Giá tốt nhất là gì – Nghĩa của từ giá tốt nhất

Inuns là gì – Ý nghĩa của từ Inuns

invuns có nghĩa là một văn bia xúc phạm chủng tộc được sử dụng cho người Mỹ bản địa. Tuy nhiên, Columbus đã nhầm, sự thật là tiếng nói của chủng tộc này …

Quảng cáo

Nghĩa của từ điều khiển là gì

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>