viết tắt HUB
Tổ chức và quản lý
Phó hiệu trưởng PGS.TS. Nguyen Trc Trung

PGS.TS. Thanoàn Thanh Hà PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao

TS. Nguyen Trần Phúc

Thống kê
ISO 9001: 2015

Trường định hướng trở thành đại học đa ngành và tiên phong ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành.

Trường thành lập năm 1957 trên cơ sở trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở 2. Kể từ 2004, trường bắt đầu đào tạo sau đại học. Trờờng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.[1]

Mục lục

 • 1 Lịch sử
 • 2 Chất lượng đào tạo
  • 2.1 Kiểm định chất lượng đào tạo
 • 3 Nghiên cứu khoa học
 • 4 Ban lãnh đạo
 • 5 Hội đồng trường
 • 6 Cơ cấu tổ chức
  • 6.1 Các ngành đào tạo
  • 6.2 Phòng
  • 6.3 Trung tâm, tổ chức khác
 • 7 Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế
 • 8 Tham khảo
 • 9 Tham khảo

Lịch sửSửa đổi

Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh được n’ng cấp từ Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở II, thành lập ngày 16 tháng 12 năm 1976 tại Thành Minh. Cơ sở II của Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, trong giai đoạn này, là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống ng’n hàng và các định chế tài chính khánh[2].

May 16, 1976, ốc âc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 1229 / NH-TCCB về việc thành lập cơ sở II Trường Cao cấp nghiệp v ụ học chuyên tu và đại học tại chức.

On 03 May 05 and 1980, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 149 / TTg

On May 29, 1986, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định 169 / NH-QĐ quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hà

May 23, 1993, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 112 / TTg thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng trực thuộc a h h,,,,,,,,,,,,,, Chi Chi Chi Chi Chi::::::::::: III III III III III III III Thóng tại Thành phố Hồ Chí Minh).

May 09, 1998 1998 1998, ủ Ch Ch Ch í í í Ch h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Ng Ng ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ Ngân hàng. Ngoài Học viện Ngân hàng tại Hà Nội còn có Học viện Ngân viện Thành phố Hồ Chí Minh đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

On May 20, 2003, 2003, I found that I was a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 174/2003 Đ th tr ề phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Học viện Ngân hàng.

May 19, 01 December 2004 ủ ế ế Ch í í h h h h h h h / / / / 12/2004 / QĐ-TTg[2].

Chất lượng đào tạoSửa đổi

UBi ngũ nhân sự của HUB với gần 500 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có15 Phó Giáo sư, 93 Tiến sĩ và 250 Thạc sĩ, vừa là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý giàu kinh nghiệm, vừa là những thầy cô tận tâm với sinh viên.

Kiểm định chất lượng đào tạoSửa đổi

May 14th, May 11, 2017 ờã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm ành và chứng nhận về chất lượng đào tạo của trường.[3]

Năm 2019 trường đã được kiểm định và đạt chứng nhận AUN-QA cho ngành Tài chính và ngành Ngân hàng của trường.

Nghiên cứu khoa họcSửa đổi

Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đầu mối thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học của ngành ng’n hàng ở các tỉnh phía Nam.

Trong thời gian qua, cán bộ, giảng viên của trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều chương trình khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ, phấp thộ. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu và các trường đại học khác. Trường còn là một đầu mối của các hội thảo, tọa đàm khoa học về tiền tệ-ng’n hàng, ờng thời là nơi chuyển giao các công nghệ ngn tng ụ .

Ban lãnh đạoSửa đổi

Ban lãnh đạo trường bao gồm:

 • PGS.TS. Nguyễn Trc Trung – Phó hiệu trường phụ trách
 • PGS.TS. Thanoàn Thanh Hà[4] – Phó hiệu trưởng
 • PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao – Phó hiệu trưởng
 • TS. Nguyễn Trần Phúc – Phó hiệu trưởng

Hội đồng trườngSửa đổi

Hội đồng trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đã được Thống đốc NHNN ký quyết định công nhận), bao gồm 17 thàn vin vin vin vin NHNN Việt Nam cử tham gia và 12 thành viên trong và ngoài trường được giới thiệu.

Danh search results for:

– Đng Đoàn Thanh Hà – ủng ộoàn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường

– Ngng Nguyễn Đức Trung – óng ễc Trung – óng trc ungc Trung

– Bà Hạ Thị Thiều Dao – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn

– ầng Trần Hữu Thắng – Phó Vụ trưởng – Vụ Tổ chức Cán bộ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Ngng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng – Vụ Tài chính Kế toán – Ngân hàng Nhànước Việt Nam

– ếng ếng ế V Th Th Th Th – – – Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ

– ầng Trần Ngọc Tâm – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á

– ầng Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

– Ngng Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

– Bà Ngô Thị Xuân – Bà thô ịoàn trường – Đại diện người học

– ồng Hồ Trần Hùng – Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

– Ngng Nguyễn Anh Vũ – Trưởng Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu

– Ngng Nguyễn Trần Phúc – Trưởng Khoa Ngân hàng

– Ngng Nguyễn Thế Bính – ởngu Khoi Tài chính

– Ông Đặng Đình Tân – Trưởng Khoa Kế toán

– Bà Cung Thị Tuyết Mai – ở Kho Kho Kho Kho ế ế ế ế ế ế ế ế Ch

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

Các ngành đào tạoSửa đổi

Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 11 khoa và bộ môn với 18 chuyên ngành đào tạo

 • Khoa Ngân hàng;
 • Khoa Tài chính;
 • Khoa Quản trị kinh doanh;
 • Khoa Kế toán – Kiểm toán;
 • Khoa Hệ thống thông tin quản lý;
 • Khoa Ngoại ngữ;
 • Khoa Kinh tế quốc tế;
 • Khoa Luật kinh tế;
 • Khoa Lý luận chính trị;
 • Bộ môn Toán kinh tế;
 • Bộ môn Giáo dục thể chất;

Các chuyên ngành đào tạo:

 • Ngành Tài chính – Ngàn hàng (đã kiểm định AUN-QA) có 5 chuyên ngành: Tài chính, Ngàn hàng, Công nghệ tài chính, Tài chính định lượng và quản tr. Ệc biệt chương trình cử nhân chất lượng cao có thêm chuyên ngành Công nghệ tài chính và chuyển đổi số;
 • Ngành Kế toán với chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán;
 • 3nhh ị ả h h chu chu chu chu chu ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả, istics istics istics istics istics istics istics istics istics istics istics istics istics istics Digital Digital Digital Digital Digital Digital
 • Ngành Hệ thống thông tin quản lí có 3 chuyên ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, Quản trị thương mại điện tử và Khoa học dữ liệu trong kinh doanh;
 • Ngành Ngôn ngữ Anh với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và Song ngữ Anh – Trung;
 • Ngành Kinh tế quốc tế với 3 chuyên ngành là Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế và kinh doanh số;
 • Ngành Luật kinh tế.

PhòngSửa đổi

 • Văn phòng
 • Phòng Tổ chức Cán bộ
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
 • Phongng Thanh tra
 • Phongng Công tác sinh viên
 • Phòng Quản lý công nghệ thông tin
 • Phòng Tài chính kế toán
 • Phòng Quản trị tài sản
 • Phongng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu
 • Thư viện

Trung tâm, tổ chức khácSửa đổi

Bên cạnh các chuyên khoa đào tạo, trường có một Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (trước đây là Tạp chí Công nghệ Ngân hàng) và một Viện Ngang[5].

Ngoài ra, trường có các trung tâm và các bộ phận phục vụ đào tạo, nghiên cứu như: Trung tâm Đào tạo Kinh tế Tài chính Ngân hàng, Trung tâm viên.

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tếSửa đổi

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết đào tạo với Đại học Toulon để đào tạo cử nhân Bảo hiểm – Tài chính – kinh doanh.

Bên cạnh đó Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với các

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Lịch sử hình thành” Trường Đại học Ngân hàng Thành phố H ồ Chí Minh được n’ang cấp từ Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở II, thành lập à th 16 th6h. Cơ sở II của Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, trong giai đoạn này, là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống ng’n hàng và các định chế tài chính khánhQu1n lý CS1: postscript (liên kết)
 2. ^ a b Giới thiệu trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh[liên kết hỏng]
 3. ^ “What a wonderful way to screw people over” (PDF).
 4. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 thang 8 năm 2014. Truy cập ngày 6 thang 8 năm 2014.
 5. ^ “Giới thiệu về xuất bản tạp chí và nghiên cứu khoa học”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 2 thang 3 năm 2008.

Tham khảoSửa đổi

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.