Đánh giá cao sự tôn trọng và học hỏi từ các dân tộc khác

Đánh giá cao sự tôn trọng và học hỏi từ các dân tộc khác

Bài văn về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Quảng cáo

Sự tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc qua các thời kỳ đều kết tinh những giá trị quý báu mà chỉ dân tộc đó mới có. Mỗi nét đẹp văn hóa của các dân tộc đều góp phần làm cho bức tranh văn hóa thế giới thêm đa dạng và đặc sắc. Học tập lẫn nhau để không ngừng nâng cao, làm giàu văn hóa nước nhà là nhiệm vụ đã được đặt ra từ lâu. Vì vậy, sống tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới là lối sống cần thiết ở mỗi con người.

Ý thức tôn trọng và học hỏi từ các dân tộc khác

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn học hỏi, tiếp thu những điều tốt đẹp trong kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia. đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc chính đáng của mình.

Tại sao phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Sự hình thành và phát triển của các quốc gia trải qua một quá trình lịch sử lâu dài. Trong quá trình đó, những giá trị tốt đẹp được gìn giữ, kế thừa và phát huy theo thời gian, ngày càng sâu sắc. Đó là những giá trị đặc biệt, riêng chỉ có ở dân tộc đó. Nó hình thành và phát triển dựa trên những yếu tố nhất định mà ở các dân tộc khác không có được. Vì vậy, chúng ta cần trân trọng và học hỏi để dân tộc ta tiến bộ hơn, có nền văn hóa phong phú, đa dạng hơn, lao động hiệu quả hơn.

Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của con người cần được trân trọng, tiếp thu và phát triển. Khi chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta sẽ nhận được sự tôn trọng tương tự.

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh, phát huy bản sắc dân tộc. Dân tộc ta vốn kém phát triển hơn các nước trên thế giới. Để đất nước phát triển mạnh, bắt kịp thời đại, nhiệm vụ quan trọng là phải ra sức học hỏi, tiếp thu cái mới, cái tiến bộ để phát triển bền vững.

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác thể hiện lối sống tốt đẹp, tiến bộ, hướng tới những giá trị có ích trong cuộc sống. Chính sự tôn trọng và học hỏi lẫn nhau đã giúp nhiều quốc gia trên thế giới ngày càng gắn kết với nhau hơn, cùng nhau giải quyết những nhiệm vụ chung mà thời đại mới đặt ra.

Tôn trọng lẫn nhau là điều kiện mở ra sự hợp tác quốc tế và thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa hiện nay.

Cần làm gì để tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ học tập. Chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống, văn hóa của các dân tộc trên thế giới. Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.

Mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các dân tộc. Tích cực phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu những giá trị đặc sắc của các dân tộc khác. Đừng coi thường, ganh ghét hay đố kỵ lẫn nhau. Phải hết sức tôn trọng các dân tộc khác cho dù họ không bằng hoặc đối lập với mình. Mọi giá trị đều có cơ sở để nó tồn tại và có ý nghĩa đối với những giá trị khác. Hợp tác công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc khi bước ra thế giới.

Tôn trọng và học hỏi lẫn nhau là xu thế của thế giới ngày nay

Hợp tác toàn diện trong thời đại công nghệ và thay đổi như hiện nay là xu thế tất yếu của thế giới. Nước lớn hay nước nhỏ đều phải bước ra thế giới nếu muốn tồn tại và phát triển. Tận dụng thành tựu của các nước phát triển thành công để chuyển đổi đất nước là nhiệm vụ được các nhà lãnh đạo hết sức quan tâm.

Trước thời đại mở cửa, Việt Nam cũng chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế chung này. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đất nước ta đã có những đóng góp to lớn và đáng tự hào cho nền văn hóa thế giới như kinh nghiệm đánh giặc ngoại xâm, đạo lý giao tiếp, phong tục tập quán, các giá trị văn hóa. Ngoài ra, Việt Nam còn góp mặt những quần thể di sản văn hóa nổi tiếng như: Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha – Kẻ Bàng…

Từ một nước nghèo, Trung Quốc đã biết học hỏi các nước và đạt được những thành tựu rực rỡ như ngày nay. Học hỏi Nhật Bản, Trung Quốc liên tục cử người đi du học rồi trở về phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Trung Quốc ưu tiên phát triển các ngành mũi nhọn triển vọng như Hàn Quốc đã làm. Mở rộng hợp tác quốc tế, kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ là bí quyết giúp Trung Quốc phát triển kinh tế thành công.

Ngược lại, Mỹ và các nước phương Tây phát triển toàn diện, nhưng luôn hướng tới việc tiếp thu các giá trị truyền thống phương Đông. Họ quan tâm đến những giá trị truyền thống độc đáo của các dân tộc châu Á và hướng đến việc quảng bá nó ra toàn thế giới. Họ thực sự tôn trọng những gì thuộc về sức sáng tạo phi thường của các dân tộc khác.

Thẩm phán:

Trong cuộc sống vẫn còn nhiều người chưa biết tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Đặc biệt là những người còn nghèo đói, lạc hậu hoặc có nền văn hóa khác biệt. Họ thường có những lời lẽ xúc phạm các giá trị truyền thống của dân tộc khác, coi thường, miệt thị đồng bào. Họ cũng không chịu học hỏi, tiếp thu cái mới, cái tiến bộ của các dân tộc khác mà bảo thủ, tự bằng lòng với bản thân. Những người như vậy thật đáng trách.

Bài học:

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là mở cửa ra thế giới, đi tìm thành công.

Không có sự tôn trọng thì không thể gắn kết với nhau. Không học hỏi sẽ không có tiến bộ. Vì vậy, để sẵn sàng bước ra thế giới thanh niên Việt Nam cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc anh em. Đó không chỉ là phong cách ứng xử mà còn là đức tính quan trọng trong hành trang mang theo của mỗi người.

* Những bài viết liên quan:

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>