Đề bài – hoạt động 7 trang 62 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Ba đơn thức đồng dạng với đơn thức xy2 là -8xy2; 5xy2; \ ({2 \ trên 3} x {y ^ 2} \)

Quảng cáo

Chủ đề

\ (\ bullet \) Tìm ba đơn thức tương tự với \ (x {y ^ 2} \).

\ (\ bullet \) Tìm ba đơn thức không tương tự với đơn thức \ (- 2 {x ^ 2} y \).

Giải thích chi tiết

Ba đơn thức đồng dạng với đơn thức xy2 là -8xy2; 5xy2; \ ({2 \ trên 3} x {y ^ 2} \)

Ba đơn thức khác nhau có đơn thức -2x2y là 5xy; 7xy2; 6x3y

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>