Mẫu biên bản bầu cử trưởng thôn

  • Tiêu chuẩn trưởng thôn?
  • Quy trình bầu cử trưởng thôn
  • Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người trực tiếp tiếp thu, truyền đạt, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ chính quyền cấp xã. Họ là những người sát dân, gần dân, hiểu dân nhất, được coi là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã. Với vai trò đó, đòi hỏi trưởng thôn phải là người có kinh nghiệm, có uy tín trong nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được lựa chọn thông qua hình thức bầu cử.

Quảng cáo

Để hiểu thêm về quy trình bầu trưởng thôn, tổ dân phố, mời bạn đọc theo dõi bài viết Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn Xuống đây:

Tiêu chuẩn trưởng thôn?

Hiện nay, tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được quy định tại Thông tư số 04/2012 / TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018 / TT-BNV ngày 31/8. 2012. Ngày 03 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012 / TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo quy định tại Thông tư 04/2012 / TT-BNV, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Là người có hộ khẩu, thường xuyên ở thôn, tổ dân phố;

– Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

– Gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

Có kiến ​​thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao.

Để trở thành trưởng thôn, người ta cần trải qua các cuộc bầu cử như thế nào, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của bài viết Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn.

Mẫu biên bản bầu cử trưởng thôn

Quy trình bầu cử trưởng thôn

Tùy theo điều kiện của từng địa phương, có thể tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố kết hợp tại hội nghị thôn, tổ dân phố hoặc bầu cử riêng lẻ.

Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008 / NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều 11, Điều 14 và Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Cuộc họp bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự.

Việc bầu Trưởng thôn, Trưởng tổ dân phố được thực hiện theo trình tự sau đây:

– Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

– Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định để Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri bàn công tác nhiệm kỳ qua của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

– Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

– Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, Ủy ban nhân dân giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do Ban Công tác Mặt trận thôn, UBND, tổ Đảng bộ thôn. các tổ dân phố thống nhất theo quy trình quy định. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử, giới thiệu người ứng cử;

– Hội nghị thảo luận và cho ý kiến ​​về người ứng cử. Trên cơ sở ý kiến ​​của cử tri, Tổ bầu cử xác định danh sách những người ứng cử để đại hội biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng cách giơ tay và hợp lệ khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị đồng ý;

– Tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

+ Việc bầu cử có thể bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

+ Nếu biểu quyết bằng giơ tay thì Tổ bầu cử trực tiếp kiểm đếm số phiếu bầu. Nếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì Tổ bầu cử kiểm phiếu.

+ Tổ bầu cử kiểm phiếu tại phòng phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến ​​việc kiểm phiếu.

Người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố.

Như vậy, qua quy chế bầu cử Trưởng thôn có thể thấy, việc bầu cử Trưởng thôn có thể thực hiện hoặc bỏ phiếu kín. Vì vậy, đối với trường hợp bỏ phiếu kín, hãy sử dụng phiếu bầu cử trưởng thôn mẫu thế nào. Chúng tôi mời bạn! độc giả theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn

Hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể về mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn, tuy nhiên, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra hiệu quả thì phiếu bầu cử phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn dưới đây:

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ………………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LÀNG BẦU CỬ CHỦ TỊCH LÀNG

Làng quê: ……………………..

Xã: ………………… ..

(Người bình chọn chọn 01 trong 02 ứng cử viên)

Đầu tiên. Ô / B: NGUYEN VAN A

2. Ô / B: TRẦN THỊ ĐƯỢC

Như vậy, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người quan trọng, là cánh tay nối dài của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thông qua bầu cử công khai, minh bạch sẽ giúp lựa chọn được những người thực sự có kiến ​​thức, kinh nghiệm và uy tín trong nhân dân. Trong bài báo Mẫu phiếu bầu cử trưởng thônchúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản liên quan đến công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bạn đang xem chuyên mục Hỏi đáp
Thuộc website web giải đáp

Quảng cáo
Hỏi đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>