Galois là gì – Ý nghĩa của từ galois

galois có nghĩa là

(adj) rất mãnh liệt và mạnh mẽ, nhưng tồn tại trong thời gian ngắn. Được đặt theo tên của người Pháp nhà toán học Évariste Galois, người đã phát minh ra một nhánh của môn Toán và chiến đấu trong quân đội Pháp, nhưng chết ở tuổi 20 trong một Đấu tay đôi.

Quảng cáo

Thí dụ

Trời đất, bữa tiệc đó thực sự là Galois !!Quá tệ cảnh sát phá sản nó lên.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>