Hình thức thanh toán theo thông tư 88

Chứng từ là gì?

Phiếu chi là biểu mẫu được sử dụng rộng rãi trong kế toán, có giá trị pháp lý để kiểm soát các khoản chi trong doanh nghiệp. Đây có thể được xem là tài liệu được kế toán sử dụng nhiều nhất trong công việc hiện nay. Sau đây là các mẫu phiếu chi chi tiết và mới nhất do kế toán Diamond Rise tổng hợp để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 79/2019 / TT-BTC

Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 132/2018 / TT-BTC

Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

Các nội dung liên quan khác:

  • Mẫu biên nhận mới nhất
  • Mẫu phát hành chứng khoán mới nhất
  • Mẫu phiếu nhập kho mới nhất
  • 1. Mẫu 01-TT: biên lai
  • 2. Cách viết biên lai

Tiếp nhận của hộ kinh doanh cá thể

Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp và là chứng từ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. Dưới đây là phiếu thu của hộ, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hộ, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, mời các bạn tham khảo.

Hình thức thanh toán theo thông tư 88

HỘ VÀ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP: …….

Địa chỉ nhà:……………………………….

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

GHI NHẬN

Ngày tháng năm ……

Quyển số: ………….

Con số:………………………

Họ và tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp hồ sơ: ……………………………………………………………………………………………….

Số tiền bằng chữ): ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Đính kèm: …………………………………………………… Tài liệu gốc:

Ngày tháng năm ……

Đại diện hộ kinh doanh / cá nhân kinh doanh

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập kế hoạch

(Ký, họ tên)

Người trả tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): …………………………………………………… ..

2. Cách viết biên lai

Một mẫu biên nhận Tiêu chuẩn sẽ bao gồm các thông tin sau:

– Tên đơn vị, địa chỉ doanh nghiệp, đơn vị lập biên lai

– Số lượng sổ của phiếu thu và số lượng của từng phiếu thu.

– Tên mẫu đơn: biên lai gì?

– Thông tin người phụ trách thanh toán: họ tên, địa chỉ. Với những thông tin này cần được ghi lại chính xác để khi có vấn đề phát sinh sẽ dễ dàng trao đổi.

– Lý do thanh toán

– Số tiền phải trả và đơn vị tiền

– Các tài liệu gốc (nếu có liên quan)

– Ký tên, đóng dấu của các bên liên quan

Để có thể viết được phiếu thu, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng cách điền và viết phiếu thu hợp lệ:

– Ở góc trên cùng bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ đơn vị lập biên lai. Ở góc trên cùng bên phải, ghi đúng số quyền, số lần nhận mỗi lần. – Tên mẫu đơn, ghi rõ phiếu thu là gì. Ví dụ khi sử dụng mẫu biên nhận Hợp đồng Giấy phép Mỹ phẩm Khách hàng sẽ có tên hình thức BỘ THU PHÉP THẨM MỸ.

– Tại dòng “Họ và tên người nộp tiền” phải ghi họ và tên người chịu trách nhiệm nộp tiền. Trên dòng “Địa chỉ”, địa chỉ chính xác của người thanh toán được hiển thị.

– Tại dòng “Lý do thanh toán” cần ghi rõ, ví dụ: Thu tiền ứng trước, thu tiền bán hàng, thu phí dịch vụ còn thiếu của hợp đồng xin giấy phép kinh doanh mỹ phẩm.

– Tại dòng “Số tiền”, chỉ cần ghi đúng số tiền phải trả và hiển thị số tiền đó sau lệnh “Bằng chữ”. Dưới đây là dòng “Đính kèm” nhằm mục đích ghi số lượng tài liệu gốc kèm theo nếu có.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi đến các bạn Phiếu thu theo thông tư 88 cùng với hướng dẫn cách viết giấy biên nhận chi tiết.

Mời bạn đọc tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 – 2021, Ôn thi tốt nghiệp, Tài liệu ôn thi

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>