Glycolysis là gì

Glycolysis, có nghĩa là “tách đường”, là quá trình giải phóng năng lượng trong đường. Trong quá trình đường phân, một loại đường sáu carbon được gọi là glucose được tách thành hai phân tử của một loại đường ba carbon gọi là pyruvate. Quá trình nhiều bước này tạo ra hai phân tử ATP có chứa năng lượng tự do , hai phân tử pyruvate, hai phân tử mang điện tử năng lượng cao của NADH, và hai phân tử nước.

Bạn đang xem: Glycolysis là gì

Glycolysis là quá trình phân hủy glucose.Quá trình đường phân có thể diễn ra khi có hoặc không có oxy.Quá trình đường phân tạo ra hai phân tử pyruvate , hai phân tử ATP , hai phân tử NADH và hai phân tử nước .Quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất .Có 10 loại enzym tham gia vào quá trình phân hủy đường. 10 bước của quá trình đường phân được sắp xếp theo thứ tự mà các enzym cụ thể hoạt động trên hệ thống.

Quá trình đường phân có thể xảy ra khi có hoặc không có oxy. Khi có oxy, quá trình đường phân là giai đoạn đầu tiên của quá trình hô hấp tế bào . Trong điều kiện thiếu oxy, quá trình đường phân cho phép tế bào tạo ra một lượng nhỏ ATP thông qua quá trình lên men.

Quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất của tế bào . Một mạng lưới gồm hai phân tử ATP được tạo ra thông qua quá trình đường phân (hai phân tử được sử dụng trong quá trình này và bốn phân tử được tạo ra.) Tìm hiểu thêm về 10 bước của quá trình đường phân dưới đây.

Bước 1

Enzyme hexokinase phosphoryl hóa hoặc thêm một nhóm phosphate vào glucose trong tế bào chất của tế bào . Trong quá trình này, một nhóm phosphat từ ATP được chuyển sang glucose để tạo ra glucose 6-phosphat hoặc G6P. Một phân tử ATP được tiêu thụ trong giai đoạn này.

Bước 2

Enzyme phosphoglucomutase đồng phân hóa G6P thành đồng phân của nó là fructose 6-phosphate hoặc F6P. Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử với nhau nhưng cách sắp xếp nguyên tử khác nhau.

Bước 3

Các kinase phosphofructokinase sử dụng một phân tử ATP để chuyển một nhóm phosphate để F6P để hình thức fructose 1,6-bisphosphate hoặc FBP. Hai phân tử ATP đã được sử dụng cho đến nay.

Bước 4

Enzyme aldolase phân tách fructose 1,6-bisphosphate thành một phân tử xeton và một aldehyde. Các loại đường này, dihydroxyacetone phosphate (DHAP) và glyceraldehyde 3-phosphate (GAP), là đồng phân của nhau.

Xem thêm: Chơi Bowling Ở Royal City – Tìm Hiểu Giá Chơi Bowling Tại Hà Nội

Bước 5

Enzyme triose-phosphate isomerase nhanh chóng chuyển đổi DHAP thành GAP (các đồng phân này có thể chuyển đổi lẫn nhau). GAP là chất nền cần thiết cho bước tiếp theo của quá trình đường phân.

Bước 6

Enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) phục vụ hai chức năng trong phản ứng này. Đầu tiên, nó khử hydro hóa GAP bằng cách chuyển một trong các phân tử hydro (H⁺) của nó sang chất oxy hóa nicotinamide adenine dinucleotide (NAD⁺) để tạo thành NADH + H⁺.

Tiếp theo, GAPDH thêm một phốt phát từ dịch bào vào GAP bị oxy hóa để tạo thành 1,3-bisphosphoglycerate (BPG). Cả hai phân tử GAP được tạo ra ở bước trước đều trải qua quá trình khử hydro và phosphoryl hóa này.

Bước 7

Enzyme phosphoglycerokinase chuyển một phosphate từ BPG đến một phân tử ADP để tạo thành ATP. Điều này xảy ra với mỗi phân tử BPG. Phản ứng này tạo ra hai phân tử 3-phosphoglycerate (3 PGA) và hai phân tử ATP.

Bước 8

Enzyme phosphoglyceromutase chuyển vị trí P của hai phân tử 3 PGA từ carbon thứ ba sang carbon thứ hai để tạo thành hai phân tử 2-phosphoglycerate (2 PGA).

Bước 9

Enzyme enolase loại bỏ một phân tử nước từ 2-phosphoglycerate để tạo thành phosphoenolpyruvate (PEP). Điều này xảy ra đối với mỗi phân tử 2 PGA từ Bước 8.

Xem thêm: Chính Chủ Bán Căn Hộ R4 – Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ Tòa Ruby 4

Bước 10

Enzyme pyruvate kinase chuyển P từ PEP đến ADP để tạo thành pyruvate và ATP. Điều này xảy ra đối với mỗi phân tử PEP. Phản ứng này tạo ra hai phân tử pyruvate và hai phân tử ATP.

*

*

*

*

*

Deutsch Español Türkçe român ελληνικά 日本語 العربية polski हिन्दी português Nederlands Русский язык Italiano 한국어 Українська Svenska magyar dansk čeština Bahasa Indonesia български Bahasa Melayu ภาษาไทย Suomi српски Français tiếng việt slovenčina

Chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *