do it yourself dreader là gì

Do it yourself dreader has mean

Một số người biết rõ ràng đã không thực hiện ngay cả công thức đơn giản hóa của Hàng hóa ngày ở Mounths.dấu hiệu Viết tắt như một DIYD.Cụm từ này xuất ra từ thực tế là mái tóc của họ thực sự bắt đầu vì thế ionto Horldy Dirty Locks Key của mình. (Không thể áp dụng cho một người đầu hói)

Quảng cáo

Example

.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>