Kubernetes là gì

Quảng cáo

Quảng cáo

Kubernetes là gì? – Kubernetes, hoặc k8s là một nền tảng mã nguồn mở tự động hoá việc quản lý, scaling và triển khai ứng dụng dưới dạng container hay còn gọi là Container orchestration engine. Nó loại bỏ rất nhiều các quy trình thủ công liên quan đến việc triển khai và mở rộng các containerized applications.

Bạn đang xem: Kubernetes là gì

Gần đây, nhiều ứng dụng đã thực hiện container hoá bằng cách sử dụng docker và sử dụng nó như là môi trường production ngày càng tăng. Trên môi trường production, Vì việc cấu trúc hệ thống chạy bằng container chỉ sử dụng docker là rất khó khăn. Cho nên việc sử dụng một nền tảng Container orchestration engine như là k8s thì khá phổ biến hiện nay.

Kubernetes orchestration cho phép bạn xây dựng các dịch vụ ứng dụng mở rộng nhiều containers. Nó lên lịch các containers đó trên một cụm, mở rộng các containers và quản lý tình trạng của các containers theo thời gian.

Các ứng dụng production thực tế mở rộng nhiều containers. Các containers đó phải được triển khai trên nhiều server hosts. Kubernetes cung cấp khả năng phối hợp và quản lý cần thiết để triển khai các containers theo quy mô cho các workloads đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pod

Pod là khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trên Kubernetes. Bản thân Pod có thể chứa 1 hoặc nhiều hơn 1 container. Pod chính là nơi ứng dụng được chạy trong đó. Pod là các tiến trình nằm trên các Worker Node. Bản thân Pod có tài nguyên riêng về file system, cpu, ram, volumes, địa chỉ network…

Image

Là phần mềm chạy ứng dụng đã được gói lại thành một chương trình để có thể chạy dưới dạng container. Các Pod sẽ sử dụng các Image để chạy.

Các Image này thông thường quản lý ở một nơi lưu trữ tập trung, ví dụ chúng ta có Docker Hub là nơi chứa Images của nhiều ứng dụng phổ biến như nginx, mysql, wordpress…

Deployment

Là cách thức để giúp triển khai, cập nhật, quản trị Pod.

Xem thêm: Penthouse Là Gì – Có Nên Lựa Chọn Căn Hộ Penthouse

Replicas Controller

Là thành phần quản trị bản sao của Pod, giúp nhân bản hoặc giảm số lượng Pod.

Service

Là phần mạng (network) của Kubernetes giúp cho các Pod gọi nhau ổn định hơn, hoặc để Load Balancing giữa nhiều bản sao của Pod, và có thể dùng để dẫn traffic từ người dùng vào ứng dụng (Pod), giúp người dùng có thể sử dụng được ứng dụng.

Label

Label ra đời để phân loại và quản lý Pod,. Ví dụ chúng ta có thể đánh nhãn các Pod chạy ở theo chức năng frontend, backend, chạy ở môi trường dev, qc, uat, production…

Thực hành Kubernetes là gì

Phần thực hành sẽ giúp luyện tập với những khái niệm cơ bản ở phía trên của Kubernetes. Nội dùng phần này bao gồm việc cài đặt cụm Kubernetes gồm Master và Node thông qua Minikube.

Việc triển khai ứng dụng vào Kubernetes thông qua Deployment, sử dụng Service để giúp người dùng truy cập ứng dụng từ bên ngoài vào trong Kubernetes, và các thao tác quản trị như tăng giảm số bản sao của ứng dụng cũng như cập nhật phiên bản của ứng dụng.

Xem thêm: Toeic Là Gì – Cách Luyện Thi Toeic Hiệu Quả

Cài đặt Kubernetes bằng Minikube

Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng chương trình Minikube, là chương trình thiết kế để giúp cho người mới tiếp cận được những khái niệm cơ bản nhất của Kubernetes. Minikube không được sử dụng cho môi trường chạy sản phẩm thật.

Ở trên đây là những khái niệm cơ bản nhất chúng tôi muốn đưa vào để giới thiệu cho bạn đọc. Kubernetes còn nhiều những khái niệm khác, dần dần chúng ta sẽ làm quen với các khái niệm này sau. Đây là link để các bạn follow cài đặt và chạy thử: https://kubernetes.io/docs/tutorials/hello-minikube/

Hiện nay các AWS, Azure hay Google Cloud cũng đang sử dụng rộng rãi Kubernetes vì tính ưu việt của nó, còn bạn đã thử chưa?

Chuyên mục: Hỏi Đáp