r hay neu cac thanh tuu van hoa tieu bieu duoi thoi nguyen o nua dau the ki xix f5d8d5b429a04b4507ed90ca92084f32 Đề bài - hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời nguyễn ở nửa đầu thế kỉ xix.

* Kiến trúc: nổi bật là quần thể Cung điện Vua Huế và các lăng tẩm: Nội cung Huế, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, Lăng Hà Nội, …

Chủ đề

Nêu những thành tựu văn hoá tiêu biểu của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 127, 128 để trả lời.

Giải thích chi tiết

* Giáo dục:

– Nền giáo dục của Nho giáo đã được tăng cường, nhưng không nhiều như những thế kỷ trước.

– Năm 1807, khoa thi Hương đầu tiên được tổ chức.

– Năm 1822 khoa thi đấu đầu tiên diễn ra.

* Tôn giáo:

– Sự độc tôn của Nho giáo, hạn chế hoạt động của các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên chúa giáo.

– Niềm tin phổ biến tiếp tục phát triển. Đình, chùa xuất hiện ở mọi làng quê.

* văn học:

– Văn học Trung Quốc kém phát triển.

– Văn học chữ Nôm phát triển với nhiều tên tuổi: Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du.

*Lịch sử:

– Kho Quốc sử được thành lập, chuyên sưu tầm, lưu trữ các sử sách cổ và biên soạn các bộ chính sử.

– Đã biên soạn nhiều truyện lớn: Lịch triều hiến chương loại chí, Gia Định Thành Thông Chí, …

– Nhiều địa chí địa phương được biên soạn.

* Ngành kiến ​​​​trúc: Nổi bật là quần thể Hoàng cung Huế và các lăng tẩm: Nội thành Huế, lăng Minh Mạng, lăng Khải Định, cột Hà Nội, …

* Nghệ thuật dân gian:tiếp tục phát triển theo các hình thức cũ.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.