Đề bài – bài 15 trang 80 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Em Nhận xét – luyện từ và câu – danh từ trang 33

2) Điền vào chỗ trống năm từ chỉ người theo nghề: cô giáo, thợ xây, bác sĩ, họa sĩ, kỹ sư, công nhân, lái xe, y tá. …

Quảng cáo

Tập thể dục

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>