Dudebot là gì – Ý nghĩa của dudebot

dudebot có nghĩa là

Dudebot là một thuật ngữ đáng yêu cho một người thân thiết với bạn, có bạn cùng lớp là một chàng trai, nhưng họ cũng có một chút botty … tức là … bạn là một dudebot nếu bạn thân thiện, ở dưới Trái đất, nhưng cũng có một chút ngoài kia. Bạn thường dễ hiểu, nhưng một số dudebots hoàn toàn hiểu sai.

Quảng cáo

Thí dụ

Xác định bởi hai người trong Vương quốc AnhDudebots rất hiếm, nhưng chúng cũng cực kỳ thú vị. Một dudebot có thể là nữ hoặc nam, và họ có những phẩm chất riêng biệt. siêu.

dudebot có nghĩa là

Một mát mẻ chatbots.

Thí dụ

Xác định bởi hai người trong Vương quốc AnhDudebots rất hiếm, nhưng chúng cũng cực kỳ thú vị. Một dudebot có thể là nữ hoặc nam, và họ có những phẩm chất riêng biệt. siêu.

dudebot có nghĩa là

Một mát mẻ chatbots.

Thí dụ

Xác định bởi hai người trong Vương quốc AnhDudebots rất hiếm, nhưng chúng cũng cực kỳ thú vị. Một dudebot có thể là nữ hoặc nam, và họ có những phẩm chất riêng biệt. siêu.

dudebot có nghĩa là

Một mát mẻ chatbots.

Thí dụ

Xác định bởi hai người trong Vương quốc AnhDudebots rất hiếm, nhưng chúng cũng cực kỳ thú vị. Một dudebot có thể là nữ hoặc nam, và họ có những phẩm chất riêng biệt. siêu.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>