bai 2 trang 102 sgk dia li 10 0eea09e149c83a6d675d55dca221a43c Đề bài - bài 2 trang 102 sgk địa lí 10

– Nước có thu nhập cao: dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế 71%, công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng khá cao 27%, đặc biệt nông nghiệp chỉ chiếm 2% trong cơ cấu kinh tế.

Chủ đề

Đối với bảng dữ liệu:

CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA NHÓM CÁC NƯỚC, 2004

Diện tích

gdp

(tỷ USD)

Ở đó

nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá

Ngành công nghiệp xây dựng

Dịch vụ

Các quốc gia có thu nhập thấp

1253.0

288,2

313,3

651,5

Các nước có thu nhập trung bình

6930.0

693,3

2356,2

3880,8

Các quốc gia có thu nhập cao

32 715,0

654,3

8833,1

23 227,6

Trên toàn thế giới

40 898,0

1635,9

13 087.4

26 174,7

a) Vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu GDP theo ngành.

b) Nhận xét cơ cấu thành phần kinh tế của các nhóm nước.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét sơ đồ.

Giải thích chi tiết

MỘT)

* Phân tích dữ liệu (%)

– Kỹ năng tính toán, xử lý số liệu về tỉ lệ các thành phần.

Vùng I = nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh cá

Tương tự, chúng ta có thể tính kết quả trong bảng sau:

Cơ cấu thành phần kinh tế của các nhóm nước năm 2004 (%)

Diện tích

Ở đó

nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá

Ngành công nghiệp xây dựng

Dịch vụ

Các quốc gia có thu nhập thấp

2. 3

25

52

Các nước có thu nhập trung bình

mười

34

56

Các quốc gia có thu nhập cao

2

27

71

Trên toàn thế giới

4

32

64

Tính bán kính RẺ

bai 2 trang 102 sgk dia li 10 2301db95f18ca85c5fdc15c83bda0844 Đề bài - bài 2 trang 102 sgk địa lí 10

Biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành công nghiệp trong GDP của các nhóm nước

b) Nhận xét:

– Nhóm nước có thu nhập thấp, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất 52%, tiếp đến là công nghiệp – xây dựng 25%, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng khá cao so với nhóm nước có thu nhập trung bình và cao 23%.

– Nhóm nước có thu nhập trung bình, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất 56%, tiếp đến là ngành xây dựng 34%, thấp nhất là ngành nông nghiệp với 10%.

– Nước có thu nhập cao: dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế 71%, công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng khá cao 27%, đặc biệt nông nghiệp chỉ chiếm 2% trong cơ cấu kinh tế.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.