Đánh giá nghiên cứu khoa học tiếng anh là gì?

Cùng với nhau Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh Tham khảo bài viết “Mục đích của nghiên cứu là gì?“phía dưới!

Quảng cáo

Weblink Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh 2014WHOTạp Chí Y Học Thực Hành – Bộ Y Tế Cục Khoa Học Công Nghệ & Đào Tạo – BỘ Y TẾ VIỆN ĐIỀU DƯỠNG XÃ HỘI ĐẠI HỌC DINH DƯỠNG NAM ĐỊNH ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỠNG BÁCH KHOA PHẠM NGỌC TẠP CHÍ CUỘC SỐNG – BỘ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠP CHÍ Y TẾ VIỆT NAM Y HỌC PHÒNG BỆNH Y HỌC

Đánh giá nghiên cứu khoa học tiếng anh là gì?
Đánh giá nghiên cứu khoa học tiếng anh là gì?
Đánh giá nghiên cứu khoa học tiếng anh là gì?

XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT

Mục đích nghiên cứu Để mô tả một mục đích cụ thể hoặc hướng nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu phải là xác định (identify), mô tả (describe), hoặc giải thích (explain) một tình huống hoặc tiên đoán giải pháp của một vấn đề. Mục đích nghiên cứu thường bao gồm các biến số, dân số và địa điểm nghiên cứu. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu có thể xác định được loại hình nghiên cứu.

mục tiêu nghiên cứuNó nên được viết rõ ràng, súc tích, sử dụng thì hiện tại. Để rõ ràng, mục tiêu thường tập trung vào 1 hoặc 2 biến, để xác định mối quan hệ hoặc sự liên kết giữa các biến hoặc xác định sự khác biệt giữa 2 nhóm về mặt biến nghiên cứu. Thông thường, mục đích sẽ được chia thành 2 đến 3 mục tiêu Ví dụ:

1) Xác định các đặc điểm của biến X2) Mô tả biến X trong quần thể cụ thể 3) Đánh giá mối quan hệ giữa biến X và Y trong quần thể cụ thể 4) Đánh giá sự khác biệt giữa nhóm 1 và nhóm 2 về biến X

Câu hỏi nghiên cứu:Nó phải ngắn gọn, súc tích, ở thì hiện tại, bao gồm một hoặc nhiều biến, tập trung mô tả các biến, khám phá mối quan hệ giữa các biến và đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm nghiên cứu. Ví dụ:

1) Biến X được mô tả như thế nào trong quần thể cụ thể? 2) Nhận thức về biến X trong dân số cụ thể là gì? 3) Biến X có tương quan với biến Y và Z không? 4) Có sự khác biệt giữa nhóm 1 và nhóm 2 về biến X không?

giả thuyết

Dự kiến ​​mối quan hệ giữa các biến trong một quần thể nhất định. Giả thuyết nghiên cứu như một lời giải thích rõ ràng cho vấn đề và mục đích nghiên cứu, hoặc dự đoán kết quả/kết quả nghiên cứu mong đợi. Các giả thuyết nghiên cứu cũng ảnh hưởng đến thiết kế nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu, thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích và diễn giải kết quả. Nguồn để đưa ra các giả thuyết nghiên cứu:

• Quan sát hiện tại • Phân tích học thuyết • Đánh giá tài liệu

Các loại giả thuyết nghiên cứu: Một nghiên cứu có thể có từ 1 đến 5 giả thuyết hoặc nhiều hơn tùy theo mức độ phức tạp của nghiên cứu. Loại giả thuyết được lựa chọn dựa trên mục đích nghiên cứu, bao gồm:

• Kết hợp – Nguyên nhân: Mối quan hệ được xác định trong giả thuyết về sự kết hợp hoặc nguyên nhân. Thể hiện mối quan hệ thuận nghịch hoặc nhân quả giữa các biến. Giả thuyết liên quan thể hiện mối quan hệ giữa các biến, nhưng không đề cập đến nguyên nhân (biến độc lập) và kết quả (biến phụ thuộc) như giả thuyết nhân quả.

• Đơn giản (Simple) – Phức hợp (Complex): giả thuyết đơn giản thể hiện mối quan hệ (relationship/cause) giữa hai biến. Giả thuyết phức tạp chỉ dự đoán mối quan hệ (quan hệ/nguyên nhân) giữa ba biến trở lên.

• Định hướng – Không định hướng: giả thuyết không định hướng chỉ ra rằng một mối quan hệ tồn tại nhưng không dự đoán bản chất của mối quan hệ. Nếu hướng của mối quan hệ không rõ ràng trong thực hành lâm sàng hoặc trong tài liệu thực nghiệm, nhà nghiên cứu không chỉ rõ bản chất của mối quan hệ.

• Nghiên cứu (Research) – Không (null: không có ý nghĩa thống kê giữa 2 biến): Giả thuyết không (H0) hay còn gọi là giả thuyết thống kê được sử dụng để kiểm định các số liệu thống kê và hiệu suất. giải kết quả thống kê. Thông thường giả thuyết vô hiệu sẽ không được trình bày. Giả thuyết không để chỉ ra rằng không có mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu hay còn gọi là giả thuyết nghiên cứu thay thế (H1/HA) chỉ ra rằng giữa các biến nghiên cứu có mối quan hệ với nhau.

Tài liệu tham khảo: Burns, N., Grove, SK (1999). Tìm hiểu Nghiên cứu Điều dưỡng (tái bản lần 2). Philadenphia: Ngân hàng Thế giới. Saunders

  • Tham khảo thêm các câu hỏi hay tại: hỏi đáp

#mục đích của #nghiên cứu #nghiên cứu là gì

Tôi là Đỗ Thụy, đam mê sáng tạo, viết blog mỗi ngày là việc tôi đang làm. Đó thực sự là những gì tôi yêu thích. Hãy theo dõi tôi để có những kiến ​​thức bổ ích về xã hội, cộng đồng và học tập.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>