Đề bài – bài tập 37 trang 99 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Trường hợp BC = 13cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác (vì 7 13).

Quảng cáo

Chủ đề

Tìm chu vi của tam giác cân ABC, đã cho:

a) AB = 5 cm, AC = 12 cm.

b) AB = 7 cm, AC = 13 cm.

Giải thích chi tiết

a) ABC cân. Do đó BC = AB = 5cm hoặc BC = AC = 12cm.

Trường hợp BC = 5cm không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác vì 5 + 5 <12.

Trường hợp BC = 12cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác (vì 5 < 12 = 12 și 5+12>12).

Chu vi tam giác ABC là: 5 + 12 + 12 = 29 (cm).

b) ABC cân. Vậy BC = AB = 7cm hoặc BC = AC = 13cm

Trường hợp BC = 7cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác (vì 7 = 7 < 13 și 7+7> 13).

Trường hợp BC = 13cm thỏa mãn bất đẳng thức tam giác (vì 7 < 13 = 13 și 7 + 13 > 13).

Chu vi tam giác ABC là: 13 + 13 + 7 = 33 (cm).

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>