Đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Trường

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÔNG

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÔNG

Giới thiệu

Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 2011 và trải qua hai kỳ Đại hội. Đến nay, Hội Sinh viên Nhà trường đã tập hợp được 04 Chi đoàn và 62 Chi hội với sự hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Nhà trường gồm 17 đồng chí (trong đó 5 đồng chí là Ban Thư ký và 12 đồng chí là Ủy viên. Ban thư ký). đ / c là Ủy viên Ban Chấp hành).

Hội sinh viên trường đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Hội sinh viên cấp trên, xây dựng kế hoạch, tìm giải pháp phù hợp với điều kiện của sinh viên nhà trường để triển khai đến từng chi đoàn, vận động sinh viên tham gia. thi đua chăm chỉ học tập đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt;

Năm 2010, 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TN, 02 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh; Năm 2011 trường TN có 01 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt, 01 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh; Năm 2012 có 13 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường. Phong trào Sinh viên 5 tốt nhận được sự ủng hộ đông đảo của các bạn sinh viên, tạo không khí thi đua sôi nổi và phấn đấu trong thời gian tới.
Tất cả các trường học.

Hàm số:

– Hội Sinh viên Trường có chức năng đoàn kết, tập hợp sinh viên toàn trường, cùng nhau phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi đoàn, Câu lạc bộ Đội và các chi đoàn trực thuộc xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết theo chủ trương của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh Thái Lan. Nguyên, Hội sinh viên ĐHQGHN. Nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác trong sinh viên, cùng với Đoàn TNCS Nhà trường xây dựng các hoạt động Hội, phong trào sinh viên ngày càng vững mạnh;

– Tổ chức các hoạt động phong trào để đoàn viên, sinh viên toàn trường có cơ hội cống hiến hết mình cho xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường xây dựng lớp sinh viên có tri thức cao, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Sứ mệnh:

– Thực hiện đúng Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đoàn kết động viên, hỗ trợ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt nghĩa vụ sinh viên, góp phần xây dựng Hội Trường đại học. mạnh;

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, sinh viên, những sinh viên xứng đáng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

– Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của Sinh viên đến Thành đoàn, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội Sinh viên TN, Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh;

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên, các Phòng, Ban chức năng của trường, các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề nóng về công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TRUYỀN THÔNG HỌC KỲ II (2013 2015):

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Đơn vị

Chức vụ

Đầu tiên.

Vũ Huy Lương

27 tháng 4 năm 1983

Kinh khủng

UV BTV Đoàn Trường

Chủ tọa

2.

Hà Thị Thu Hà

20 tháng 1 năm 1989

Tây

Phòng Công tác Sinh viên

Phó Tổng Thống

3.

Nguyễn Bá Cường

Ngày 21 tháng 7 năm 1993

Kinh khủng

CNPM K10A

Phó Tổng Thống

4.

Ngô T. Minh Nguyệt

11/08/1992

Kinh khủng

THKT K9A

UV Ban thư ký

5.

Nguyễn kim anh

07/05/1992

Kinh khủng

ĐTVT K9B

UV Ban thư ký

6.

Bùi Tuấn Anh

04/12/1988

Kinh khủng

Khoa Khoa học Máy tính

Thành viên

7.

Bùi Quý Anh

20 tháng 12 năm 1984

Kinh khủng

Khoa Công nghệ Thông tin

Thành viên

số 8.

Đỗ Loan Anh

19/11/1986

Kinh khủng

Khoa Công nghệ Thông tin

Thành viên

9.

Đào Đắc Tính

18 tháng 5 năm 1987

Kinh khủng

Bộ phận đào tạo

Thành viên

mười.

Vũ Duy Thái

13/11/1981

Kinh khủng

Phòng Công tác Sinh viên

Thành viên

11.

Lương Thị Minh Huệ

22/11/1986

Kinh khủng

Khoa CNTT

Thành viên

thứ mười hai.

Đặng Phương Mai

26 tháng 10 năm 1988

Kinh khủng

Khoa Khoa học và Công nghệ

Thành viên

13.

La Van Thanh

02/02/1994

Kinh khủng

K11L. Trung tâm thương mại

Thành viên

14.

Nguyễn Ngọc Tú

23 tháng 4 năm 1992

Kinh khủng

SĐT K9C

Thành viên

15.

Nguyễn Thị Nhung

Ngày 21 tháng 9 năm 1992

Kinh khủng

CNTT K9G

Thành viên

16.

Nguyễn Mai Hương

12/12/1992

Kinh khủng

NÓ K9HOUSE

Thành viên

17.

Trần Thị Hoa

24 tháng 4 năm 1992

Kinh khủng

THKT K9A

Thành viên

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TẠM THỜI QUỐC TẾ

* Chi đoàn Khoa CNTT

Chủ tịch công đoàn: Vũ Huy Lương

Phó chủ tịch: Hà Thị Thu Hà

UV Bí thư: Nguyễn Quang Long (K7D ĐH CNTT)

Ủy viên Ban Chấp hành: Đinh Thị Thanh Uyên

Hoàng Ngọc Yến (K7B ĐH CNTT)

* Chi hội Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

Chủ tịch công đoàn: Phạm Văn Ngọc

Phó chủ tịch: Phạm Quốc Thịnh

Tổng biên tập: Nguyễn Kim Anh (K8B ĐHBK)

Ban giám đốc: Trần Tuấn Việt

Đặng Thành Luân (KTVT K8D)

* Chi đoàn Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Việt Hùng

Phó chủ tịch: Lê Anh Tú

Tổng biên tập: Lương Thị Ngọc Yến (K8B ĐHBK)

UV HĐQT: Hồ Thanh Hương

Đỗ Thị Thu Hiền (K9C ĐHBK)

* Chi đoàn Khoa Công nghệ Tự động hóa

Chủ tịch công đoàn: Bùi Văn Tùng

Phó chủ tịch: Lê Văn Chung

Giám đốc điều hành: Hoàng Huy Bình (K7A ĐHĐN)

Ủy viên BCH: Hoàng Trung Dũng (K8A ĐHĐN)

Lê Minh Thu (K9A Đại học Tổng hợp)

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>