Đề bài – hoạt động 3 trang 60 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Cho đơn thức \ (3 {x ^ 5} {y ^ 8} z \), hãy hoàn thành bảng sau:

Quảng cáo

Chủ đề

Cho đơn thức \ (3 {x ^ 5} {y ^ 8} z \), hãy hoàn thành bảng sau:

Biến đổi

X

y

z

Số chỉ mục

Giải thích chi tiết

Biến đổi

X

y

z

Số chỉ mục

5

số 8

người đầu tiên

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>