false dichotomy là gì - Nghĩa của từ false dichotomy

false dichotomy có nghĩa làHai ý tưởng được trình bày dưới dạng độc quyền của tùy chọn khi có nhiều tùy chọn tồn tại.Ví dụCàng ‘ở lại trung thành, hoặc ở lại độc thân là những gì tôi luôn nói.Phân đôi sai, anh bạn điều gì xảy ra nếu bạn poly?false dichotomy có nghĩa làSuy nghĩ rằng chỉ có hai khả năng khi có nhiều hơn.Ví dụCàng ‘ở lại trung thành, hoặc ở lại độc thân là những gì tôi luôn nói.Phân đôi sai, anh bạn điều gì xảy ra nếu bạn poly?
Suy nghĩ rằng chỉ có hai khả năng khi có nhiều hơn.
1.Louise: Tôi yêu mèo.Keisha: Tại sao bạn không thích chó?Louise: Tôi thích cả hai, thích mèo và thích chó aren loại trừ lẫn nhau.Nghĩ rằng chúng là một sự phân đôi sai.
2.
Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp