Di chuyển nigger là gì – Ý nghĩa của di chuyển nigger

di chuyển nigger có nghĩa là

Một bước đi ngu ngốc.

Quảng cáo

Một bước đi khờ dại.

Một không phân biệt chủng tộc bình luận nói chung là buồn cười.

Thí dụ

Chúa Giêsu, Mike lôi kéo một bước sang phải …

di chuyển nigger có nghĩa là

Được tự do Rider Trong một tình huống

Thí dụ

Chúa Giêsu, Mike lôi kéo một bước đi đúng … là tự do Rider Trong một tình huống
Mike: tôi sẽ đến phòng ăn Bạn có muốn đến không?

di chuyển nigger có nghĩa là

Jimmy: Không có I sẽ ngồi trên chiếc ghế dài và xem TV nhưng bạn có thể mang cho tôi một ít thức ăn được không?

Thí dụ

Chúa Giêsu, Mike lôi kéo một bước đi đúng … là tự do Rider Trong một tình huống

di chuyển nigger có nghĩa là

Mike: tôi sẽ đến phòng ăn Bạn có muốn đến không?

Thí dụ

Chúa Giêsu, Mike lôi kéo một bước đi đúng … là tự do Rider Trong một tình huống
Mike: tôi sẽ đến phòng ăn Bạn có muốn đến không?

di chuyển nigger có nghĩa là

Jimmy: Không có I sẽ ngồi trên chiếc ghế dài và xem TV nhưng bạn có thể mang cho tôi một ít thức ăn được không?

Thí dụ

Mike: Đó là một gã da đen di chuyển

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>