Đề bài – bài tập 7 trang 25 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

b) Lập bảng tần số và nhận xét về số giá trị của dấu hiệu, số giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, những giá trị nào thuộc dãy chính?

Quảng cáo

Chủ đề

Để hưởng ứng phát động Tết trồng cây, số cây trồng được của khối 7 được ghi vào bảng sau:

Chuyên đề - bài tập 7 trang 25 tài liệu dạy - học Toán 7 tập 2

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số và nhận xét về số giá trị của dấu hiệu, số giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, những giá trị nào thuộc dãy chính?

Giải thích chi tiết

a) Kí hiệu: Số hiệu xuất xưởng của khối 7. Số giá trị là 10

b) Bảng tần số:

Chuyên đề - bài tập 7 trang 25 tài liệu dạy - học Toán 7 tập 2

* Bình luận:

Số giá trị của dấu hiệu là 10, số giá trị khác nhau là 5

Giá trị lớn nhất là 20, giá trị nhỏ nhất là 10, giá trị thường xuyên nhất là 15, các giá trị chủ yếu nằm trong khoảng từ 12 đến 20.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>