durmax là gì – Ý nghĩa của từ durmax

Durmax có nghĩa là

Phiên bản nâng cấp của MAX, nhưng thường cực đoan hơn hoặc lõi cứng hơn từ tối đa từ đơn giản hơn.Durmax cũng có thể được thêm vào các câu để Ví dụ ý nghĩa của chúng.

Quảng cáo

Thí dụ

Ví dụ.Mann Justin Thủ tướng Riff Bass chỉ đưa nó đến Durmax.

Ví dụ. Hãy hạ cái thứ chết tiệt đó xuống Durmax!

Ví dụ.yea babe…. tôi đang bị ném đá đến cực phẩm Durmax….

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>