Đề bài – bài 8 trang 58 sgk hóa học 10 nâng cao

Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, chúng cho biết đặc điểm cấu hình điện tử của nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Quảng cáo

Chủ đề

Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, chúng cho biết đặc điểm cấu hình điện tử của nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Giải thích chi tiết

Cấu hình điện tử nguyên tử của clo: \ (1 {s ^ 2} 2 {s ^ 2} 2 {p ^ 6} 3 {s ^ 2} 3 {p ^ 5} \)

Tính chất hóa học cơ bản:

– Oxi có hóa trị cao nhất là 7, công thức oxit cao nhất \ (C {l_2} {O_7} \).

– Hóa trị với hiđro là 1, công thức của hợp chất thể khí với hiđro: HCl

– Oxit \ (C {l_2} {O_7} \) là một oxit có tính axit. Axit \ (HCl {O_4} \) là một axit rất mạnh.

loigiaihay.com

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>