Gọi (G) là đồ thị của hàm số y = |x|

Khi tịnh tiến (G) sang phải 2 đơn vị rồi xuống 1 đơn vị ta được đồ thị của hàm số nào?

Quảng cáo

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

Gọi (G) là đồ thị của hàm số y = 2 | x |

LG a

Khi tịnh tiến (G) lên 3 đơn vị ta được đồ thị của hàm số nào?

Giải pháp chi tiết:

Khi tịnh tiến (G) lên 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = 2 | x | + 3

LG b

Khi dời (G) sang trái 1 đơn vị ta được đồ thị của hàm số nào?

Giải pháp chi tiết:

Khi tịnh tiến (G) sang trái 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = 2 | x + 1 |

LG v

Khi tịnh tiến (G) sang phải 2 đơn vị rồi xuống 1 đơn vị ta được đồ thị của hàm số nào?

Giải pháp chi tiết:

Khi tịnh tiến (G) sang phải 2 đơn vị rồi xuống 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số

y = 2 | x 2 | – người đầu tiên

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>