Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị 2023

 • Văn bản của Đảng
 • |
 • Tài liệu hợp pháp
 • |
 • Văn bản chỉ đạo điều hành
 • |
 • Nghị quyết của Chính phủ

Chỉ thị số 16-CT / TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Quảng cáo
 • Tóm tắt: Về công tác lãnh đạo đại hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
 • Số mô hình: 16-CT / TW
 • Loại văn bản: Chỉ thị
 • Lĩnh vực: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
 • Ngày phát hành: 10/08/2022
 • Ngày có hiệu lực: 10/8/2022
 • Cơ quan bảo hiểm: Ban thư ký
 • Người ký: Võ Văn Thưởng
 • Tệp đính kèm: Tải xuống

Văn bản khác

Con số

trừu tượng

Ngày phát hành

Ngày có hiệu lực

Tập tin

67-HD / BTGTW

Ngày 15 tháng 8 năm 2022

Ngày 15 tháng 8 năm 2022

08/2022 / TT-NHNN

30 tháng 6 năm 2022

1 tháng 9 năm 2022

91 / NQ-CP

25/07/2022

25/07/2022

52/2022 / NĐ-CP

08/08/2022

08/08/2022

51/2022 / NĐ-CP

08/08/2022

08/08/2022

42/2022 / TT-BTC

06/07/2022

1 tháng 9 năm 2022

41/2022 / TT-BTC

05/07/2022

1 tháng 9 năm 2022

884 / QĐ-TTg

23 tháng 7 năm 2022

23 tháng 7 năm 2022

883 / QĐ-TTg

22/07/2022

22/07/2022

882 / QĐ-TTg

22/07/2022

22/07/2021

881 / QĐ-TTg

22/07/2022

22/07/2022

880 / QĐ-TTg

22/07/2022

22/07/2022

878 / QĐ-TTg

22/07/2022

22/07/2022

877 / QĐ-TTg

22/07/2022

22/07/2022

876 / QĐ-TTg

22/07/2022

22/07/2022

859 / QĐ-TTg

20/07/2022

20/07/2022

858 / QĐ-TTg

20/07/2022

20/07/2022

857 / QĐ-TTg

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

856 / QĐ-TTg

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

855 / QĐ-TTg

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

Các nguyên tắc và chính sách mới

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị 2023

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) – Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ / TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy chế gồm 6 chương, 34 điều, thay thế Quy định số 105-QĐ / TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị 2023

Quy định mới về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) – Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; Đảng viên không bị kỷ luật cá nhân vẫn được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Tài liệu đảng

 • Lịch sử Đảng
 • Nhiệm kỳ đảng
 • Điều lệ Đảng

 • Sách chính trị
 • Hoàn thành Văn kiện Đảng
 • Giới thiệu các văn kiện của Đảng

 • Văn kiện Đại hội Đảng
 • Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị 2023
Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị 2023

Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng

liên kết

Chiều 27/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình công tác trọng tâm và chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ của Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng dự.

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị 2023

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi kết luận Hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất chương trình công tác trọng tâm và chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể năm 2023. Trong đó, UBMTTQ tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hành. thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cuộc vận động, các phong trào thi đua; báo cáo, tổng hợp sơ kết kết quả giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng mô hình điểm “Nâng cao chất lượng hàng Việt Nam ở khu dân cư”; giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, an toàn thực phẩm và việc chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; Rà soát dự thảo chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo giai đoạn 2022-2025, đề án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, đề án “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính quyền các cấp. “, Đề án” Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và định mức, đơn giá lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh “. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum họp – Xuân gắn kết, Ngày hội Công nhân – Chợ Tết Công đoàn; phát động Tháng Công nhân; đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, công đoàn viên chức và người lao động; tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028; giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Công đoàn và một số văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, phối hợp với các ngành triển khai, hướng dẫn nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường các chương trình hỗ trợ nông dân; tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; giám sát công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; đóng góp ý kiến ​​vào các văn bản của tỉnh liên quan đến nông dân. Hội LHPN tỉnh tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh; triển khai chương trình hành động của Hội LHPN các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hội CCB tỉnh vận động hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; giám sát việc thực hiện Pháp lệnh CCB. Tỉnh đoàn tập trung tổ chức Đại hội Hội Sinh viên tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ IX; Kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt; giám sát việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm và chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đến năm 2023, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đề nghị các sở, ban, ngành. các chuyên viên khối MTTQ, các đoàn thể cần triển khai linh hoạt chương trình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm với các chương trình, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong nhân dân và những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>